Mobilna kuhinjska kolica

 
Mobilni pomoćnik
Mobilna kuhinjska kolica

Lepa i praktična: kolica sa točkovima uvek je pri ruci tamo gde se treba i nudi mnogo prostora za različite sitnice.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Šta god da skuvate u Vašoj kuhinji, ovo će Vam biti od pomoći. Pomoću točkova naša kolica su uvek onde gde su potrebna, boce stoje bezbedno u udubljenoj polici, i fioka nudi mesto za korisne sitnice.

Konstrukcija se u suštini sastoji od polica šrafovima spojenih između stranica. Gornji pretinac je podeljen srednjom stranicom koja je učvršćena šrafovima između gornjih polica. Pazite da se točkovi za upravljanje nalaze na onoj strani na kojoj se nalazi drška za guranje. Savet: Ako pokrovnu ploču želite da koristite kao radnu površinu, lakiranu MDF ploču zamenite nauljenom pločom od lepljene bukovine.

Sledeća uputstva za izradu prilagođena su pločama vlaknaticama srednje gustoće (MDF) debljine 19 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacije 120–240
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Potpornji
 • Nivelir masa za drvo ili git za aute

Potrebni materijali:

 • Ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF)
 • Čvrsti točkići, upravljački točkići
 • Rukohvati
 • Lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Korpus – stranice

801 mm

358 mm

19 mm

MDF

1

4

Korpus – police

658 mm

358 mm

19 mm

MDF

2

1

Korpus – zadnja blenda

692 mm

157 mm

19 mm

MDF

3

1

Korpus – srednja stranica

123 mm

358 mm

19 mm

MDF

4

1

Korpus – pokrovna ploča

700 mm

400 mm

19 mm

MDF

5

2

Čvrsti točkići, prečnik 100 mm

6

2

Upravljački točkići, prečnik 100 mm

7

2

Rukohvati

250 mm

8

2

Fioka – stranice

350 mm

100 mm

12 mm

MDF

9

2

Fioka – prednji i zadnji deo

271 mm

100 mm

12 mm

MDF

10

1

Fioka – podnica

295 mm

350 mm

4 mm

MDF

11

1

Fioka – prednji deo

354 mm

157 mm

19 mm

MDF

12

cca. 30

Šrafovi sa upuštenom glavom 4 x 40 mm

13

4

Šrafovi sa upuštenom glavom 4 x 35 mm

14

cca. 28

Šrafovi sa upuštenom glavom 3 x 25 mm

15

6

Šrafovi sa upuštenom glavom 3 x 15 mm

16

4

Šrafovi sa upuštenom glavom 4 x 25 mm

17

cca. 16

Šrafovi sa upuštenom glavom, 5 x 20 mm

1

Isecanje otvora za boce

1 - Isecanje otvora za boce
Isecanje otvora za boce

Nacrtajte pravougaoni otvor dimenzija 250 x 150 mm pomoću olovke na pokrovnoj ploči i najvišoj polici. Pri tome imajte na umu da isečak zbog različitih dužina ploča nije svaki put jednako udaljen od kratkih ivica ploče (najviša polica se nalazi između stranica, a pokrovna ploča je povrh svega).

U četiri ugaone oznake bušilicom i burgijom za drvo od 10 mm izbušite rupe. Njihova ivica sme samo da dodiruje iscrtane linije, a ne da ih preseče!

List isključene ubodne testere uvedite u jednu od rupa. Sada možete duž unutrašnje strane linije ucrtane olovkom od rupe do rupe iseći otvor. Ako ne volite zaobljene uglove ubodnom testerom secite do ugla.

2

Spajanje delova korpusa

2 - Spajanje delova korpusa
Spajanje delova korpusa Spajanje delova korpusa Spajanje delova korpusa Spajanje delova korpusa

Na radnu površinu postavite dve stranice i četiri police na svoje ivice kako treba da budu montirani. Obrise polica markirajte na unutrašnjim površinama stranica. Pri tome pazite da se pri markiranju ništa ne pomeri. Još jednom proverite sedište polica pomoću stolarskog metra na osnovu navoda iz nacrta.

Sad u sredinu svakog obrisa markirajte položaj tri rupe. Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite sve skupa dvanaest rupa po strani i upustite ih na spoljnim stranama.

Kod montaže započnite sa najviše dve police. Povežite ih srednjom stranom u dvostruko T. Za to na odgovarajućim površinama dve police markirajte srednju poprečnu liniju pomoću olovke. Bušilicom i burgijom od 4 mm probušite tri rupe, upustite ih gore (na gornjoj polici) i dole (na donjoj polici).

Akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa okruglom glavom 4 x 40 mm sada police možete pomoću srednje stranice spojiti u navedeno dvostruko T.

Na isti način pričvrstite ostale stranice i police.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

3

Spajanje delova fioke i montiranje rukohvata

3 - Spajanje delova fioke i montiranje rukohvata
Spajanje delova fioke i montiranje rukohvata Spajanje delova fioke i montiranje rukohvata Spajanje delova fioke i montiranje rukohvata

Prednji i zadnji deo fioke nalaze se između (nešto dužih) stranica fioke; pričvrstite ih u okvir akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3 x 25 mm kako je opisano u radnom koraku broj dva.

Postavite policu u ravni sa površinom i montirajte i nju akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3 x 25 mm za donje bridove.

Zatim morate montirati izvadak; prišrafite pripadajuće delove na fioku i montirajte suprotne komade prema pozicionim navodima proizvođača okova na unutrašnjim površinama odgovarajuće stranice i srednjoj stranici.

Možete da uložite fioku u pretinac i utvrdite tačno sedište prednje ploče. Za to nalepite dvostruku lepljivu traku na prednji deo fioke. Izravnajte prednju ploču fioke i čvrsto je stisnite na lepljivu traku. Zatim fioku oprezno izvadite i straga fiksirajte zaslon akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 25 mm.

Na prednjoj ploči izbušite potrebne rupe za učvršćivanje ručice i montirajte ručicu prema uputstvima proizvođača.

Kad ste već pri tome, odmah možete da montirate i rukohvat. Prema navedenim merama proizvođača rukohvata bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite dve rupe u zadnju usku stranu (to je ona na koju ćete kasnije montirati upravljačke točkiće; čvrsti točkići idu na prednju usku stranu). Onde pričvrstite rukohvat.

4

Montiranje pokrovne ploče

Položite pokrovnu ploču na najgornju policu. Pri tome trebate da pazite na to da oba isečka otvora za boce leže tačno jedan na drugom. Fiksirajte poziciju stezaljkama. Pritom upotrebljavajte podloge od preostalih komada drveta, kako bi izbegli pojavu ružnih otisaka.

Prethodno probušenu pokrovnu ploču prišrafite na korpus sa akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm sa gornje strane. Budući da ste upustili rupe, glave šrafova leže toliko duboko u površini da mogu potpuno nestati ispod nivelir mase za drvo i laka. Pritom vodite računa o našim savetima za spajanje dva drvena dela šrafovima koji su navedeni u drugom radnom koraku.

5

Montiranje točkića

5 - Montiranje točkića
Montiranje točkića

Za kraj šrafovima spojite dva čvrsta točkića i dva upravljačka točkića ispod kolica. Akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa okruglom glavom od 5 x 20 mm čvrste točkiće montirajte napred (dakle na stranu suprotnu od rukohvata), i istim šrafovima upravljačke točkiće na zadnju stranu.

6

Priprema površina

6 - Priprema površina
Priprema površina

Kako bismo površinu mogli što potpunije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

Prvo na vidljivim površinama MDF ploče poravnajte sve rupe od šrafova korišćenjem nivelir mase za drvo ili gita za automobile. Nakon sušenja (poštovati uputstva proizvođača!) izbrusite mesta gde se nalaze šrafovi brusnim papirom granulacije 120.

Prvo skosite bridove svih delova od MDF ploča, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Površine MDF ploča obradite brusilicom i brusnim papirom granulacije 120–180.

7

Obrada površine

7 - Obrada površine
Obrada površine

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Nanesite temeljni popunjivač valjkom ili po potrebi sistemom za fino prskanje. Ostavite ga da se dobro osuši.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za obradu MDF ploča

MDF površine imaju visoku moć upijanja. Stoga je naročito ivicama potrebno posvetiti više pažnje – što znači: naneti više slojeva. Moguće je da izbegnete zahtevan postupak popunjavanja (zatvaranja upijajućih površina) tako da upotrebite MDF ploče sa temeljnom folijom. Ona garantuje postizanje savršenog premaza i bez popunjivača – barem što se površine tiče. Temeljno premazane površine i ivice fino obrusite; povećavajte pritom granulaciju brusnog papira postepeno sa 180 preko 220 sve do 240.

8

Lakiranje vidljivih površina

8 - Lakiranje vidljivih površina
Lakiranje vidljivih površina

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice. Najbolje prvo lakirajte unutrašnje stranice, zatim spoljne stranice, a na kraju i površine; njih ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo ovi lakovi koji se razređuju vodom.

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke