Peščanik sa zaštitom od sunca

 
Veliki zaštitni faktor
Peščanik sa zaštitom od sunca

Zahvaljujući integrisanoj tendi protiv sunca, deca mogu da se igraju u pešćaniku i usred leta, do mile volje.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Potrudili smo se i dodatno opremili klasični dečiji peščanik: naš peščanik ima tendu, koja može da se spusti i preklopi i tako pruža optimalnu zaštitu od UV-radijacije. Kako bi se peščanik zaštitio od nečišćenja, moguće je krov i skroz spustiti.

Peščanik se sastoji od dva dela: sanduka i platnene tende na dva krovna nosača. Sam peščanik je ustvari jedan okvir čiji delovi su međusobno spojeni pomoću četvrtastih spojnica; okvir krova čine dva međusobno spojena zabata.

U sledećem uputstvu za izgradnju koriste se multiplex ploče od brezovine u debljinama od 18 mm (daske zabata) i 27 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Imajte na umu da je smrekovina – čak i lakirana ili premazana glazurom – manje otporna na vremenske uticaje od drugih vrsta drveta. Ako želite ići na sigurno, bolje će biti da posegnete za tikovinom ili bagremovim drvetom.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacije 120–240
 • Krpa
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo

Potrebni materijali:

 • Ploče lepljene lamelirane smrekovine
 • Gredica, smrekovina
 • Folija za zaštitu od korenja ili čvrsta plastična folija
 • Platno za tende
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Glazura za drvo

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Stranice zabata

1.500 mm

200 mm

18 mm

Ploče od lepljene smrekovine

1

3

Poprečne spojnice

1.464 mm

58 mm

38 mm

Gredica, smrekovina

2

2

Krovni nosači

1.450 mm

120 mm

27 mm

Ploče od lepljene smrekovine

3

2

Kratke stranice okvira

1.446 mm

240 mm

27 mm

Ploče od lepljene smrekovine

4

2

Duge stranice okvira

1.500 mm

240 mm

27 mm

Ploče od lepljene smrekovine

5

4

Letve sa šrafovima vertikalne

213 mm

45 mm

45 mm

Gredica, smrekovina

6

4

Letve sa šrafovima horizontalne

1.350 mm

45 mm

45 mm

Gredica, smrekovina

7

4

Obodna klupa

1.300 mm

200 mm

27 mm

Ploče od lepljene smrekovine

8

4

Spojnice

170 mm

110 mm

27 mm

Ploče od lepljene smrekovine

9

1

Folija

1.600 mm

1.600 mm

0,4 mm

Folija za zaštitu od korenja ili čvrsta plastična folija

10

1

Platno za tende

cca. 1.700

oko 1500 m

11

cca. 68

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 60 mm

12

cca. 32

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 45 mm

13

8

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 50 mm

1

Spajanje stranica okvira pomoću letvi sa šrafovima

1 - Spajanje stranica okvira pomoću letvi sa šrafovima
Spajanje stranica okvira pomoću letvi sa šrafovima Spajanje stranica okvira pomoću letvi sa šrafovima Spajanje stranica okvira pomoću letvi sa šrafovima Spajanje stranica okvira pomoću letvi sa šrafovima

Prvo postavite sve delove potrebne za okvir kako ih kasnije želite da montirate. Pritom su kratke stranice okvira položene između dugih. Obeležite sada delove ucrtavanjem trougla, kako biste pri daljoj obradi uvek znali koji deo gde pripada.

Montirajte kratke i duge stranice okvira pomoću vertikalnih letava sa šrafovima akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 60 mm, tako da tvore okvir.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa. U nastavku montirajte horizontalne letve sa šrafovima između vertikalnih i u ravnini sa gornjom ivicom stranica okvira. Na njih će se kasnije spajati daske za sedenje. Montirajte ih akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 60 mm. Pritom opet vodite računa o našem savetu za spajanje dvaju drvenih delova šrafovima. Ovom prilikom izbušite i rupe od 5 mm kroz horizontalne letve sa šrafovima, kroz koje ćete kasnije odozdo šrafovima spojiti daske za sedenje.

2

Spajanje dasaka za sedenje sa okvirom

2 - Spajanje dasaka za sedenje sa okvirom
Spajanje dasaka za sedenje sa okvirom Spajanje dasaka za sedenje sa okvirom

Polegnite gotovi okvir na potpornje. Pozicionirajte prvu dasku za sedenje na stranicu i horizontalnu letvu sa šrafovima kako je prikazano na crtežu. Tu je fiksirajte stezaljkama. Pritom upotrebljavajte podloge od preostalih komada drveta, kako bi izbegli pojavu ružnih otisaka na radnom komadu.

Kroz prethodno izbušene rupe od 5 mm na horizontalnim letvama šrafovima 4 x 60 mm i akumulatorskim odvrtačem spojite dasku za sedenje. Isto to učinite sa preostale tri daske za sedenje. Pritom opet vodite računa o našem savetu za spajanje dvaju drvenih delova šrafovima.

Kako biste daske za sedenje još i međusobno pospajali i peščaniku osigurali potrebnu stabilnost, odozdo ih spojite šrafovima i spojnicama. Bušilicom i burgijom od 5 mm izbušite rupe u uglovima spojnica.

U skladu sa uputama na crtežu polegnite peščanik daskama za sedenje nadole na potpornje i montirajte spojnice u uglove šrafovima 4 x 45 mm i akumulatorskim odvrtačem. Pritom opet vodite računa o našem savetu za spajanje dvaju drvenih delova šrafovima.

3

Ugradnja zaštite od korenja ili folije

Kako biste pesak zaštitili od rasta biljaka trebate u peščanik učvrstiti zaštitu od korenja ili čvrstu plastičnu foliju. Heftalicom je učvrstite na stranice ispod horizontalnih letava sa šrafovima.

4

Spajanje stranica zabata i poprečnih spojnica u krov

Olovkom na pločama stranica zabata označite obris zabata. Potrebne dimenzije naći ćete na našem crtežu. Isecite stranice zabata ubodnom testerom. Za savršeno ravne duge rezove ubodnom testerom stezaljkama stegnite prikladnu letvu kao paralelni graničnik.

Pozicionirajte stranice zabata i poprečne spojnice na način kako ih kasnije želite montirati. Obeležite sada olovkom ucrtavanjem trougla njihov međusobni položaj, kako biste pri daljoj obradi uvek znali koji deo gde pripada.

Bušilicom i burgijom za drvo od 8 mm izbušite po jednu rupu na stranicama zabata za pričvršćenje na krovne nosače. Njihov položaj naći ćete na našem crtežu.

Olovkom prenesite obrise poprečnih spojnica na stranice zabata. Bušilicom i burgijom za drvo od 5 mm izbušite najmanje po dve rupe kroz koje akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 60 međusobno spajate stranice zabata i poprečne spojnice. Pritom opet vodite računa o našem savetu za spajanje dvaju drvenih delova šrafovima.

5

Priprema i spajanje krovnih nosača sa peščanikom

5 - Priprema i spajanje krovnih nosača sa peščanikom
Priprema i spajanje krovnih nosača sa peščanikom Priprema i spajanje krovnih nosača sa peščanikom

Kako bi krov u cilju optimalne zaštite od sunca bio podesiv po visini, na gornjem kraju krovnih nosača glodalom izradite po jedan prorez. U tu svrhu fiksirajte nosač krova stezaljkom na Vašu radnu površinu (ne zaboravite podloške!).

Površinskom glodalicom, paralelnim graničnikom i glodalom za žlebove od 8 mm izradite prorez prema merama navedenim na našem crtežu. Glodajte u više prolazaka dubine samo oko 4 mm kako biste očuvali glodalo.

Sada montirajte krovne nosače akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 50 mm u sredinu i dole u ravnini sa dve stranice peščanika. Pritom opet vodite računa o našem savetu za spajanje dvaju drvenih delova šrafovima.

Kako biste krov mogli kao „poklopac“ fiksirati direktno na peščanik za zaštitu od onečišćenja, predvideli smo u donjem području nosača krova još po jednu rupu za Zaporne šrafove Zaporni šraf sa zaobljenom glavom Šraf koji se naročito koristi u drvenoj građi (zapravo: šraf sa pljosnatom okruglom glavom) a koji se provuče kroz dva spojena elementa i zategne kontra navrtkom. Glava nema profil za prihvat alata, spoj se dakle može samo odvojiti sa strane gde je navrtka. Šraf je naročito prikladan za postavljanje brava na vratima i okova sa spoljne strane. sa leptir navrtkom.

Kako biste označili ovu rupu postavite okvir krova na daske za sedenje na peščaniku. Označite njen položaj olovkom na unutrašnjoj strani nosača krova i izbušite je bušilicom i burgijom za drvo od 8 mm.

6

Presvlačenje krova platnom za tende

6 - Presvlačenje krova platnom za tende
Presvlačenje krova platnom za tende

Razvucite platno za tende duž stranica zabata preko okvira krova. Fiksirajte platno heftalicom na spoljnim poprečnim spojnicama.

7

Brušenje drvene površine

7 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Kako bismo površinu mogli što je bolje moguće zatvoriti i obraditi, trebamo joj se posvetiti pre završnog sastavljanja peščanika.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

8

Lakiranje površina

8 - Lakiranje površina
Lakiranje površina

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Glazuru obilno nanosite sistemom za fino prskanje, a suvišnu glazuru odstranjujte krpom. Poštujte vreme sušenja koje je naveo proizvođač.

Pre drugog nanosa potrebno je međubrušenje brusnim papirom granulacije 240. I ovaj put pri brušenju pratite strukturu drveta. Ponovite nanošenje sloja kao što je opisano u prethodnom odlomku.

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke