Moderna viseća lampa od akrilnog stakla

 
Svetla finansijska perspektiva
Viseća lampa od akrilnog stakla

Šta vredi najlepša dizajnerska lampa, ako nakon njene kupovine u Vašem novčaniku zavlada tama? Moderna je samoizgradnja!

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Šta vredi bleštava nova dizajnerska lampa, ako nakon njene kupovine u Vašem novčaniku zavlada tama? Naša viseća lampa od akrilnog stakla predstavlja povoljnu svestranu alternativu: u visini čela dobro će izgledati iznad trpezarijskog stola. Više obešena - i eventualno odmah u duploj verziji jedna za drugom – davaće lepo osvetljenje u nekom izduženom prostoru, na primer u hodniku. I: samo bez straha, akrilno staklo možete da obrađujete i kao hobi majstor!

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je akrilnom staklu debljine 5 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Naša lampa je jednostavno konstruisana: u jednom sanduku sa po dve poprečne potpore na donjoj i gornjoj strani potpuno odvojeno na kabelu jednostavno visi rasvetno telo. Sam sanduk veša se na plafon, i to na četiri čelična užeta koja su učvršćena na srednjem delu gornjih poprečnih potpora u sanduku. Na donje poprečne potpore neučvršćeno je položen zaslon protiv zaslepljivanja; on se naravno može i izostaviti, ukoliko se obesi tako nisko iznad stola da Vas sijalica ne može zaslepljivati.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija
 • Turpija za metal
 • Brusni papir, granulacije 120–400
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, flomaster
 • Lepak od epoksidne smole ili sekundni lepak (pozor: nije svaki prikladan!)
 • Prozirna lepljiva traka
 • Stezaljke

Potrebni materijali:

 • Akrilno staklo
 • Metalne šipke
 • Čelične žice, stezaljke za čelične žice, šrafovi sa kukom

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Uzdužne stranice

800 mm

300 mm

5 mm

Akrilno staklo

1

2

Uske stranice

150 mm

300 mm

5 mm

Akrilno staklo

2

1

Zaslon protiv zaslepljivanja

750 mm

300 mm

5 mm

Akrilno staklo

3

4

Šipke, prečnika

6 mm

145 mm

Čelik

4

4

Čelične žice

1.000 mm

2 mm

5

4

Šrafovi sa kukom

6

4

Stezaljka žičanog užeta

1

Skošavanje ivica

1 - Skošavanje ivica
Skošavanje ivica

Četiri stranice lampe međusobno se spajaju lepljenjem. Kako bi se na uglovima dobile što veće prianjajuće površine, 30 cm dugačke ivice seku se kosim rezom, znači pod uglom od 45°.

Postavite Vašu stonu kružnu testeru na ugao sečenja 45°. Postavite rez oko jedan milimetar dalje, a tek nakon toga secite na tačnu meru.

Uputstva za obradu akrilnog stakla

Akrilno staklo je krhak, tvrd materijal. Pri mašinskoj obradi može zbog razvijanja toplote trenjem doći do topljenja. Zbog toga prilikom sečenja uvek morate da radite sa najnižim mogućim brojem obrtaja. Osim toga nosite zaštitne naočare i ukoliko je moguće tokom obrade usisavajte strugotinu. Prilikom pritezanja radnih komada od akrilnog stakla koristite podloške od mekanog materijala na primer od filca. Kako bi sačuvali osetljive površine zaštitnu foliju odstranite tek na kraju. U prodavnici građevinskog materijala ili u specijalizovanoj prodavnici akrilnog stakla (zastupništva ćete pronaći u žutim stranicama) raspitajte se o odgovarajućem lepku. Obavezno poštujte uputstvo za rukovanje i bezbednosne savete proizvođača.

2

Bušenje slepih rupa u uzdužnim stranicama

2 - Bušenje slepih rupa u uzdužnim stranicama
Bušenje slepih rupa u uzdužnim stranicama Bušenje slepih rupa u uzdužnim stranicama

Četiri šipke koje u unutrašnjosti lampe spajaju uzdužne stranice sede u skrivenim prihvatima, znači u rupama izbušenim sa unutrašnje strane stranica koje ne probijaju skroz na drugu stranu; one se nazivaju i slepe rupe.

Olovkom na uzdužnim stranicama iscrtajte položaje slepih rupa flomasterom. Stegnite Vašu bušilicu u stalak za bušenje i podesite dubinu bušenja na 2,5 mm. Pre nego što univerzalnom burgijom od 6 mm bez vrha za centriranje izbušite u akrilnom staklu četiri slepe rupe, treba da proverite postavku graničnika dubine na jednom probnom komadu.

Budući da se burgija na prednjem kraju konusno sužava ka vrhu, slepa rupa samo do dubine od 1 mm ima svoj puni prečnik. Kako bi šipke pristajale između uzdužnih stranica moraćete ih po potrebi turpijom malo zašiljiti. Stoga pre lepljenja probajte sklopiti sve delove.

Na obe gornje spojne šipke turpijom za metal usecite utore na sredini sa njihove donje strane. Oni će kasnije pri vešanju služiti kao oznake za sredinu.

3

Brušenje uzdužnih bridova

3 - Brušenje uzdužnih bridova
Brušenje uzdužnih bridova

Stegnite ploče od akrilnog stakla i izbrusite uzdužne ivice (znači ne skošene ivice!). Počnite brusnim papirom granulacije 120; fino završno brušenje izvodi se brusnim papirom granulacije 240. Uvek brusite samo duž brida. Nakon toga skosite uglove tako da ih obradite finim brusnim papirom brušenjem pod uglom 45°.

4

Spajanje delova lampe

4 - Spajanje delova lampe
Spajanje delova lampe Spajanje delova lampe

Položite uzdužne i uske stranice jednu pokraj druge redosledom kojim će kasnije formirati sanduk lampe, i to tako da špicaste stranice skošenih ivica budu okrenute gore i tesno pripijene jedna uz drugu. Fiksirajte sada delove lampe pažljivo čvrstom lepljivom trakom: vodite računa da se njihov tesno pripijeni položaj pritom ne promeni, i tako čvrsto pritisnite lepljivu traku da kasnije između radnog komada i lepljive trake ne može da prodre lepak.

Četiri stranice sada tvore neku vrst lanca i mogu da se sklope u sanduk lampe. Sada trebate probati da li odgovaraju spojne šipke tačno između uzdužnih stranica.

Preokrenite četiri stranice povezane lepljivom trakom i ponovo ih rasklopite skošenim ivicama nagore. Unesite malo lepka u skošene ivice i slepe rupe. Prekomerna količina lepka može da nagrize površinu i ostavi neizbrisive tragove!

Sada umetnite spojne šipke (obavezno vodite računa o pravilnom razmeštaju!) i pažljivo opet jednu za drugom sklopite stranice. Otvoreni ugao takođe fiksirajte lepljivom trakom. Kada se lepak osuši, možete je opet skinuti. Naposletku skosite ivice finim brusnim papirom kao što je opisano u radnom koraku 3.

5

Montiranje ovesa lampe i zaslona protiv zaslepljivanja

5 - Montiranje ovesa lampe i zaslona protiv zaslepljivanja
Montiranje ovesa lampe i zaslona protiv zaslepljivanja

Provedite čelično uže oko gornjih spojnih šipki i pomoću stezaljki za čelično uže oblikujte omče. Isto tako postupite na gornjem kraju užeta za vešanje na plafon. Zaslon protiv zaslepljivanja samo nepričvršćeno uložite u sanduk lampe na donje spojne šipke.

6

Vešanje lampe

6 - Vešanje lampe
Vešanje lampe

Kako biste obesili lampu, morate u tavanicu učvrstiti dva šrafa sa kukom. Prvo pažljivo iscrtajte centre za bušenje. Njihovo rastojanje lako se da utvrditi pomoću merne trake ili stolarskog metra na gornjem kraju lampe. Zatim rastojanje centrirajte prema strujnom izvodu na tavanici, kako bi sijalica kasnije visila tačno usred tela lampe.

Zavisno od građe plafona, za oves upotrebite odgovarajuće tiple. Rupe možete - opet zavisno od građe plafona – da izbušite vibracionom bušilicom ili čekićem za bušenje i burgijom za kamen prečnika odgovarajućeg tiplama.

Ukoliko se dogodi da zbog omči čelična užad ne ispadne jednako dugačka: manje razlike daju se ispraviti pomoću jednog ili dva okreta šrafa sa kukom u plafonu.Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke