• Hur undviker man återvridningsmoment när man borrar?