TV-zidna ploča za televizor sa tankim ekranom

 
Elegantni okvirni program
TV zidna ploča

Sa TV zidnom pločom uvek ima nešto lepo za pogledati – čak i kada je isključen televizor.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Ko se već odluči da okači na zid moderni televizor sa tankim ekranom, treba odmah da se pobrine za odgovarajuće okruženje – sa našom TV-zidnom pločom za samostalnu izgradnju.

Uostalom: uz ovu zidnu ploču postoje i dalje uputstvo za izradu odgovarajuće tanke konzole, koju možete da opremite otvorenim pretincima i ladicama sa točkićima.

Sledeća uputstva za izradu prilagođena su pločama vlaknaticama srednje gustoće (MDF) debljine 19 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata. Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

Naša TV-zidna ploča je na gornjem kraju specijalnim letvama za vešanje obešena na zid. Na donjoj strani se odgovarajuće odstojne letve brinu za ujednačenje rastojanja od zida. Letve za vešanje montiraju se na poleđinu zadnje ploče kao i na zid. Budući da se iz jedne MDF-ploče jednim rezom pod uglom od 45° uvek isecaju dve letve, dobiju se dva suprotna komada, koji se svojim skošenim bridovima međusobno preklapaju i tako sprečavaju da zadnja ploča sklizne nadole ili napred.

Ploču za ojačanje šrafovima smo spojili na poleđinu zadnje ploče, kako bi tanki ali pogotovo kod većih dijagonala ekrana i poprilično teški televizor bezbedno visio na zidu. Kroz otvor provizorne veličine na zadnjoj ploči provedite kablove iza zidne ploče.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacije 120–240
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Nivelir masa za drvo ili kit za aute

Potrebni materijali:

 • Ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF)
 • Šrafovi za drvo
 • Lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Zadnja ploča levo/desno

1.600 mm

1.200 mm

19 mm

MDF

1

4

Letve za vešanje

1.050 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

2

Odstojne letve

1.050 mm

60 mm

19 mm

MDF

3

1

Ploča za ojačanje

800 mm

200 mm

19 mm

MDF

4

2

Dna polica

202 mm

160 mm

19 mm

MDF

5

2

Stranice polica

800 mm

160 mm

19 mm

MDF

6

1

Zadnja ploča regala

800 mm

160 mm

19 mm

MDF

7

cca. 10

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

1

Izrada letvi za vešanje

1 - Izrada letvi za vešanje
Izrada letvi za vešanje

Iz jedne ploče dužine 1050 mm i širine 120 mm iseku se uvek jednim rezom pod uglom od 45° dve letve za vešanje (jedna za zadnju ploču i suprotni komad za zid). U tu svrhu postavite list na kružnoj testeri pod uglom 45° i uzduž presecite ploču za letve za vešanje.

Zatim bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe na letvama za vešanje i upustite ih. Isto to učinite sa odstojnim letvama i pločom za ojačanje.

2

Montiranje letvi za vešanje, odstojnih letvi i ploče za ojačanje

2 - Montiranje letvi za vešanje, odstojnih letvi i ploče za ojačanje
Montiranje letvi za vešanje, odstojnih letvi i ploče za ojačanje Montiranje letvi za vešanje, odstojnih letvi i ploče za ojačanje

Kako bi oves zidne ploče na kraju bio bezbedan i tačno izveden, potrebno je letve za vešanje i odstojne letve precizno montirati. Obeležite obe zadnje ploče na poleđini preko ivica ucrtavanjem simbola trougla, onako kako će kasnije biti montirane, kako biste tokom daljih radova uvek znali koji deo ide na koje mesto.

Sada na potpornje ili na neku ploču polegnite jednu pokraj druge levu i desnu zadnju ploču prednjom stranom nadole. U skladu sa uputstvom na crtežu postavite letve za vešanje na zadnju ploču i pričvrstite ih kroz izbušene rupe šrafovima 4 x 35 mm i akumulatorskim odvrtačem. (Vodite računa da letve za vešanje na drugoj zadnjoj ploči postavite na tačno istoj visini!) Isto to učinite sa odstojnim letvama i pločom za ojačanje. Potonju montirajte na visinu pričvrsnih tačaka televizora.

Savet za spajanje dva MDF dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa. Time je TV-zidna ploča gotova. Sada možete suprotne komade letava za vešanje učvrstiti tiplima u zid i obesiti zadnje ploče.

3

Spajanje delova police

3 - Spajanje delova police
Spajanje delova police

Polica se sastoji od dve stranice koje se nalaze između gornje i donje plohe. Postavite delove tako kako ih želite montirati i obeležite njihov međusobni položaj ucrtavanjem simbola trougla na bridovima na poleđini, kako biste tokom daljih radova uvek znali koji deo ide na koje mesto.

Sada bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite gornju i donju ploču kako bi mogle šrafovima biti spojene sa stranicama i upustite rupe sa spoljne strane kako glave šrafa kasnije ne bi stršile iznad površine.

Nakon toga montirajte delove police akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm, tako da tvore okvir. Kao što je već rečeno: glave šrafa moraju biti u potpunosti upuštene! Posle će pri obradi površine biti zaglađene nivelir masom.

Na zadnjoj ploči regala olovkom na poleđini na udaljenosti od 10 mm od spoljne ivice olovkom uokolo ucrtajte liniju. Na toj liniji bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe za kasnije spajanje šrafovima. Upustite rupe.

Sada još označite položaj za četiri rupe za montiranje police na TV-ploču: središte za bušenje nalazi se uvek 60 mm uvučeno od bočnih ivica i 80 mm od gornje i donje ivice. Izbušite i ovde rupe kako je opisano u prethodnom odeljku i upustite ih.

Polegnite okvir police na vidljive ivice, polegnite na njega zadnju ploču i poravnajte je sa ivicama i fiksirajte ju akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 35 mm.

4

Spajanje police sa TV-zidnom pločom

4 - Spajanje police sa TV-zidnom pločom
Spajanje police sa TV-zidnom pločom Spajanje police sa TV-zidnom pločom

Imate izbor: možete police razmestiti na TV-zidnu ploču po sopstvenom ukusu odnosno prostornim uslovima, ili se orijentisati prema našem crtežu. Odabrali smo međusobno rastojanje polica tako da između njih ostane još mesta za jedan red DVD-a.

Sada na potpornje prednjom stranom nagore polegnite zadnju ploču na čiju prednju stranu želite pričvrstiti police. Na nju položite police i pričvrstite ih akumulatorskim odvrtačem kroz izbušene rupe na zadnjim pločama.

5

Priprema površina

5 - Priprema površina
Priprema površina Priprema površina

Kako bismo površinu mogli što celovitije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

Prvo na površinama MDF ploče poravnajte sve rupe od šrafova korišćenjem nivelir mase za drvo ili gita za automobile. Nakon sušenja (poštovati uputstva proizvođača!) izbrusite mesta gde se nalaze šrafovi brusnim papirom granulacije 120.

Prvo skosite bridove svih delova od MDF ploča, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Površine MDF ploča obradite brusilicom i brusnim papirom granulacije 120–180.

6

Obrada površine

6 - Obrada površine
Obrada površine

Nameštaj će biti savršen ako sastavne delove lakirate pre montaže.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Nanesite temeljni popunjivač valjkom ili po potrebi sistemom za fino prskanje. Ostavite ga da se dobro osuši.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za obradu MDF ploča

MDF površine imaju visoku moć upijanja. Stoga je naročito ivicama potrebno posvetiti više pažnje – što znači: naneti više slojeva. Moguće je da izbegnete zahtevan postupak popunjavanja (zatvaranja upijajućih površina) tako da upotrebite MDF ploče sa temeljnom folijom. Ona garantuje postizanje savršenog premaza i bez popunjivača – barem što se površine tiče. Temeljno premazane površine i ivice fino obrusite; povećavajte pritom granulaciju brusnog papira postepeno sa 180 preko 220 sve do 240.

7

Lakiranje vidljivih površina

7 - Lakiranje vidljivih površina
Lakiranje vidljivih površina

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice. Najbolje prvo lakirajte unutrašnje stranice, zatim spoljne stranice, a na kraju i površine; njih ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Razređuju se vodom i mogu da se kupe u različitim bojama u svakom građevinskom centru. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo.

8

Gotovo!

8 - Gotovo!
Gotovo!


Preporuke proizvoda

Multi-brusilica - PSM 80 A Multi-brusilica

PSM 80 A


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke