Puristički sto sa umivaonikom

 
Čista stvar
Puristički sto sa umivaonikom

Puristički dizajn u kupatilu veoma je moderan. To sa punim pravom dokazuje ovaj sto sa umivaonikom: jer manje detalja stvara veći utisak!

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Ovo je jedna temeljito pročišćena ideja: sa našim stolom sa umivaonikom u Vaše kupatilo će useliti puristički dizajn.

Noseći elementi su u jednu ruku stranice, između kojih su pričvršćene police; pokrovna ploča leži na njima. Drugu ulogu nosača ima gredica koja služi kao ušvrsna letva: tiplima se učvršćuje za zid i šrafovima spaja sa pokrovnom pločom.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 20 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata. U prodavnici građevinskog materijala ili kod stolara dajte da Vam, ukoliko je moguće, iseku potrebne delove.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Stege
 • po potrebi lepak za drvo, sunđer
 • po potrebi ekseri za prenošenje rupa za tiple
 • po potrebi šablon za bušenje

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • Gredica, smrekovina
 • Ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF)
 • Ugaonici za stolicu, šipka ručke
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Bajc i lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Korpus – pokrovna ploča

1.200 mm

480 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

1

2

Korpus – stranice

675 mm

460 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

2

1

Korpus – srednja stranica

240 mm

160 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

3

Korpus – police

1.160 mm

240 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

4

1

Korpus – zadni zid

1.160 mm

240 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

5

1

Korpus – blenda

593 mm

190 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

6

1

Korpus – ušvrsna letva

1.150 mm

45 mm

45 mm

Gredica, smrekovina

7

6

Korpus – ugaonici

40 mm

40 mm

1 mm

8

1

Korpus – šipka ručke

500 mm

64 mm

9

2

Fioka – stranice

400 mm

131 mm

12 mm

MDF

10

2

Fioka – prednji/zadnji deo

543 mm

131 mm

12 mm

MDF

11

1

Fioka – podnica

567 mm

400 mm

4 mm

MDF

12

1

Fioka – prednji deo

593 mm

190 mm

19 mm

MDF

13

cca. 20

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 45 mm

14

4

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

15

cca. 30

Šrafovi sa upuštenom glavom, 3 x 25 mm

16

cca. 24

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 17 mm

1

Spajanje gornjih polica i srednje stranice

1 - Spajanje gornjih polica i srednje stranice
Spajanje gornjih polica i srednje stranice Spajanje gornjih polica i srednje stranice

Postavite obe gornje police i srednju stranicu na njihove prednje bridove i oblikujte duplo T onako kako ih želite montirati. Obeležite sada olovkom zadnje bridove, kako biste pri daljoj obradi uvek znali koji deo gde pripada. Stolari u tu svrhu ucrtavaju simbol trougla.

Olovkom na obe police ucrtajte poprečnu liniju na sredini. Na toj liniji leže rupe za spajanje srednje stranice šrafovima. Postavite vrh za centriranje burgije za drvo tačno na liniju. Izbušite u svaku policu po dve rupe i upustite ih sa spoljne strane. Sada možete duplo T montirati akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

2

Spajanje delova korpusa

2 - Spajanje delova korpusa
Spajanje delova korpusa Spajanje delova korpusa Spajanje delova korpusa

Pre svega: iskusni hobi majstori mogu naročito vidljive spojeve šrafovima izvesti kao nevidljive (relativno zahtevne) lepljene spojeve. Ovde opisujemo verziju sa šrafovima. Kako ćete raditi sa lepkom i drvenim tiplovima, saznaćete u radnom koraku četiri prilikom izrade fioke.

Prvo sklopite duplo T i treću policu sa stranicama. U tu svrhu postavite navedene delove na njihove vidljive stranice onako kako će biti montirani. Obeležite opet njihov međusobni položaj crtanjem trougla. Sada pažljivo ucrtajte obrise sve tri police na unutrašnje površine obe stranice.

U sredinu između ucrtanih linija izbušite bušilicom i burgijom za drvo po tri rupe za spajanje polica sa stranicama. Upustite ih sa spoljne strane i montirajte stranice i police akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm. Pritom vodite računa o našim savetima za spajanje dva drvena dela šrafovima koji su navedeni u prethodnom radnom koraku.

Kako biste šrafovima spojili zadnju ploču postavite nastali regal na radnu površinu. Straga navucite zadnju ploču na način kako je želite montirati. Spreda olovkom ucrtajte obrise donje i srednje police na zadnju ploču i ponovo ih izvucite. Izbušite u sredinu obrisa po pet rupa. Sada možete zadnju ploču montirati akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 45 mm – i gotov je korpus. Pritom vodite računa o našim savetima za spajanje dva drvena dela šrafovima koji su navedeni u prethodnom radnom koraku.

3

Montiranje pokrovne ploče i blende

3 - Montiranje pokrovne ploče i blende
Montiranje pokrovne ploče i blende Montiranje pokrovne ploče i blende Montiranje pokrovne ploče i blende

Pokrovna ploča spaja se šrafovima odozdo kroz najgornju policu. Izbušite ponovo rupe i upustite ih sa donje strane. Postavite i poravnajte pokrovnu ploču na korpus i montirajte ju akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 35 mm. U zadnjem području šrafovima spojite pokrovnu ploču ugaonicima na stranice. Pritom ponovo imajte na umu naše savete za spajanje dva drvena dela. Vodite računa o ležištu lavaboa i njegovom isečku u pokrovnoj ploči i eventualno u gornjoj polici. Ovaj otvor isecite na kraju ovog radnog koraka.

Sada nedostaje još blenda koji skriva odvodne instalacije lavaboa. Blenda se montira pričvrsnim ugaonicima, takozvanim ugaonicima za stolice. U tu svrhu spojite ugaonike akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa sočivastom glavom 3 x 17 mm u ravni sa prednjim ivicama uvek što više prema gore i prema dole na srednju stranicu i stranicu.

Sada se montira blenda. U tu svrhu položite komad nameštaja na zadnju stranu i postavite blendu na korpus: sa rastojanjem od 5 mm od spoljne ivice stranice sa desne strane i 5 mm rastojanja od donje ivice srednje stranice sa donje strane. Fiksirajte blendu u tom položaju stezaljkama i pričvrstite je straga akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 17 mm.

Na kraju ubodnom testerom isecite otvor za lavabo i potrebne instalacije u pokrovnoj ploči – zavisno od modela i načina priključenja.

4

Spajanje delova fioke

4 - Spajanje delova fioke
Spajanje delova fioke Spajanje delova fioke

Naravno da možete delove fioke montirati i akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3 x 25 mm. Pritom postupajte kao što je opisano u prethodnim radnim koracima.

Pri lepljenju ugaonih spojeva kao na našoj fioki obavezno se preporuča korišćenje šablona za bušenje i vrhova za obeležavanje, takozvanih obeležavača. Samo pomoću merenja i zacrtavanja nije moguće rupe za tiplove tako tačno pozicionirati da se one kasnije savršeno poklapaju!

Šablon za bušenje je pomoćni alat koji se stezaljkama fiksira na radni komad. Kroz njega burgija prolazi kroz metalnu manšetu okomito u drvo.

Obeležavač je metalna čivija sa vrhom za obeležavanje. Njega utaknite u rupe na čeonoj strani čije položaje želite preneti. U tu svrhu pritisnite prethodno izbušeni radni komad na njegov položaj tačno u ravnini sa bridovima na površini komada koji mu se nalazi nasuprot.

Posložite prvo sve delove fioke na radnu površinu tako da sanduk – gornjom stranom nadole – stoji ispred Vas. Prednji i zadnji deo stoje između stranica. Obeležite delove ucrtavanjem simbola trougla, kako biste tokom daljih radova uvek znali koji deo ide na koje mesto.

Sada izbušite čeone strane prednjeg i zadnjeg dela sa po dve rupe od 6 mm za tiple. Utaknite obeležavače u rupe i prenesite njihove položaje na unutrašnje površine stranica fioke.

Nanesite lepak u rupe za tiple prednjeg i zadnjeg dela i utaknite drvene tiple od 6 mm. Zatim nanesite lepak u rupe na stranicama i na njihove površine naleganja. Sklopite delove fioke i stegnite ih stezaljkama dok se lepak ne osuši; u vezi toga pogledajte napomene proizvođača lepka. Eventualni višak lepka odmah odstranite vlažnom krpom. Proverite pri stezanju tačnost pravih uglova na sanduku fioke.

Kada lepak otvrdne, polegnite okvir koji je nastao od prednjeg i zadnjeg dela i stranica gornjom stranom nadole na radnu površinu. Namestite odozgo police i poravnajte ih sa ivicama i montirajte ih kroz izbušene rupe akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 17 mm. Pritom vodite računa o našim savetima za spajanje dva drvena dela šrafovima koji su navedeni u prvom radnom koraku.

Na kraju montirajte prednju ploču fioke. Prvo morate da utvrdite njen točan položaj na prednjem delu sanduka. U tu svrhu nalepite dvostranu lepljivu traku na prednji deo i ugurajte fioku u njen pretinac u korpusu. Sada možete prednji deo tačno namestiti na korpusu, fioku straga snažno pritisnuti i tada je zajedno sa nalepljenim prednjim delom pažljivo izvući prema napred.

Montirajte sada nosače akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm. Pritom vodite računa o našim savetima za spajanje dva drvena dela šrafovima koji su navedeni u prvom radnom koraku.

Na kraju izbušite rupe za šipku ručke u prednjem delu i montirajte je priloženim šrafovima. Gotova je fioka!

Saveti za spoj tiplovima

Izbušite oba komada koja treba spojiti burgijom za drvo prečnika tipla. Obe rupe zajedno moraju da imaju dužinu tipla plus 2 mm. Zbog toga je najbolje upotrebiti burgiju sa vrhom za centriranje i graničnikom dubine; to je granični prsten sa uvrtnim šrafom koji se na burgiju fiksira na željenu dubinu bušenja. Nikada nemojte bušiti u površinu dublje od dve trećine debljine materijala!

5

Brušenje drvenih površina

5 - Brušenje drvenih površina
Brušenje drvenih površina

Kako bismo površinu mogli što je bolje moguće obraditi, trebamo joj se posvetiti pre završnog sastavljanja.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

6

Bajcanje površina

6 - Bajcanje površina
Bajcanje površina

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

7

Bajcanje površine

7 - Bajcanje površine
Bajcanje površine

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za bajcanje

Na strmim površinama radite uvek odozdo nagore. Budući da je bajc redak a drvena površina snažno upija, mogao bi se bajc slivati nadole i tako formirati zgrušane kapljice koje se više ne daju prefarbati i ostaju vidljive.

8

Bezbojno lakiranje površina

8 - Bezbojno lakiranje površina
Bezbojno lakiranje površina

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice. Najbolje prvo lakirajte unutrašnje stranice, zatim spoljne stranice, a na kraju i površine; njih ravnomernim, paralelnim pokretima.

I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

Za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz. Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Razređuju se vodom i mogu da se kupe u različitim bojama u svakom građevinskom centru. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo.

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke