Lexikon

 

Post 1 - 12 av 12

M
 • Markeringsspets
  • Markeringshjälp i slutet av ett markeringsstift. För att göra likadana borrhål i två arbetsstycken för en senare förbindelse med träpluggar, görs borrningen först i ett av arbetsstyckena. Markeringsstift sätts in i borrhållen vars spetsar motsvarar den exakta positionen på det andra arbetsstycket.

 • Markeringsvinkel
  • Mätverktyg som hjälper till att markera form och mått på ett arbetsstycke med blyertspenna eller ritsnål. En markeringsvinkel består oftast av små delar som är anslutna till varandra i en rät vinkel. Det finns dock även speciella modeller för trappkonstruktion (med flera, justerbara delar) eller för bygge av fönster och dörrar (med de vanligaste fals- och spårdjupen).

 • Mejslar
  • Mejslar använder du t.ex. för att bila bort sten eller dra en kabelkanal. De vanligaste mejseltyperna är: spetsmejsel, flatmejsel, spadmejsel, kanal- och hålmejsel, fogmejsel samt tandmejsel. Mejslar går t.ex. att fästa i borr- och bilningshammare; vid manuell användning, slå med vanlig hammare på mejselns slagyta.

 • Metaller
  • Metaller indelas i lätt- och tungmetaller och har egenskaper som god el och värmeledningsförmåga. Bearbetar du metall, så går det att få en mycket glansig yta. Det finns många olika metaller för olika användningsområden.

 • Metaller
  • Olika användningsområden kräver olika metaller. Några av de tekniskt viktigaste metallerna är: aluminium, bly, krom, järn, kadmium, kobolt, koppar, magnesium, mangan, molybden, nickel, platina, plutonium, kvicksilver, titan, uran, wolfram, zink, tenn.

 • Minneseffekt
  • På NiCd-batterier kan det uppstå så kallad minneseffekt. Batterierna har enkelt uttryck ”minne” och måste vara helt tomma före laddning. Tar du inte hänsyn till det, så kommer batteriet ihåg effektbehovet. Till sist avtar laddkapaciteten, så att batteriet blir tomt snabbare vid användning. Litiumjonbatterier har ingen minneseffekt.

 • Mjukfogar
  • Mjukfogar är återstående mellanrum (t.ex. vid kakelsättning) mellan kakel och klinker som sedan fylls igen med fogmassa. Mjukfogarna läggs in för att ta upp materialtöjningar eftersom många material med tiden deformeras (t.ex. av värme).

 • Motorskydd
  • Anordning som skyddar elmotorn mot överbelastning. Om du jobbar med ett elverktyg och når kapacitetsgränsen, slår motorskyddet av maskinen innan motorn blir skadad.

 • Multislipar
  • Multislipar
   Multislipar

   Multislipen har – precis som deltaslipen – en trekantig slipplatta. Precis som deltaslipen är den specialgjord för finslipning i hörn, på kanter eller svåråtkomliga ställen.

 • Mutterdragare
  • Elverktyg för åtdragning eller lossning av skruv med kraftiga, pulsade vridrörelser. Mutterdragaren lossar lätt även hårt sittande skruvförband. Du skiftar mellan åtdragning och lossning genom att slå om rotationsriktningen.

 • Märkeffekt
  • Den effekt elverktyg tar ut ur energikällan (även uteffekt). Den anges i W på elverktygets märkskylt.

 • Märkeffekt
  • Den effekt elverktyg tar ut ur energikällan (eluttag eller batteri). Den tillgängliga effekten (utgående effekt) är alltid lägre eftersom alla energiomvandlingar medför förluster (se verkningsgrad). Märkeffekten anges i Watt (W), så att det går att jämföra olika verktygs värden.


Post 1 - 12 av 12

 

Användarrådgivning

Frågor om våra produkter och deras användningsområden

:+46-87501820

Måndag–fredag: 08:00 – 17:00


Återförsäljarsök

 
 
 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer