Varning!

Viktig säkerhetsinformation

Vinkelsliparna i serierna PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 och GWS 24 från produktionsperioden juni till augusti 2016, samt planslipar i PSS-serien från produktionsperioden juni till augusti 2007 får med omedelbar verkan inte längre användas eller lämnas vidare.

Viktig säkerhetsinformation

Frivillig säkerhetsåtgärd

Vinkelsliparna i serierna PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 och GWS 24 från produktionsperioden juni till augusti 2016, samt planslipar i PSS-serien från produktionsperioden juni till augusti 2007 får med omedelbar verkan inte längre användas eller lämnas vidare.

Viktig säkerhetsåtgärd för vinkelslip:

  • Serierna PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 och GWS 24 från produktionsperioden juni till augusti 2016
  • Modell GWS 24-230 JVX Professional med broms från produktionsperioden februari till oktober 2016
  • GWS 24-230 JVX Professional med broms som reparerats mellan januari och november 2016, oavsett produktionstidpunkt


Bosch Power Tools lägger stor vikt vid kvalitet och säkerhet för sina produkter. Att användarna är nöjda är vår högsta prioritet. Vi vill därför informera om en frivillig säkerhetsrelaterad åtgärd.


Inom ramen för våra kvalitetssäkringsåtgärder har vi fastställt att kap- eller slipskivan samt fästanordning (spindel) kan lossna under drift på grund av en felaktig komponent hos ett begränsat antal vinkelslipar. Man kan därför inte utesluta att det i sällsynta fall kan leda till skärsår eller stötar.


Enligt vårt ansvar gentemot dig som kund har vi beslutat att som försiktighetsåtgärd återkalla alla potentiellt berörda apparater och, vid behov, reparera eller byta ut dem. Byte eller reparation är självklart utan kostnad för dig.


De berörda vinkelsliparna får med omedelbar verkan inte längre användas eller lämnas vidare.


Om du har en potentiellt berörd apparat som har sålts eller lämnats vidare, ber vi dig att så snabbt som möjligt vidarebefordra detta säkerhetsmeddelande till mottagaren för att säkerställa att de berörda apparaterna inte längre används.


Det gäller apparater i serierna PWS 20, PWS 1900, PWS 2000, GWS 20, GWS 22 och GWS 24 som tillverkats i Ryssland mellan juni och augusti 2016 samt modellen GWS 24-230 JVX Professional med bromsar från produktionsperioden februari till oktober 2016.


På webbsidan www.anglegrindercare.com kan konsumenterna kontrollera online om din vinkelslip är berörd.


Bosch Power Tools beklagar detta kvalitetsproblem och ber om ursäkt för allt besvär detta kan orsaka.

Frivillig säkerhetsinformation

Frivilligt säkerhetsrelaterat återkallande av slipmaskiner i serierna PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 och PSS 2000 – gäller apparater från produktionsperioden från juni till och med augusti 2007 samt apparater som reparerats från juni till och med december 2007. +++ Dessa apparater får från och med nu inte längre användas eller lämnas vidare.


Bosch Power Tools lägger stor vikt vid kvalitet och säkerhet för sina produkter. Att användarna är nöjda är vår högsta prioritet. Vi vill därför informera om en frivillig säkerhetsrelaterad åtgärd.


I våra regelbundna kvalitetskontroller har vi funnit att det på ett begränsat antal slipmaskiner uppstått ett materialfel på fläkthjulet. Detta skulle kunna leda till att huset bryts och delar slungas ut. Det kan inte uteslutas att det kan leda till skador. Dessutom skulle strömbärande komponenter frigöras, vilket i extremfall skulle kunna leda till livshotande elektriska stötar. Inga sådana fall känns till i nuläget.


Enligt vårt ansvar gentemot dig som kund, har vi beslutat att som en försiktighetsåtgärd återkalla den berörda apparaten och ersätta den med en ny apparat. Utbytet är självfallet kostnadsfritt.


Den berörda slipmaskinen får inte längre användas eller lämnas vidare. Om du har en potentiellt berörd apparat som har sålts eller lämnats vidare, ber vi dig att så snabbt som möjligt vidarebefordra detta säkerhetsmeddelande till mottagaren för att säkerställa att de berörda apparaterna inte längre används.


De berörda produkterna i serierna PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 och PSS 2000 tillverkades mellan juni och augusti 2007.


Dessutom kan även apparater som reparerats mellan juni och december 2007 vara berörda.


På webbsidan www.sandercare.com kan konsumenterna kontrollera online om deras planslip är berörd.


Bosch Power Tools beklagar detta kvalitetsproblem och ber om ursäkt för allt besvär detta kan orsaka.

 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer