Ormar za stono posuđe kao pregradni regal

 
Samo poželjne strane
Ormar za stono posuđe kao pregradni regal

Sve ima dve strane. Ali kod ovog pregradnog zida jedna je strana lepša od druge. Zato – krenimo na posao!

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Šta je od masivnog drveta, a uprkos tome možemo reći da ima samo dobre strane? Tačno: naš pregradni regal! Možete ga izraditi kao obostrano otvoreni regal, kao regal sa zadnjom pločom ili kao pregradni regal sa zadnjom pločom i vratima. No bez obzira kako – ovaj komad nameštaja će u svakoj prostoriji ostaviti dobar utisak.

Konstrukcija se u suštini sastoji od polica šrafovima spojenih između stranica. Sve zajedno stoji na postolju spojenom po sastavima.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 20 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • forstner burgije 35 i 28 mm
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
 • Lepljiva traka
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Stege
 • Vosak za drvo, platnena krpa

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • Gredica, smrekovina
 • Nosači polica
 • Ugaonik
 • Šarniri, osnovne ploče, ručke za nameštaj
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Vosak za drvo

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Korpus – spoljne stranice

720 mm

300 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

1

2

Korpus – donje srednje stranice

460 mm

300 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

2

2

Korpus - gornje donje stranice

200 mm

300 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

3

Korpus – duge police

1.390 mm

300 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

4

3

Korpus – police pretinaca

450 mm

280 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

5

1

Korpus – pokrovna ploča

1.440 mm

350 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

6

12

Korpus – nosači polica

5 mm

7

4

Korpus – ugaonici

8

cca. 36

Korpus – šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 50 mm

9

cca. 36

Korpus – šrafovi sa upuštenom glavom, 3 x 17 mm

10

cca. 12

Korpus – šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

11

1

Zadnja ploča

1.430 mm

720 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

12

4

Zadnja ploča – ugaonici

13

cca. 32

Zadnja ploča – šrafovi sa upuštenom glavom, 3 x 17 mm

14

2

Vrata

490 mm

464 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

15

4

Vrata – šarniri za srednji graničnik

7 mm

16

4

Vrata – osnovne ploče

17

2

Vrata – ručke za nameštaj

52 mm

18

cca. 16

Vrata – šrafovi sa upuštenom glavom, 5 x 16 mm

19

2

Postolje – dugi zasloni

1.420 mm

100 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

20

3

Postolje – kratki zasloni

250 mm

100 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

21

3

Postolje – spojne letve

150 mm

27 mm

27 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

22

6

Postolje – letve sa šrafovima

100 mm

45 mm

45 mm

Gredica, smrekovina

23

cca. 24

Postolje – šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 60 mm

24

cca. 12

Postolje – šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 40 mm

1

Bušenje nizova rupa u stranicama

1 - Bušenje nizova rupa u stranicama
Bušenje nizova rupa u stranicama

Izbušite po dva niza rupa prečnika 5 mm u unutrašnjoj površini leve spoljne stranice, u sve površine donjih srednjih stranica kao i u unutrašnju površinu desne spoljne stranice.

U tu svrhu olovkom na udaljenosti od 37 mm od prednje i zadnje ivice ucrtajte liniju na kojoj leže središta rupa. Na svaka 32 mm (rastojanje od središta do središta) postavite oznaku. Prva rupa se nalazi na oko 70 mm od donje ivice.

Postavite vrh za centriranje burgije za drvo tačno na središte krsteva na oznakama. Nemojte bušiti na drugu stranu; svaka rupa treba biti duboka 10 mm. Stoga je najbolje upotrebiti graničnik dubine bušenja; to je granični prsten sa uvrtnom čivijom za postavljanje izravno na burgiju, pomoću kojeg se može podesiti dubina bušenja.

Savet: nizovi rupa na rastojanju od 32 mm

Ukoliko često izrađujete nameštaj, isplati se nabaviti šablonski -32-sistem za rupe (naziv dolazi od normiranog rastojanja rupa). Šablona se steže na radni komad i potrebno je samo bušiti kroz metalne manšete. Tako će rupe uvek biti na istom rastojanju i savršeno vertikale.

2

Spajanje delova gornjih pretinaca

2 - Spajanje delova gornjih pretinaca
Spajanje delova gornjih pretinaca Spajanje delova gornjih pretinaca

Postavite spoljne stranice kao i gornje i donje srednje stranice uvek vidljivom ivicom nadole tako kako će kasnije biti složene pri sastavljanju. Obeležite sada olovkom zadnje bridove, kako biste pri daljoj obradi uvek znali koji deo gde pripada. Stolari u tu svrhu ucrtavaju simbol trougla.

Označite police na isti način.

Kao sledeće postavite obe gornje dugačke police i obe gornje srednje stranice na njihove zadnje bridove onako kako ih želite montirati. Tačne dimenzije rastojanja naći ćete na našem crtežu. Fiksirajte ovaj raspored pažljivo stezaljkama kako se ništa ne bi pomeralo. Pritom upotrebljavajte podloge od preostalih komada drveta, kako bi izbegli pojavu ružnih otisaka na radnom komadu.

Sada olovkom ucrtajte položaj srednjih stranica na police. U sredinu obrisa srednjih stranica na policama izbušite po dve rupe od 4 mm i to tako da se spoljne rupe nalaze na najmanje 30 mm od spoljnih bridova. Upustite spoljne strane rupa u ploče. (Tom prilikom izbušite na isti način rupe za pričvršćenje pokrovne ploče i upustite ih odozdo.)

Montirajte srednje stranice i police pomoću akumulatorskog odvrtača i šrafova sa upuštenom glavom 4 x 50 mm.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

3

Spajanje gornjeg dela korpusa i spoljnih stranica

3 - Spajanje gornjeg dela korpusa i spoljnih stranica
Spajanje gornjeg dela korpusa i spoljnih stranica

Polegnite smontirani gornji deo na zadnje bridove. Postavite sada na njega spoljne stranice i donju dugačku policu tako da korpus leži pred Vama onako kako treba da bude montiran. Ponovo olovkom ucrtajte obrise polica na unutrašnje površine spoljnih stranica.

U sredinu ucrtanih obrisa izbušite po dve rupe od 4 mm. Upustite rupe izvana; pritom budite naročito pažljivi, jer će ovi šrafovi biti vidljivi sa spoljne strane.

Montirajte sada delove korpusa akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 50 mm. Pritom imajte opet na umu naše savete za spajanje dvaju drvenih delova iz prethodnog radnog koraka.

4

Montiranje unutrašnjih delova korpusa

4 - Montiranje unutrašnjih delova korpusa
Montiranje unutrašnjih delova korpusa Montiranje unutrašnjih delova korpusa

Ponovo kao u prethodnim radnim koracima prvo olovkom označite položaj donjih srednjih stranica na policama. Ovaj put izbušite samo donju policu sa po dve rupe od 4 mm za svaku srednju stranicu i to u sredinu obrisa. Upustite rupe odozdo. Pritom korpus leži na zadnjim bridovima.

Dok se srednje stranice, kako je uobičajeno, mogu sa donjom policom spojiti šrafovima odozdo, na gornjem delu poslužite se ugaonicima. Uvek montirajte jednog gore ravno sa prednjom ivicom, a sa druge strane ravno sa zadnjom ivicom.

Sada ugurajte srednje stranice spremne za montažu između polica. Montirajte ih kroz donju policu akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 50 mm (pritom imajte na umu naše savete za spajanje dvaju drvenih delova iz radnog koraka 2) i šrafovima 3 x 17 kroz ugaonike.

5

Spajanje delova postolja i montiranje postolja

5 - Spajanje delova postolja i montiranje postolja
Spajanje delova postolja i montiranje postolja Spajanje delova postolja i montiranje postolja Spajanje delova postolja i montiranje postolja

Postavite kratke i duge zaslone postolja na neku površinu redosledom kojim ih kasnije želite montirati. Obeležite sada olovkom ivice , kako biste pri daljoj obradi uvek znali koji deo gde pripada. Stolari u tu svrhu ucrtavaju simbol trougla.

Izbušite sada svih pet zaslona postolja i letve sa šrafovima. Budući da se zasloni šrafovima u krst spajaju sa u uglu vertikalo postavljenim letvama, rasporedite rupe u letvama odgovarajućim rasporedom. Montirajte delove postolja prema crtežu akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 60 mm.

Kao sledeće izbušite spojne letve, preko kojih se korpus šrafovima spaja sa postoljem. Montirajte spojne letve akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 60 mm horizontalno i u ravnini sa gornjim bridovima na kratke zaslone postolja.

Okrenite korpus naopako i namestite postolje na njegovu donju stranu. Akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 40 mm sada možete postolje kroz spojne letve montirati pod korpus.

6

Montiranje pokrovne ploče sa korpusom

Već u radnom koraku dva izbušili ste gornju policu za spajanje šrafovima sa pokrovnom pločom i sada je možete montirati. Kako bi Vam to i uspjelo odozdo u pretincu visine samo 200 mm, možete koristiti Bosch akumulatorski odvrtač IXO, koji je dovoljno kompaktan za takve radove.

Postavite pokrovnu ploču prvo na korpus: levo i desno istak je 5 mm, prema napred i nazad 20 mm. Taj veći istak odgovara zadnjoj ploči i vratima, koje po potrebi možete da montirate.

7

Obrada i montiranje zadnje ploče

7 - Obrada i montiranje zadnje ploče
Obrada i montiranje zadnje ploče

Zadnju ploču možete za ormarić spojiti nevidljivim ali i vrlo zahtevnim spojem tiplima i lepilom – ili puno jednostavnije: ugaonicima i šrafovima. Ovde je prikazana jednostavnija varijanta.

Šrafovima 3 x 17 mm i akumulatorskim odvrtačem spojite po dva ugaonika ravno sa zadnjim ivicama spoljnih stranica korpusa ili kao što je ovde prikazano pozada levo i desno u unutrašnje stranice korpusa ravno sa ivicama.

Polegnite korpus na bok. Postavite na njega zadnju ploču na bočnu ivicu onako kako će biti montirana. Fiksirajte je u tom položaju stezaljkama i šrafovima je pričvrstite iznutra akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3 x 17 mm kroz ugaonike.

8

Montiranje šarnira za nameštaj na vrata i pričvršćivanje vrata

8 - Montiranje šarnira za nameštaj na vrata i pričvršćivanje vrata
Montiranje šarnira za nameštaj na vrata i pričvršćivanje vrata Montiranje šarnira za nameštaj na vrata i pričvršćivanje vrata

Postavite vrata na radnu površinu tako kako će kasnije biti postavljene na nameštaj. Obeležite ih tako da tokom rada uvek znate koja idu levo, koja desno i koji je gornji a koji donji kraj.

Obeležite na poleđini vrata olovkom linije osi pozicija za šarnire za nameštaj. Osi moraju ležati tačno između dve rupe na nizu rupa. U tu svrhu položite korpus na spoljnu stranu i pozicionirajte odgovarajuća vrata kao da su otvorena za 90°. Sada možete nesmetano preneti položaj osi na vrata. Osi za druga vrata prenose se pomoću ravnala ili stolarskog ugaonika. Za naša vrata trebaće Vam šarniri za nameštaj za srednji graničnik, zvani i kolenasti šarniri.

Rastojanje rupa za šarnire od ivice iznosi uvek 35 + 5 mm, znači 40 mm. Označite četiri središta za bušenje na linijama osi. Rupe za čašice šarnira izbušite Forstner burgijom (burgija za drvo sa prečnikom većim od 12 mm) od 35 mm.

Postavite graničnik dubine bušenja na burgiju na odgovarajući dubinu i postavite vrh za centriranje Forstner burgije tačno na označeno središte za bušenje.

Napomena za redosled radnih operacija

Kako bi obrada površina bila savršena, smisleno je montirati šarnire tek nakon njenog završetka. Postupak zbog potpunosti opisujemo u ovom radnom koraku. Utisnite šarnire u rupe i montirajte ih akumulatorskim odvrtačem i priloženim šrafovima. Suprotni komadi šarnira na vratima su osnovne pločice na korpusu. Njih montirajte kao sledeće. U tu svrhu utisnite šarnire u dve rupe na nizu rupa od kojih ste prethodno izveli linije osi. Kao pomoć pri ugađanju vrata, položite korpus na jednu od spoljnih stranica. Odgovarajuća vrata pozicionirajte kao da su vrata otvorena za 90°. Postavite vrata pomoću dve odstojne letvice od 5 mm paralelno sa stranicom. Uvedite ruke šarnira u osnovne pločice i učvrstite opružne stezaljke. Na kraju izbušite rupe za ručke na vratima. Pričvrstite ih priloženim šrafovima.

9

Brušenje drvene površine

9 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Kako bismo površinu mogli što celovitije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

10

Obrada površina voskom

10 - Obrada površina voskom
Obrada površina voskom

Prvo pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje i sigurnosne savete koje je naveo proizvođač voska. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Vosak za drvo obilno nanosite sistemom za fino prskanje, a višak voska odstranjujte krpom. Poštujte vreme sušenja koje je naveo proizvođač voska.

Ako želite da nanesete drugi sloj voska, potrebno je uraditi međubrušenje brusnim papirom granulacije 240. I ovaj put pri brušenju pratite strukturu drveta. Ponovite nanošenje sloja kao što je opisano u prethodnom odlomku. Nakon sušenja obradite površinu mekom četkom, sve dok površina ne počne da sjaji.

Bezbednosna napomena

Nakon nanošenja voska ostavite krpu da se suši raširena i dobro provetrena. Smotana u klupko mogla bi se prilikom sušenja zagrejati do samozapaljenja!

11

Gotovo!

11 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke