Kabelskalare

En elledning består av flera kopparledare som är isolerade med plasthöljen. Ska du t.ex. ansluta elledningen till en lampa, måste du skala av isoleringen eftersom plasthöljet inte leder ström. Med en kabelskalare tar du bort isoleringen på elledningen utan att skada kopparledaren inuti.

 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer