Regal za knjige koji može da se nasloni

 
Opuštajuća lektira
Polica za knjige

Bez obzira da li tražite laku lektiru ili tešku književnost: u ovoj polici koja je opušteno naslonjena na zid, knjige deluju jednostavno ležerno.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

I suvoparne knjige mogu da deluju ležerno. Preduslov je da ih držite u našem regalu za knjige. On se opušteno naslanja na zid i kao da govori: „Strastveni čitači su opušteni.“

Police i stranice našeg regala spojene su otpusnim uklopnim poveznicama. Tako stvorene police povezane su sa zadnjom pločom.

Važno: već pri crtanju uklopnih poveznica poslu pristupite sa velikim oprezom!

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 20 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Easy

Universal

Advanced

Easy

Universal

Advanced

Easy

Universal

Advanced

Easy

Universal

Advanced

Easy

Universal

Advanced

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • forstner burgije 20 i 30 mm
 • Upuštač
 • Turpija za drvo
 • Stolarski ugaonik
 • Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
 • Smotak tkanine, krpa
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Platnena krpa
 • Stezaljke

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • Ovesnik, kuka
 • Filcena kliznica
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Bajc i lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Stranice

1.820 mm

120 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

1

7

Police

610 mm

240 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

2

1

Zadnja ploča

2.080 mm

650 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

1

Ovesnik

ø 30 mm

4

1

Kuka

5

2

Filcena kliznica

6

17

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 45 mm

1

Izrada poveznica

1 - Izrada poveznica
Izrada poveznica

Stranice i police imaju dubinu 60 mm, i 20 mm široke useke: stranice spreda, police straga. Radite sa velikom preciznošću kako bi useci kasnije mogli savršeno usedati jedan u drugi.

Označite useke na stranicama i policama. Za to prvo napnite obe stranice stezaljkama. Pritom upotrebljavajte podloge od preostalih komada drveta, kako bi izbegli pojavu ružnih otisaka. Olovkom na prednjim bridovima iscrtajte položaj polica prema merama sa našeg nacrta. Njih zatim produžite pomoću stolarskog ugaonika (to je ugao od 90° sa graničnikom) dubine 62 mm na bočnim površinama. (U principu su ovi useci duboki pola bočne širine.)

Prema istom principu označite useke polica, ovaj put sa zadnjeg brida.

Kad ste ucrtali sve oznake, na unutrašnju ivicu ucrtanog useka stavite bušilicu sa 20 mm Forstner burgijom tako da vrh burgije bude 10 mm od kraja označenog useka (za slučaj da sledite našu preporuku materijala: prečnik uvek mora da odgovara maksimalnoj debljini ploče!). Onda se rupa nalazi tačno unutar oznake.

Isecite useke ubodnom testerom. Držite se oznaka olovkom. Ako useci na nekim mestima ispadnu preuski, možete da ih doradite turpijom. Sve spojite zajedno, dodajte malo lepka na unutrašnje strane useka i spojeve ostavite da se osuše prema navodima proizvođača.

2

Priprema zadnje ploče

2 - Priprema zadnje ploče
Priprema zadnje ploče

Naravno da regal ne može da prianja uz zid tako opušteno kako to možda izgleda. Iz bezbednosnih razloga ga sa gornje strane drži ovesni okov i zavrtna kuka. Bušilicom i Forstner burgijom od 30 mm ovesni okov fiksirajte 60 mm ispod gornjeg brida na zadnjoj strani zadnje ploče.

Na donji brid zadnje ploče pomoću isporučenih šrafova montirajte dve filcene kliznice.

Izbušite rupe za šrafove za pričvršćivanje pretinaca koji nastaju stranicama i policama. U tu svrhu tačno poravnajte pretince na poleđini zadnje ploče. Olovkom označite obrise pretinaca i rupe u tako nastalim rešetkastim površinama (stranice: jedna u pola visine pretinca, police: jedna u svakom pretincu).

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

3

Spajanje pretinaca i zadnje ploče

3 - Spajanje pretinaca i zadnje ploče
Spajanje pretinaca i zadnje ploče

Zadnju ploču postavite na potpornje vidljivom stranom prema gore. Precizno izravnajte pretince kako bi se rupe nalazile centralno u bridovima pretinaca.

Sada pretince možete da montirate kroz zadnju ploču akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm.

4

Brušenje drvene površine

4 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Kako bismo površinu mogli što potpunije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

5

Bajcanje površine

5 - Bajcanje površine
Bajcanje površine

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za bajcanje

Na strmim površinama uvek radite odozdo nagore. Budući da je bajc redak a drvena površina snažno upija, mogao bi se bajc slivati nadole i tako tvoriti zgrušane kapljice koje se više ne daju prebojati.

6

Lakiranje površina

6 - Lakiranje površina
Lakiranje površina

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice.

Tanko nanesite prvi sloj laka. Opet prvo lakirajte ivice a zatim površine; njih u ravnomernim, paralelnim pokretima.

I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

Za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz. Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo ovi lakovi koji se razređuju vodom.

7

Gotovo!

7 - Gotovo!
Gotovo!


Preporuke proizvoda

Ubodna testera - PST 900 PEL Ubodna testera

PST 900 PEL


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke