Višenamenska zidna polica

 
Organizacioni talenat
Višenamenska zidna polica

Zbogom neredu! Za sve što leži i leti naokolo višenamenska zidna polica je idealno spremište.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Ormari, fioke, regali – to je stvar prošlosti. Odsad se za urednost brine višenamenska zidna polica. A istovremeno će svojom atraktivnošću zaseniti i poneku sliku na zidu.

Na ovoj polici smo uz magnetnu traku i vešalicu za ključeve sa osnovne verzije izveli i različite mogućnosti za odlaganje. Na Vama je da na kraju odlučite koje naše predloge ćete provesti u delo, kako ćete posložiti elemente i koje će biti njihove dimenzije.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacije 120–240
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Silikon ili lepilo
 • Lepak za drvo, platnena krpa
 • Dvostrana lepljiva traka
 • drveni tipli ili pljosnati tipli od 8 mm
 • Obeležavači
 • Radna ploča, oko 400 x 400 mm (na primer MDF)
 • Nivelir masa za drvo ili git za aute

Potrebni materijali:

 • Ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF)
 • Akrilno staklo
 • Vešalice (ručke za nameštaj), limene trake
 • Gumena traka
 • Šrafovi sa drškom
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Osnovni model – zadnja ploča

1.200 mm

400 mm

19 mm

MDF

1

2

Osnovni model – letve za vješanje

1.000 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

1

Osnovni model – odstojna letva

1.000 mm

60 mm

19 mm

MDF

3

3

Osnovni model – vešalica (ručke za nameštaj)

2 mm

4

1

Osnovni model – limena traka

620 mm

62 mm

6 mm

5

1

Ploča držača

260 mm

200 mm

19 mm

MDF

6

1

Gumena traka

1.200 mm

20 mm

5 mm

Zaptivač

7

1

Ploča pretinca

260 mm

100 mm

19 mm

MDF

8

2

Pretinci od akrilnog stakla – stranice, velike

151 mm

90 mm

19 mm

MDF

9

2

Pretinci od akrilnog stakla – stranice, srednje

60 mm

120 mm

19 mm

MDF

10

2

Pretinci od akrilnog stakla – stranice, male

40 mm

53 mm

19 mm

MDF

11

1

Pretinci od akrilnog stakla – polica, velika

260 mm

55 mm

19 mm

MDF

12

1

Pretinci od akrilnog stakla – polica, srednja

222 mm

120 mm

19 mm

MDF

13

1

Pretinci od akrilnog stakla – polica, mala

222 mm

53 mm

19 mm

MDF

14

1

Prednja ploča od akrilnog stakla, velika

232 mm

154 mm

4 mm

Akrilno staklo

15

1

Prednja ploča od akrilnog stakla, srednja

222 mm

45 mm

5 mm

Akrilno staklo

16

1

Prednja ploča od akrilnog stakla, mala

222 mm

25 mm

5 mm

Akrilno staklo

17

8

Šrafovi sa upuštenom glavom, 3,5 x 40 mm

18

cca. 27

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

19

3

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 25 mm

20

5

Šrafovi sa upuštenom glavom, 5 x 50 mm

1

Proizvodnja i montiranje letvi za vešanje i odstojne letve

1 - Proizvodnja i montiranje letvi za vešanje i odstojne letve
Proizvodnja i montiranje letvi za vešanje i odstojne letve

Isecite obe letve za vešanje iz ploče dužine 1000 mm i širine 120 mm. U tu svrhu postavite list na stonoj kružnoj testeri pod uglom 45° i uzduž presecite ploču za letve za vešanje. Kako bi ovaj dugi rez bio ravan potrebno je stezaljkama pričvrstiti jednu letvu kao paralelni graničnik.

Zatim bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe na letvama za vešanje i upustite ih na širem kraju letava. Izbušite i odstojnu letvu kako biste je mogli šrafovima pričvrstiti za zadnju ploču i upustite rupe.

Kako bi oves višjenamenske police na kraju bio bezbedan i ravan, potrebno je letve za vešanje precizno montirati na zadnju ploču i na zid. Pri montaži na zid od pomoći je libela ili laser za ukrštene linije.

Za spajanje šrafovima na zadnju ploču okrenite ju licem nadole i postavite na potpornje. U skladu sa uputstvom na crtežu postavite letvu za vešanje na zadnju stranu i pričvrstite ju kroz izbušene rupe šrafovima 4 x 35 mm i akumulatorskim odvrtačem. Isto to učinite i sa odstojnom letvom.

Savet za spajanje dva MDF dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa. Kako bismo površinu mogli što celovitije i kvalitetnije obraditi, trebamo to uraditi pre završnog sastavljanja višenamenske police. U vezi toga pročitajte radni korak broj osam.

2

Krojenje stranica i donjih ploha pretinaca od akrilnog stakla i izrada žlebova

2 - Krojenje stranica i donjih ploha pretinaca od akrilnog stakla i izrada žlebova
Krojenje stranica i donjih ploha pretinaca od akrilnog stakla i izrada žlebova Krojenje stranica i donjih ploha pretinaca od akrilnog stakla i izrada žlebova

Prvo izvedite kose stranice velikog pretinca: prema merama na crtežu olovkom na velikim stranicama iscrtajte nakošeni brid za sečenje.

Kako bi rez bio ravan potrebno je stezaljkama pričvrstiti odgovarajuću letvu kao paralelni graničnik. Sada možete ubodnom testerom izrezati stranicu.

Prednja ploča od akrilnog stakla velikog pretinca učvršćena je žlebovima na stranicama; kod manjih su stakla utaknuta u žlebove na donjoj plohi. Način izrade žlebova je u oba slučaja jednak.

Na Vašu radnu površinu stezaljkama fiksirajte jednu radnu ploču veličine približno 400 x 400 mm. Zatim na radnu ploču pričvrstite stranicu na kojoj treba izraditi žleb i to sa dva šrafa čije glave ćete pažljivo upustiti u njenu površinu. (Pritom nastale rupe pre završne obrade površine nestaju pod ispoliranom nivelir masom.) Druga mogućnost: šrafovima odozdo pričvrstite radni komad kroz radnu ploču; tada će rupe koje treba popuniti biti manje.

Površinsku glodalicu sa glodalom za izradu utora postavite na dubinu žleba od 15 mm. Pomoću paralelnog graničnika u stranici izdubite na udaljenosti od 10 mm od prednje ivice žleb širine 4 mm. Ovaj postupak ponovite na drugoj stranici kao i na donjim plohama manjih pretinaca.

3

Sečenje akrilnog stakla

3 - Sečenje akrilnog stakla
Sečenje akrilnog stakla

Prvi deo ovog radnog koraka možete si olakšati ako date da Vam prednje ploče od akrilnog stakla iseku kod dobavljača ili u trgovini građevinskim materijalom. Akrilno staklo možete seći i (stonom) kružnom testerom kao i ubodnom testerom.

Broj hodova na ubodnoj testeri postavite na regulacijskom točkiću na 3–4 (na kružnoj testeri: niski broj obrtaja). Prilikom sečenja obavezno koristite zaštitne naočari, kako biste zaštitili oči od frcajućih strugotina.

Prilikom pritezanja radnih komada od akrilnog stakla koristite podloške od mekanog materijala (npr. od filca). Kako bi sačuvali osetljive površine zaštitnu foliju odstranite tek na kraju, u ovom slučaju čak i nakon lakiranja.

Stegnite prednje ploče i izbrusite uzdužne bridove. Počnite brusnim papirom granulacije 120; fino završno brušenje izvodi se brusnim papirom granulacije 240. Uvek brusite samo duž brida. Nakon toga skosite uglove tako da ih obradite finim brusnim papirom brušenjem pod uglom 45°.

4

Sastavljanje pretinaca od akrilnog stakla

4 - Sastavljanje pretinaca od akrilnog stakla
Sastavljanje pretinaca od akrilnog stakla

Pretinci se izuzetno lakiraju tek nakon montiranja, kako bi se nivelir masom i bojom prekrile rupe od šrafova.

Započnite montažu manjim pretincima. Pozicionirajte donju ploču gornjom stranom nagore i zajedno sa pripadajućim stranicama postavite na radnu ploču, na način kako ih želite montirati. Olovkom na stranicama iscrtajte obrise donje plohe.

Sada u sredinu obrisa izbušite po dve rupe za šrafove 3,5 x 40 mm, kojima onda montirate stranice na donju ploču. Upustite rupe sa spoljne strane; pre lakiranja će biti poravnane nivelir masom. Kasnije pri montaži vodite računa o našim savetima za spajanje šrafovima dvaju delova MDF ploče koji su navedeni u radnom koraku broj jedan.

Kod velikog pretinca se donja ploha ne nalazi između stranica, već stranice stoje na donjoj plohi. Stoga na njemu označite obrise stranica na dnu pretinca. Zatim možete na donjoj plohi izbušiti rupe za šrafove 3,5 x 40 mm kao što je opisano u prethodnom odeljku, rupe odozdo upustiti i akumulatorskim odvrtačem montirati delove.

Prednje ploče od akrilnog stakla pri sastavljanju stranica dodatno u žlebovima fiksirajte silikonom ili lepilom, ukoliko ne budu dovoljno čvrsto useli na svoja mesta. Zaštitnu foliju sa ploča od akrilnog stakla odstranite tek nakon lakiranja; izbrušene vidljive ivice prethodno dodatno oblepite lepljivom trakom.

5

Priprema i montaža držača sa gumenom trakom i police

5 - Priprema i montaža držača sa gumenom trakom i police
Priprema i montaža držača sa gumenom trakom i police

Heftalicom pričvrstite sa dve spajalice gumenu traku za gornji kraj poleđine lakirane ploče držača. Paralelno sa gornjom ivicom nategnite traku preko prednje strane i ponovo na poleđinu. Tu je opet pričvrstite sa dve spajalice. Pritom spajalice uvek postavljajte u smeru namatanja trake, kako bi oba kraja spajalice zahvatila u materijal. Postupajte kao što je ovde (i na crtežu) opisano, sve dok ne omotate gumenu traku do suprotnog donjeg kraja.

Kako biste montirali držač sa gumenom trakom i lakiranu policu, polegnite gotovu lakiranu zadnju ploču vidljivom stranom nagore na Vašu radnu podlogu. Prema dimenzijama danim na našem crtežu pozicionirajte policu i držač sa gumenom trakom donjom, odnosno zadnjom stranom nadole na zadnju ploču. Pažljivo iscrtajte njihove položaje.

U središnjem delu iscrtanih obrisa polica i držača bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite dve (polica) i četiri (držač sa gumenom trakom) rupe. Upustite rupe na poleđini zadnje ploče.

Sada možete delove ponovo pozicionirati na zadnju ploču i odozdo ih montirati pomoću akumulatorskog odvrtača i šrafova sa upuštenom glavom 4 x 35 mm. Pri montaži vodite računa o našim savetima za spajanje šrafovima dvaju delova MDF ploče koji su navedeni u radnom koraku broj jedan.

6

Lepljenje limene trake

6 - Lepljenje limene trake
Lepljenje limene trake

Temeljito osušenu zadnju ploču nakon lakiranja polegnite na Vašu radnu podlogu – vidljivom stranom nagore. Prema dimenzijama danim na našem crtežu postavite limenu traku na zadnju ploču i pažljivo na laku označite njen položaj.

Nalepite dvostranu lepljivu traku prvo na limenu traku. Svucite zaštitnu foliju sa drugog lepljivog sloja i pritisnite limenu traku na lakiranu površinu.

7

Montiranje ručki za nameštaj kao vešalica

7 - Montiranje ručki za nameštaj kao vešalica
Montiranje ručki za nameštaj kao vešalica

Lakiranu i temeljito osušenu zadnju ploču polegnite na radnu podlogu – vidljivom stranom nagore. Prema dimenzijama danim na našem konstrukcionom crtežu postavi limenu traku na zadnju ploču i pažljivo na laku označi njen položaj.

Nalepi dvostranu lepljivu traku prvo na limenu traku. Svuci zaštitnu foliju sa drugog lepljivog sloja i pritisni limenu traku na lakiranu površinu.

8

Montiranje ručki za nameštaj kao vešalica

8 - Montiranje ručki za nameštaj kao vešalica
Montiranje ručki za nameštaj kao vešalica

Sledeće pripremne radove izvedite pre obrade površine: ucrtajte na zadnjoj ploči položaje ručki prema merama sa našeg crteža; bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe u prednjoj strani zadnje ploče.

Nakon lakiranja montirajte ručke pomoću priloženih šrafova.

9

Priprema površina

9 - Priprema površina
Priprema površina

Prvo poravnajte sve vidljive rupe od šrafova (i u delovima koje tek treba ugraditi!) u MDF-površinama koristeći nivelir masu ili kit za aute. Nakon sušenja (poštovati uputstva proizvođača!) izbrusite mesta gde se nalaze šrafovi brusnim papirom granulacije 120.

Prvo skosite bridove svih delova od MDF ploča, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Površine MDF ploča obradite brusilicom i brusnim papirom granulacije 120–180.

10

Obrada površine

10 - Obrada površine
Obrada površine

Nanesite temeljni popunjivač valjkom ili po potrebi sistemom za fino prskanje. Ostavite ga da se dobro osuši.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Obradite sve vidljive MDF-površine osim letvi za vešanje odstojne letve. Prvo valjkom ili pištoljem za prskanje nanesite temeljni popunjivač. Ostavite ga da se dobro osuši.

Saveti za obradu MDF ploča

MDF površine imaju visoku moć upijanja. Stoga je naročito ivicama potrebno posvetiti više pažnje – što znači: naneti više slojeva. Moguće je da izbegnete zahtevan postupak popunjavanja (zatvaranja upijajućih površina) tako da upotrebite MDF ploče sa temeljnom folijom. Ona garantuje postizanje savršenog premaza i bez popunjivača – barem što se površine tiče. Temeljno premazane površine i ivice fino obrusite; povećavajte pritom granulaciju brusnog papira postepeno sa 180 preko 220 sve do 240.

11

Lakiranje vidljivih površina

11 - Lakiranje vidljivih površina
Lakiranje vidljivih površina

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice. Najbolje prvo lakirajte bridove a zatim površine; njih ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo ovi lakovi koji se razređuju vodom.

12

Gotovo!

12 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke