Lexikon

 

Post 1 - 10 av 10

K
 • Kabelskalare
  • En elledning består av flera kopparledare som är isolerade med plasthöljen. Ska du t.ex. ansluta elledningen till en lampa, måste du skala av isoleringen eftersom plasthöljet inte leder ström. Med en kabelskalare tar du bort isoleringen på elledningen utan att skada kopparledaren inuti.

 • Kapning
  • Kapning innebär att noggrant korta brädor och lister (klippa av, kapa etc.).

 • Kapskivor
  • Kapskivor
   Kapskivor

   Verktyg (oftast för vinkelslipar och kapslipar) som kapar metall och stenmaterial. Kapskivor (1 till 2,5 mm breda) slipar sig igenom materialet med skivmanteln.

 • Kedjesågar
  • Kedjesågar
   Kedjesågar Kedjesågar

   Handhållet verktyg framförallt för träkapning. Kedjesågar jobbar med en löpande sågkedja, är bensin- eller elmotordrivna och passar framförallt för tjocka bjälkar och trädstammar. Använd alltid skyddsutrustning när du jobbar med kedjesågar (skyddsbyxor, skyddsglasögon).

 • Kompositmaterial
  • Kompositmaterial består av två eller fler olika material som är fast förenade. Det ger kompositen andra materialegenskaper än de ingående komponenterna. Man skiljer på tre huvudgrupper: Sandwichmaterial (t.ex. laminerade trä- och spånskivor, plywood), fibermaterial (t.ex. glasfiberarmerat glas, glasfiberarmerad plast) och keramkompositer (t.ex. betong, slipskivor).

 • Kopierhylsa (-ring)
  • Hjälpverktyg vid fräsning. Kopierhylsan är fastspänd tillsammans med fräsen. Den känner av en färdig mall och gör så att fräsen bearbetar arbetsstycket i samma form som mallen.

 • Korslaser
  • Korslaser
   Korslaser Korslaser

   Elektroniskt mätinstrument och verktyg som projicerar en laserlinje exakt vågrätt och lodrätt på väggen. Då har man båda händer fria, eftersom man slipper jobba med vattenpass. Instrumentet mäter mer noggrant än ett vattenpass och fungerar oberoende av plats, eftersom den är självnivellerande.

 • Kromvanadiumstål
  • Legering av metallerna krom och vanadium. CV-stål används för att göra verktyg som borr.

 • Kuggkranschuck
  • Kuggkranschuck
   Kuggkranschuck

   Fixtur fäst på spindeln till en borrmaskin som håller fast verktyget (t.ex. borr). Kuggkranschucken dras åt med en chucknyckel.

 • Kvalitetssäkring
  • För att säkra produktkvaliteten – från utveckling till tillverkning och slutprovning – är vissa åtgärder uppsatta som standardkrav (ISO 9001). Vid provning, ISO-certifiering, verifierar man att kraven är uppfyllda.


Post 1 - 10 av 10

 

Användarrådgivning

Frågor om våra produkter och deras användningsområden

:+46-87501820

Måndag–fredag: 08:00 – 17:00


Återförsäljarsök

 
 
 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer