Ogledalo sa elegantnim okvirom od drveta

 
Primerak lep kao slika
Ogledalo sa elegantnim okvirom od drveta

Lepo poput slike na zidu i lako pri izradi: u ovo ogledalo se rado gleda.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Poneka ogledala mogu da izgledaju lepo kao slika na zidu. Uz našu pomoć lako možete da napravite upravo takav primerak. A ako ogledalo želite učiniti još lepšim, češće pogledajte u njega!

Naš predlog za izradu jednostavno je ostvariti: ogledalo nalepljeno na malo širu ploču uokviruje se atraktivnim okvirom od masivnog drveta koji se šrafovima spaja sa pločom. Vešanje na zid ima zanimljivo delovanje, ogledalo izgleda kao da lebdi u vazduhu.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 20 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Garnitura burgija za kamen, tipli zavisno od tipa zida
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacije 120–240
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Lepljiva traka za ogledalo
 • Dvostrana lepljiva traka
 • Silikon
 • Libela

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • Ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF)
 • Ogledalo, lepljiva traka za ogledalo
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Bajc i lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Ploča ogledala

580 mm

580 mm

19 mm

MDF

1

3

Letve za vešanje

500 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

4

Letve okvira

550 mm

50 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

1

Ogledala

498 mm

498 mm

4 mm

4

2

Lepljiva traka za ogledalo

500 mm

19 mm

5

cca. 26

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

1

Priprema ploče ogledala za letve okvira

1 - Priprema ploče ogledala za letve okvira
Priprema ploče ogledala za letve okvira

Ploču ogledala postavite na radnu površinu zadnjom stranom okrenutom prema dole. Pozicionirajte ogledalo pomoću stolarskog metra nasred ploče, dakle tako, da je ivica koja strši jednako široka posvuda okolo. Označite obris ogledala pomoću olovke na ploči ogledala i opet odložite ogledalo.

Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm probušite rupe za kasnije spajanje letvi okvira sa pločom ogledala pomoću šrafova. Izbušite tri rupe na svakoj letvi centralno u površini između oznake olovkom i spoljnog brida ploče ogledala. Upustite rupe sa zadnje strane.

2

Obrada i montiranje letvi za vešanje i odstojne letve

2 - Obrada i montiranje letvi za vešanje i odstojne letve
Obrada i montiranje letvi za vešanje i odstojne letve

Isecite obe letve za vešanje iz ploče dužine 500 mm i širine 120 mm. U tu svrhu postavite list na stonoj kružnoj testeri pod uglom 45° i uzduž presecite ploču za letve za vešanje. Kako bi ovaj dugi rez bio ravan potrebno je stezaljkama pričvrstiti jednu letvu kao paralelni graničnik.

Zatim bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe na letvama za vešanje i upustite ih na širem kraju letava. Izbušite i odstojnu letvu kako je opisano kako biste je mogli šrafovima pričvrstiti za zadnju stranu i upustite rupe.

Kako bi ogledalo na kraju visilo bezbedno i ravno, potrebno je letve za vešanje precizno montirati na ploču ogledala i na zid. Pri montaži na zid od pomoći je libela.

Za spajanje šrafovima na ploču ogledala okrenite ju licem nadole i postavite na potpornje. U skladu sa uputstvom na crtežu postavite letvu za vešanje na zadnju stranu i pričvrstite ju kroz izbušene rupe šrafovima 4 x 35 mm i akumulatorskim odvrtačem. Isto to učinite i sa odstojnom letvom.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

3

Obrada poleđine ogledala i lepljenje ogledala

3 - Obrada poleđine ogledala i lepljenje ogledala
Obrada poleđine ogledala i lepljenje ogledala

Da bi lepljiva traka za ogledalo čvrsto prianjala, lakirajte markiranu površinu za lepljenje označenu u prvom radnom koraku. Za to je izbrusite brusnim papirom granulacije 180 u smeru strukture drveta. Na površinu tanko nanesite temeljni sloj bezbojnim lakom za prskanje. Kad se lak osuši, prebrusite površinu još jednom i prelakirajte drugi put, ovaj put malo obilnije. Nakon što se osuši lakirana površina, možete da stavite ogledalo sa lepljivom trakom za ogledala.

Ploču ogledala postavite na potpornje sa prednjom stranom prema gore. Još je vidljiv obris ogledala načinjen u prvom radnom koraku. Da biste mogli tačno pozicionirati ogledalo, stezaljkama fiksirajte dve letve u desnom uglu jednog od markiranih uglova. One služe kao graničnik pri pozicioniranju ogledala.

Na poleđinu ogledala stavite nekoliko odsečaka trake za ogledala, svucite zaštitnu foliju i nalepite ogledalo u markiranom uglu na ploču za ogledalo.

4

Spajanje ploče ogledala za letve okvira pomoću šrafova

4 - Spajanje ploče ogledala za letve okvira pomoću šrafova
Spajanje ploče ogledala za letve okvira pomoću šrafova

Fiksirajte letve okvira stezaljkama redom na ploči ogledala oko ogledala kako je prikazano na crtežu. Akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm montirajte ih kroz rupe prethodno izbušene u prvom radnom koraku. Pritom vodite računa o našim savetima za spajanje šrafovima dvaju drvenih delova koji su navedeni u drugom radnom koraku.

5

Vešanje ogledala

Drugu letvu za vešanje zavisno od vrste zida pričvrstite tiplima na zid. Markirajte pozicije rupa za bušenje pomoću prethodno probušenih rupa na letvi, koju pri tome trebate držati horizontalno (libela!).

Napomena za ugradnju tipli

Način gradnje zidova danas seže od suve gradnje sve do masivnog betona. Stoga se prvo uverite kojim načinom je izgrađen Vaš zid. Zavisno od načina gradnje potrebno je koristiti različite vrste tipli za postavljanje letve za vešanje. Zavisno od sastava zida bušilicom ili hamer bušilicom i burgijom za kamen u zidu izbušite rupe, usišite prašinu i utaknite tiple. Sada možete da montirate letvu za vešanje akumulatorskim odvrtačem i odgovarajućim šrafovima i obesite ogledalo.

6

Brušenje drvenih površina

6 - Brušenje drvenih površina
Brušenje drvenih površina Brušenje drvenih površina

Kako bismo površinu mogli što je bolje moguće obraditi, trebamo joj se posvetiti pre završnog sastavljanja okvira.

Prvo skosite sve ivice okvira, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

7

Bajcanje površina

7 - Bajcanje površina
Bajcanje površina

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za bajcanje

Na strmim površinama radite uvek odozdo nagore. Budući da je bajc redak a drvena površina snažno upija, mogao bi se bajc slivati nadole i tako formirati zgrušane kapljice koje ostaju vidljive.

8

Lakiranje letvi okvira

8 - Lakiranje letvi okvira
Lakiranje letvi okvira

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice.

Tanko nanesite prvi sloj laka. Opet prvo lakirajte ivice a zatim površine; njih u ravnomernim, paralelnim pokretima.

I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

Za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz. Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo ovi lakovi koji se razređuju vodom.

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!


Preporuke proizvoda

Multi-brusilica - PSM 80 A Multi-brusilica

PSM 80 A


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke