Trkači autić za male pilote

 
Bušenje, uvrtanje, dodavanje gasa.
Trkaći autić

Bez konjskih snaga, ali zato sa puno oduševljenja: Trkački autić razveseljava srce malog pilota.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Radi se „samo“ o trkačem autiću za igranje, ali opremljen je sa nekoliko tehničkih poslastica. Početnici treba da planiraju dva dana za ovaj projekat, a znalci to mogu u jednom danu. Troškovi iznose između 200 i 300 evra.

U sledećem uputstvu za izgradnju koriste se multiplex ploče od brezovine u debljinama od 18 mm, 24 mm i 9 mm. Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri. Ako koristite neke druge materijale ili debljine, prilagodite spisak komada novim okolnostima.

Čelične sajle obezbeđuju mogućnost upravljanja i kočenja trkačkog autića. U tu svrhu treba montirati prednju osovinu tako da je pokretna. I šipke kočnice moraju da budu pokretne.

Detaljni spisak materijala i konstrukcioni nacrt naći ćete pod stavkom za preuzimanje sa interneta.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • burgija od 10 mm
 • burgija od 30 mm
 • Viljuškasti ključ
 • Upuštač
 • Mali ravni odvrtač
 • Poluokrugla klešta („telefonska klešta“)
 • Konac i olovka ili šestar sa prečnikom do 200 mm
 • Brusni papir, granulacija 120–240
 • Olovka, metar, oštrilo, gumica za brisanje
 • Radna površina
 • Folija ili stare novine
 • Po potrebi stalci

Potrebni materijali:

 • Multiplex-ploča, brezovina
 • Pleksiglas
 • Metalne šipke, točkovi, stezni prsteni
 • Gumeno crevo
 • Šrafovi, šrafovi sa zaobljenom glavom, podloške, navrtke, navrtke sa omčom
 • Čelična sajla, stezaljke za sajlu, povratne opruge, odstojni prsteni, karabini

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Podna ploča

1.350 mm

350 mm

18 mm

Multiplex brezovina

1

2

Okvir uzdužno

1.350 mm

100 mm

24 mm

Multiplex brezovina

2

2

Okvir poprečno

302 mm

100 mm

24 mm

Multiplex brezovina

3

2

Bočni delovi

1.386 mm

396 mm

9 mm

Multiplex brezovina

4

1

Zadnji deo 1

350 mm

150 mm

18 mm

Multiplex brezovina

5

1

Zadnji deo 2

350 mm

257 mm

18 mm

Multiplex brezovina

6

1

Spojler

400 mm

125 mm

18 mm

Multiplex brezovina

7

1

Hladnjak

350 mm

150 mm

18 mm

Multiplex brezovina

8

1

Poklopac motora

630 mm

370 mm

9 mm

Multiplex brezovina

9

2

Konzola za upravljač, stranice

278 mm

200 mm

24 mm

Multiplex brezovina

10

2

Konzola za upravljač, poprečno

302 mm

80 mm

24 mm

Multiplex brezovina

11

2

Konzola za upravljač, spojnice

200 mm

200 mm

9 mm

Multiplex brezovina

12

2

Okvir sedišta

300 mm

356 mm

24 mm

Multiplex brezovina

13

1

Ploča sedišta

300 mm

250 mm

18 mm

Multiplex brezovina

14

1

Naslon sedišta

400 mm

300 mm

18 mm

Multiplex brezovina

15

1

Volan

205 mm

205 mm

18 mm

Multiplex brezovina

16

1

Držač volana

65 mm

65 mm

24 mm

Multiplex brezovina

17

2

Letve za oslonac osovina točkova

500 mm

100 mm

18 mm

Multiplex brezovina

18

4

Odstojne letve za osovine točkova

500 mm

35 mm

21 mm

Multiplex brezovina

19

2

Letve za pričvršćenje osovina točkova

500 mm

95 mm

18 mm

Multiplex brezovina

20

1

Letva za graničnik upravljača

200 mm

35 mm

21 mm

Multiplex brezovina

21

2

Letve za pričvršćenje navrtki sa omčom

200 mm

35 mm

21 mm

Multiplex brezovina

22

2

Letve za oslonac šipki kočnica

150 mm

100 mm

18 mm

Multiplex brezovina

23

4

Odstojne letve za šipke kočnica

150 mm

35 mm

21 mm

Multiplex brezovina

24

2

Letve za pričvršćenje šipki kočnica

150 mm

95 mm

18 mm

Multiplex brezovina

25

2

Stranice papučice kočnice

150 mm

150 mm

24 mm

Multiplex brezovina

26

1

Papučica kočnice

230 mm

100 mm

24 mm

Multiplex brezovina

27

2

Branici

430 mm

40 mm

24 mm

Multiplex brezovina

28

2

Metalne šipke za osovine točkova

700 mm

8 mm

29

1

Metalna šipka za osovinu upravljača

380 mm

8 mm

30

4

Točkovi

75 mm

31

10

Stezni prsteni

32

2

Metalne šipke za kočnicu

320 mm

8 mm

33

2

Gumena obloga za kočnicu

70 mm

34

1

Gumena obloga za upravljač

100 mm

35

2

Klizna površina za upravljač

250 mm

50 mm

4 mm

Pleksiglas

36

1

Šraf za osovinu upravljača 10 x 60 mm

60 mm

10 mm

10 mm

37

3

Podloške za osovinu upravljača

40 mm

3 mm

6 mm

38

2

Navrtke za osovinu upravljača

9 mm

39

10

Navrtke sa omčom M6

9 mm

40

6

Šrafovi sa zaobljenom glavom M6 x 50 mm

50 mm

6 mm

10 mm

41

4

Šrafovi sa zaobljenom glavom M6 x 40 mm

40 mm

6 mm

10 mm

42

1

Čelična sajla za upravljač

3 mm

2.020 mm

43

2

Čelične sajle za kočnicu

3 mm

610 mm

44

3

Stezači M6

200 mm

6 mm

45

12

Stezaljke za sajlu

6 mm

46

2

Povratne opruge

6 mm

10 mm

47

2

Šrafovi SS 08/90

90 mm

8 mm

8 mm

48

4

Navrtke M8

8 mm

8 mm

8 mm

49

2

Podloške

40 mm

8 mm

6 mm

50

2

Odstojni prsteni za povratne opruge

40 mm

8 mm

6 mm

51

3

Karabini

40 mm

8 mm

6 mm

1

Sastavljanje podnog korita od podne ploče i okvirnih letvi

1 - Sastavljanje podnog korita od podne ploče i okvirnih letvi
Sastavljanje podnog korita od podne ploče i okvirnih letvi

Prvo pripremite podnu ploču. Pri tome poštujte podatke o merama na konstrukcionom nacrtu. Ucrtajte olovkom isečke za provođenje sajli, te ih zatim istesterišite ubodnom testerom. Pre testerisanja probušite sva četiri ugla burgijom od 10 mm. Tako ćete listom testere dobro prolaziti kroz krivine.

Sada ucrtajte otvore na kojima će se kasnije pričvrstiti šipke kočnica i osovina upravljača. Svakoj od ove dve rupe za šipke kočnice potrebno je udubljenje za glavu zavrtnja na kasnijoj unutrašnjoj strani podne ploče. U tu svrhu prvo bušite forstner-burgijom od 30 mm na odgovarajućim mestima ploče do dubine od 5 mm. Zatim na istom mestu probušite dva otvora sa prečnikom od 8 mm za šipke kočnice i spreda u sredini otvor sa prečnikom od 10 mm za osovinu upravljača.

Nakon što ste na donjoj strani podne ploče ucrtali položaj zadnje osovine, montirajte uzdužne i poprečne okvire tako da nastane korito. U tu svrhu pripremite otvore sa prečnikom od 4 mm na podnoj ploči i spojite podno korito sa 18 zavrtanja sa upuštenom glavom za drvo (3,5 x 50 mm).

Tako ćete lako ispiliti okuku

Gradite trkaći autić i morate da istesterišete oblik volana. Ili želite da isečete otvore u drveni sanduk da se lakše može nositi. Za takve i slične zadatke kod kojih morate testerisati okuke, najbolje je da koristite ubodnu testeru.

Otvori savet za primenu

2

Donja strana korita

2 - Donja strana korita
Donja strana korita

Spojite letvu za graničnik upravljača na donju stranu podne ploče zavrtnjima od 3,5 x 30 mm, u skladu sa konstrukcionim nacrtom.

Kako bi osovina upravljača bolje klizala, pričvrstite i dve ploče od akrilnog stakla kao kliznu površinu. Pripazite na to da glave upuštenih zavrtanja (3,5 x 35 mm) potpuno nestanu u pločama.

Probušite otvore u obe pričvrsne letve služeći se burgijom od 6 mm i na obe letve montirajte po jednu navrtku sa omčom sa zavrtnjem sa zaobljenom glavom (6 x 50 mm). Kroz omče navrtki kasnije će prolaziti sajle za upravljač i za kočnice. Sada na donjoj strani podne ploče montirajte pričvrsne letve zavrtnjima za drvo (3,5 x 30 mm).

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

U deo kroz koji zavrtanj prvo prolazi izbušite otvor koji je 0,5 do 1 mm veći od prečnika zavrtnja; otvor treba da bude upušten za glavu zavrtnja tako da ista potpuno nestane u upuštenom delu otvora. U deo kroz koji zavrtanj kasnije prolazi treba da se izbuši otvor 1 mm manji od prečnika zavrtnja. Tako navoj šrafa može da dobro zahvati materijal.

Ovako ćete brzo ostvariti pravi obrtaj

Spojevi šrafovima pri izgradnji nameštaja predstavljaju brzu i jednostavnu alternativu lepljenju. Bušenje u drvetu je međutim zahtevnije nego šta izgleda na prvi pogled. Ovde ćete saznati šta je bitno kod uvrtanja šrafova i bušenja u drvetu.

Otvori savet za primenu

3

Proizvodnja osovina za točkove i šipki kočnica

3 - Proizvodnja osovina za točkove i šipki kočnica
Proizvodnja osovina za točkove i šipki kočnica

Osovine točkova i osovine upravljača sastoje se od po četiri drvene letve koje sa svih strana oklapaju metalnu šipku: jedna letva za oslonac, dve odstojne letve i jedna letva za pričvršćenje.

Kako bi se moglo upravljati trkačkim autićem, prednja osovina je naravno pomična. Njom će se kasnije upravljati čeličnom sajlom. Obe šipke kočnice montiraju se takođe tako da su pomične. Zadnja osovina točkova je međutim kruta.

U odstojnu letvu prednje osovine izbušite po 35 mm odmaknuto od ivice dve rupe sa prečnikom od 6 mm. U njima sa po jednim zavrtnjem sa zaobljenom glavom (6 x 50 mm) pričvrstite navrtke sa omčom za provođenje sajle.

Da bismo prednju osovinu kasnije mogli montirati pomično na podnu ploču, izbušite u sredini letve za oslonac otvor sa prečnikom od 10 mm za zavrtanj sa zaobljenom glavom (10 x 60 mm). Glava zavrtnja mora da potpuno nestane u otvoru. U tu svrhu izbušite sa forstner-burgijom od 30 mm udubljenje dubine od približno 5 mm.

Prednja i zadnja osovina sastavljaju se na isti način: Položite metalnu šipku po sredini letve za oslonac i stavite odstojne letve bez rastojanja na levu i na desnu stranu šipke. Zatim na sve položite letvu za pričvršćenje i pričvrstite letve na jednoj i na drugoj strani zavrtnjima sa gornje strane (nemojte zaboraviti da pripremite otvore). Kako metalna šipka ne bi mogla kliznuti iz oklopa, probušite rupu prečnika 4,5 mm kroz sredinu drveta sve do metalne šipke. Zatim u otvor uvrtite zavrtanj (4 x 25 mm) koji služi za učvršćenje.

Obe šipke kočnice konstruisane su po istom principu kao i osovine točkova. Budući da su šipke kočnice pokretne, isto kao i osovina upravljača, pričvrstite i ovde navrtke sa omčom za čelične sajle i izbušite otvore za kasnije pričvršćenje na podnoj ploči uz pomoć zavrtnja sa zaobljenom glavom (8 x 90 mm). Nemojte zaboraviti da učvrstite obe metalne šipke zavrtnjem, kako ne bi kliznule iz svojih drvenih blokova. Da bi kočnice bile što delotvornije na krajeve metalnih šipki navucite po komad gumenog creva.

Mali detalj, veliki efekat

Nameštaj često deluje lepše kada su uglovi i ivice skošene, dakle izbrušeni pod uglom od 45 stepeni. Taj zadatak je kao stvoren za praktičnu i svestranu multi-brusilicu ili specijaliste za teško pristupačna mesta: delta-brusilicu i vario-brusilicu.

Otvori savet za primenu

4

Montaža osovina za točkove i šipki kočnica na podnom koritu

4 - Montaža osovina za točkove i šipki kočnica na podnom koritu
Montaža osovina za točkove i šipki kočnica na podnom koritu

Zadnju osovinu pričvrstite jednostavno sa unutrašnje strane podnog korita sa 4 zavrtnja (5 x 60 mm) za podnu ploču.

Za pričvršćivanje osovine točkova i šipki kočnice položite podno korito na radnu ploču tako da je dno okrenuto prema gore.

Sada se osovina upravljača pomično spoji sa podnom pločom zavrtnjem sa zaobljenom glavom. Provucite zavrtanj kroz osovinu upravljača, stavite dve podloške i provedite zavrtanj kroz pripremljeni otvor u podnoj ploči. Na unutrašnjoj strani podne ploče stavite još jednu podlošku i pričvrstite ploču sa dve kontra navrtke.

Dve šipke kočnice pričvršćuju se na donjoj strani podne ploče, slično kao i osovina upravljača, sa po jednim zavrtnjem sa zaobljenom glavom (8 x 90 mm), po jednom podloškom i dve kontra navrtke, tako da su pomične. Glave zavrtanja se pri tome upuštaju u već izbušena udubljenja u podnoj ploči. Tako možete kasnije bez ikakvih poteškoća na to mesto staviti sedište.

Tako će kod brušenja sve ići ravno

Za hobi majstore brušenje drvenih površina je među najčešćim radovima. Na primer za uklanjanje neravnina i ostataka boje ili za pripremu drveta za dalju obradu površine.

Otvori savet za primenu

5

Testerisanje oblika volana

5 - Testerisanje oblika volana
Testerisanje oblika volana

Ucrtajte obrise volana šestarom na ploči: prvo spoljni krug sa prečnikom od 200 mm, zatim unutrašnji krug sa prečnikom od 170 mm. Nakon toga ucrtajte trouglove za isečke.

Da bi otvore mogli lakše iseći ubodnom testerom, prvo probušite otvore sa prečnikom od 10 mm u unutrašnje uglove otvora. U tu svrhu učvrstite ploču stegama za škart ploču u koju možete da bušite. Pored toga izbušite još četiri otvora (sa prečnikom od 4 mm) kroz koje kasnije možete zavrtnjima da spojite volan sa držačem volana.

Za testerisanje otvora najbolje koristite tanki list ubodne testere za krivolinijsko sečenje. Kako bi zatim isekli kružnu konturu volana, namestite prečnik na vođici i učvrstite je kao šestar klinom u centru kruga.

Na kraju zaoblite još sve ivice i izbrusite ih da budu glatki. Kao alternativu možete koristiti i površinsku glodalicu sa kojom možete čisto izglodati volan i zaobliti ivice sa radijalnim glodalom od 5 mm.

6

Sastavljanje konzole za upravljač i pričvršćivanje volana

6 - Sastavljanje konzole za upravljač i pričvršćivanje volana
Sastavljanje konzole za upravljač i pričvršćivanje volana

Zacrtajte oba bočna dela konzole upravljača u skladu sa konstrukcionim nacrtom i isecite ih ubodnom testerom. Izbušite u oba bočna dela, pomereno na stranu, otvor sa prečnikom od 6 mm za pričvršćivanje navrtke sa omčom i zavrtnja sa zaobljenom glavom (6 x 40 mm), te pričvrstite navrtku i zavrtanj. Kroz omče navrtki kasnije će se provesti sajla za upravljač.

U sredini poprečnih letvi konzole za upravljač probušite otvor veličine 20 mm za osovinu upravljača. Montirajte bočne delove i poprečne letve sa zavrtnjima (3,5 x 50 mm).

U sredinu držača volana takođe probušite otvor sa prečnikom od 20 mm. Za učvršćivanje izbušite na jednoj strani pripremni otvor sa prečnikom od 4 mm. Sada nataknite držač na šipku upravljača, izbušite otvor burgijom od 3 mm i učvrstite držač volana pomoću jednog zavrtnja (3 x 60 mm). Zatim spojite volan za držač pomoću četiri zavrtnja (3,5 x 40 mm).

Sada ugurajte šipku upravljača u odgovarajuće otvore konzole za upravljač i podesite je uz pomoć steznih prstena i zavrtnja bez glave. Da kasnije sajla upravljača ne bi proklizla obložite šipku upravljača prosečenim komadom gumenog creva.

7

Izrada papučice kočnice

7 - Izrada papučice kočnice
Izrada papučice kočnice

U sledećem koraku sastavljamo papučicu kočnice. Ucrtajte obrise bočnih delova i isecite ih po meri ubodnom testerom. Zatim izbušite u bočne delove papučice po jednu rupu za zavrtanj sa zaobljenom glavom (6 x 40 mm) i navrtku sa omčom na kojoj će se kasnije montirati sajla za kočnice.

Za kasnije prićvršćivanje papučice probušite po jednu rupu sa prečnikom od 6 mm u oba bočna dela. Sada montirajte papučicu kočnice zavrtnjima (3,5 x 40 mm) i pričvrstite obe navrtke sa omčom.

8

Sečenje delova oklopa po meri

Kako bi odredili tačnu poziciju konzole za upravljač, prvo isecite bočne delove po meri. Prenesite obrise na ploče i isecite ploče ubodnom testerom ili ručnom kružnom testerom. Unutrašnje uglove trebate prvo izbušiti burgijom od 10 mm, da bi se list testere mogao dobro obrtati.

Kako Vam je testera ionako u ruci, možete da isečete i ostale delove oklopa. Sa poklopcem motora postupajte na isti način kao i sa bočnim delovima.

Drugi zadnji deo autića predstavlja nešto veće zahteve. Budući da je nakošen, potrebno je sa gornje i sa donje strane iseći ubodnom testerom ili kružnom testerom pod zakošenjem od 25 stepeni.

9

Ugradnja konzole za upravljač i papučice kočnice

9 - Ugradnja konzole za upravljač i papučice kočnice
Ugradnja konzole za upravljač i papučice kočnice

Sada spojite konzolu za upravljač sa šasijom autića na ispravnom položaju. U tu svrhu upotrebite dve spojnice koje montirate na šasiji i na konzoli za upravljač sa po četiri zavrtnja (3,5 x 30 mm).

Zatim pričvrstite papučicu kočnice na spojnice (sa dva zavrtnja od 5 x 50 mm). Pripazite da papučica mora da ostane pomična.

10

Postavljanje sajla za upravljač i za kočnicu

10 - Postavljanje sajla za upravljač i za kočnicu
Postavljanje sajla za upravljač i za kočnicu

Pričvrstite sajlu za upravljač na navrtki sa omčom kod desnog prednjeg točka uz pomoć žabice za sajle. Provucite kroz omču navrtke desne podne ploče i kroz otvor u podnoj ploči prema gore preko navrtke sa omčom na desnoj strani konzole za upravljač sve do osovine upravljača.

Premotajte sajlu tri puta oko gumenog oklopa osovine upravljača i provedite je dalje preko navrtke sa omčom na levoj strani konzole za upravljač prema dole do leve podne ploče te tamo kroz omču navrtke u smeru levog prednjeg točka. Ispod podne ploče pričvrstite stezač sa još jednom žabicom za sajlu. Drugi kraj stezača spojite karabinom sa omčom navrtke na levoj strani prednje osovine. Sada možete da zetegnete sajlu pomoću stezača.

Za kočnice provodi se po jedna sajla od stranica papučice kroz otvor u podu i omču navrtke do šipke kočnice. Pričvrstite sajle žabicama na navrtkama sa omčom papučice kočnice. Isto tako, na zadnjem kraju spojite po jedan stezač i pričvrstite ga karabinom za omču navrtke na šipki kočnice.

Da bi se kočnica uvek otpustila nakon kočenja, montirajte sa donje strane podne ploče između šipki kočnice i zadnje osovine po jednu povratnu oprugu sa odstojnim prstenima i podloškama.

Kada je sve spojeno zavrtite stezač da se sajla kočnice dovoljno napne.

11

Postavljanje oklopa

11 - Postavljanje oklopa
Postavljanje oklopa

Sada nedostaje samo još karoserija trkačkog autića. Prvo spojite hladnjak i prvi zadnji deo zavrtnjima. Zatim pričvrstite bočne delove. Sada možete da montirate poklopac motora na bočne delove i na hladnjak. Zatim pričvrstite drugi zadnji deo između bočnih delova (sa zavrtnjima od 3,5 x 30 mm na jednoj i drugoj strani). Na kraju montirajte spojler i branike zavrtnjima (3,5 x 40 mm).

12

Montaža točkova i ugradnja sedišta

12 - Montaža točkova i ugradnja sedišta
Montaža točkova i ugradnja sedišta

Pre nego što možete da se provozate autićem, potrebno je naravno još i sedište, pa i točkovi. Svaki točak se drži na poziciji sa dva stezna prstena. Jednostavno nataknite prvi stezni prsten na osovinu, zatim stavite točak i na kraju drugi stezni prsten. Stezni prsteni se učvršćuju zavrtnjima bez glave.

Sedište se sastoji od okvira, naslona i površine sedišta. Ucrtajte obrise i istesterišite sastavne delove po meri ubodnom testerom. Izbušite rupe kroz okvir sedišta (prečnik 5 mm), rupe će Vam poslužiti za montažu sedišta u autiću, te zavrtnjima spojite naslon sedišta sa okvirom sedišta. Zatim možete da smestite sedište u autić. Kada ste pronašli dobar položaj sedišta, učvrstite ga zavrtnjima. Na kraju pričvrstite i površinu sedišta.

Za svaki slučaj proverite sada još jednom sve spojeve, pa je trkači autić spreman za vožnju.

13

Gotovo

13 - Gotovo
Gotovo

Lepo je ako Vam je bilo zadovoljstvo da radite na ovom projektu. Ali pravo veselje sada tek počinje. Na stazu sa trkačkim autićem!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke