Moderni stočić od bukovine

 
Mali majstorski uradak
Stolić od bukovine

Na ovom projektu se prepoznaju pravi znalci. Jer mali stolić postavlja velike zahteve.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Sada će se pokazati ko je spreman biti nešto više od hobi majstora: jer sa svojom okruglom stonom pločom naš je sledeći projekt već pravi mali izazov.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 20 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Šestar za glodanje sa ekstra dugim vođicama
 • Glodalo za skošavanje ivica i glodalo za žlebove što većeg prečnika
 • Burgija za drvo 8 mm
 • Forstner burgija od 20 mm
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
 • Krpa, četka
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Lepak za drvo
 • Mali ekser, uže ili šestar sa prečnikom 455 mm
 • Stezaljke
 • Otpadna ploča, oko 550 x 550 mm

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Vosak za drvo

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Stona ploča

455 mm

455 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

1

2

Ploče za noge

468 mm

380 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

2

1

Ploča za okvir

455 mm

455 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

4

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 45 mm

4

cca. 12

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

1

Sečenje i glodanje okrugle stone ploče

1 - Sečenje i glodanje okrugle stone ploče
Sečenje i glodanje okrugle stone ploče Sečenje i glodanje okrugle stone ploče

Polegnite kvadratno izrezanu ploču vidljivom stranom nadole na čistu površinu. Pomoću dijagonala provučenih kroz uglove ploče utvrdite gde se nalazi središte. Tu zabodite mali čavlić, oko kojega ćete pomoću užeta i olovke ucrtati krug prečnika 455 mm. (Odabran je nešto veći prečnik od prečnika stone ploče koji će kasnije iznositi 450 mm, budući da se tačni kružni oblik ivice stola može dobiti samo površinskom glodalicom i stoga je potrebno ostaviti nešto „mesa“ za kružno glodanje.) Šestar od užeta sastoji se od užeta sa svezanom omčom u dužini radijusa (= pola prečnika, znači ovde 227,5 mm). Ono se razvuče između čavla i oštre olovke, kojom se iscrtava krug na ploči.

Sada fiksirajte ploču stezaljkama na stabilnu radnu podlogu; upotrebljavajte pritom podloške od preostalih komada drveta, kako bi sprečili nastanak otisaka na radnom komadu. Izrežite poču ubodnom testerom duž linije. Nakon toga stonu ploču površinskom glodalicom na šestaru za glodanje i glodalom za žlebove svedite na njen konačni prečnik od 450 mm.

2

Skošavanje ivica na stonoj ploči

2 - Skošavanje ivica na stonoj ploči
Skošavanje ivica na stonoj ploči Skošavanje ivica na stonoj ploči

Kako bi sto poprimio elegantniju siluetu, stona ploča dobiće široku skošenu ivicu pod uglom 45°, i to skošenu pod uglom prema dole. Fiksirajte ploču, vidljivom stranom nadole, korišćenjem stezaljki (ne zaboravite podloške!) i skosite ivicu površinskom glodalicom na šestaru za glodanje i odgovarajućim glodalom za skošavanje ivica sa prstenom za vođenje.

3

Obeležavanje i isecanje nogu stola

3 - Obeležavanje i isecanje nogu stola
Obeležavanje i isecanje nogu stola Obeležavanje i isecanje nogu stola

Olovkom na ploči za noge iscrtajte obrise nogu stola prema merama sa našeg crteža. Nakon toga bušilicom i burgijom za drvo od 8 mm kao i Forsner burgijom od 20 mm u sve unutrašnje uglove izbušite rupe kako bi omogućili čisto izrezivanje uglova ubodnom testerom. Vodite računa da provrti ne presecaju iscrtane linije, odnosno da linije tvore tangente izbušenih provrta! Sada možete ubodnom testerom iseći noge stola.

Na kraju nanesite lepilo na unutrašnje strane utičnog spoja i utaknite noge stola i stegnite ih dok se lepilo ne osuši.

Mali savet

Za savršeno ravne rezove ubodnom testerom stezaljkama na ploču za noge stegnite odgovarajuću letvu kao paralelni graničnik.

4

Spajanje stone ploče i postolja

4 - Spajanje stone ploče i postolja
Spajanje stone ploče i postolja

Polegnite stonu ploču gornjom stranom nadole na čistu površinu u koju možete da bušite. Postavite postolje – pritom noge gledaju nagore – na sredinu donje strane stone ploče. Sada olovkom na stonu ploču iscrtajte u obliku krsta obris gornje strane postolja i ponovo skinite postolje.

Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite u sredinu svakog pojedinog kraka krsta jednu rupu kroz stonu ploču. Sada okrenite ploču tako da gleda gornjom stranom nagore kako bi bušilicom i upuštačem (konusno sužavajućom burgijom) upustili rupe tako da odgovaraju veličini glava šrafa.

Postavite postolje na pod i namestite na njega ploču – vidljiva strana sa upuštenim rupama nagore. Sada akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 45 mm pričvrstite ploču na postolje. I sto je gotov.

5

Glodanje okruglog okvira

5 - Glodanje okruglog okvira
Glodanje okruglog okvira

Za spoljnu ivicu ploče okvira postupite isto kao što je opisano u koraku 1 pri izradi stone ploče.

Kada ste izglodali spoljnu ivicu na njen tačan prečnik od 450 mm, ucrtajte na ploču okvira unutrašnju ivicu okvira sa prečnikom od 340 mm (znači radijusom od 170 mm) korišćenjem šestara od užeta.

Unutrašnju ivicu okvira u potpunosti izradite površinskom glodalicom. U tu svrhu moraćete ploču okvira šrafovima spojiti na sredinu radne ploče veličine oko 550 x 550 mm.

Na jednoj strani radne ploče ucrtajte okvir u potpunosti sa spoljnom i unutrašnjom ivicom, na drugoj strani samo spoljni brid okvira – opet korišćenjem šestara sa užetom i to uvek oko središta ploče. Fiksirajte ploču okvira sa ucrtanim unutrašnjom ivicom prema gore na radnu ploču, i to na stranu koja prikazuje samo spoljni obod.

Sada akumulatorskim odvrtačem šrafovima spojite ploču okvira odozdo kroz drugu stranu radne ploče; tako se kasnije u gornjoj strani okvira neće videti rupe od šrafova. Postavite šrafove tako daleko prema van u ucrtanoj površini okvira da se kasnije pri glodanju ne nađu na putu glodalu. I unutrašnji deo okvira morate spojiti šrafovima, jer se u njegovom središtu postavlja šestar za glodanje i stoga se i na kraju zadnjeg prolaska glodala mora fiksirati.

Kada je sve sigurno učvršćeno šrafovima, izradite površinskom glodalicom na šestaru za glodanje unutrašnji deo pomoći glodala za žlebove. Nemojte glodati u jednom koraku, već u više prolazaka dubine samo oko 4 mm. Kada ste to završili, akumulatorskim odvrtačem skinite gotovi okvir sa radne ploče.

6

Montiranje okvira na stonu ploču

6 - Montiranje okvira na stonu ploču
Montiranje okvira na stonu ploču Montiranje okvira na stonu ploču

Bušilicom i burgijom za drvo od 3,5 mm izbušite odozdo šest rupa na rastojanju od 20 mm od donje ivice stola i upustite ih. Sada položite okvir na stonu ploču i poravnajte ga uokolo sa ivicom i fiksirajte ga na tom položaju stezaljkama (i ovde opet vodite računa o podloškama!). Akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm montirajte okvir kroz prethodno izbušene rupe.

7

Brušenje drvenih površina

7 - Brušenje drvenih površina
Brušenje drvenih površina Brušenje drvenih površina

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 180), tada finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

8

Obrada površine

8 - Obrada površine
Obrada površine

Prvo pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje i sigurnosne savete koje je naveo proizvođač voska. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Vosak za drvo obilno nanosite sistemom za fino prskanje, a višak voska odstranjujte krpom. Poštujte vreme sušenja koje je naveo proizvođač voska.

Ako želite da nanesete drugi sloj voska, potrebno je uraditi međubrušenje brusnim papirom granulacije 240. I ovaj put pri brušenju pratite strukturu drveta. Ponovite nanošenje sloja kao što je opisano u prethodnom odlomku. Nakon sušenja obradite površinu mekom četkom, sve dok površina ne počne da sjaji.

Bezbednosna napomena

Nakon nanošenja voska ostavite krpu da se suši raširena i dobro provetrena. Smotana u klupko mogla bi se prilikom sušenja zagrejati do samozapaljenja!

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke