Ležerni sekreter

 
Pametni deo nameštaja
Ležerni sekreter

Kome danas treba još pisaći sto sa velikim fiokama i pretincima za odlaganje papira? Korisniji je sekreter.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Velike fioke i pretinci su deo prošlosti – u vremenu kada sve postaje kompaktnije naš sekreter nudi dovoljno mesta za Vaše prenosni računar i nekoliko ceduljica. I to je sasvim dovoljno za stvaranje stilskog ugođaja u radnoj sobi.

Naš sekreter vodi i zanimljiv unutrašnji život: dva međuzida koja se uzdužno protežu radnom pločom tvore kanal za kablove sa nepričvršćenim poklopcem. Šupljinu između pokrovne ploče sa gornje i stone ploče sa donje strane koristimo za diskretno učvršćenje u zid.

Ovde prikazani lepljeni spojevi zahtevaju nešto iskustva. Za razliku od njih spojevi šrafovima su jednostavniji, ali ostaju vidljivi prema van.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 20 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • forstner burgija od 25 mm
 • testera za otvore od 68 mm
 • Upuštač
 • drveni tipli 8 mm
 • Lepak za drvo, krpa, sunđer
 • Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Bajc, sistem za fino prskanje ili smotak tkanine
 • Potpornji

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Bajc i lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Radna ploča

800 mm

600 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

1

2

Stranice

350 mm

100 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

2

2

Pregradni zidovi

760 mm

80 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

1

Pokrovna ploča prednja

760 mm

120 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

4

1

Pokrovna ploča zadnja

760 mm

40 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

5

2

Letve za vešanje

750 mm

35 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

6

1

Poklopac

755 mm

145 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

7

2

Oslonac za poklopac

760 mm

40 mm

8 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

8

2

Noge

955 mm

80 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

9

6

Šrafovi sa upuštenom glavom, 3 x 17 mm

10

cca. 11

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 50 mm

11

cca. 12

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

1

Bušenje rupa za tiple u međuzidovima i pokrovnim pločama

1 - Bušenje rupa za tiple u međuzidovima i pokrovnim pločama
Bušenje rupa za tiple u međuzidovima i pokrovnim pločama Bušenje rupa za tiple u međuzidovima i pokrovnim pločama

Prvo postavite međuzidove i pokrovne ploče pod uglom pod kojim ih kasnije želite da zalepite: uvek stavljajte međuzid ispod pokrovne ploče. Obeležite sada ucrtavanjem trougla međusobni položaj delova, kako biste uvek znali koji deo gde pripada.

Pri ovakvim ugaonim ili T-spojevima obavezno se preporučuje korišćenje šablona za bušenje i vrhova za obeležavanje, takozvanih obeležavača. Samo pomoću merenja i zacrtavanja nije moguće rupe za tiplove tako tačno pozicionirati da se one kasnije savršeno poklapaju!

Bušilicom i burgijom za drvo od 8 mm u odgovarajućim čeonim stranicama međuzidova izbušite po tri rupe za tiplove i njihov položaj obeležavačima prenesite na donju stranu pokrovnih ploča. Prilikom bušenja rupa za tiplove u površini postavite vrh za centriranje burgije na ove oznake.

Šablon za bušenje je pomoćni alat koji se stezaljkama fiksira na radni komad. Kroz njega burgija prolazi kroz metalnu manšetu okomito u drvo. Ukoliko ne radite sa šablonom za bušenje, uvek prvo izbušite rupe u čeonim stranicama. Tu postoji veća verovatnoća da burgija neće pod pravim uglom ući u drvo. Ako bušite u površinu ta je verovatnoća manja, budući da tu bušite okomito na strukturu drveta.

Obeležavač je metalna čivija sa vrhom za obeležavanje. Njega utaknite u rupe na čeonoj strani čije položaje želite preneti. U tu svrhu pritisnite prethodno izbušeni radni komad na njegov položaj tačno u ravnini sa bridovima na površini komada koji mu se nalazi nasuprot.

Saveti za spoj tiplovima:

Izbušite oba komada koja treba spojiti burgijom za drvo prečnika tipla. Obe rupe zajedno moraju da imaju dužinu tipla plus 2 mm. Zbog toga je najbolje upotrebiti burgiju sa vrhom za centriranje i graničnikom dubine; to je granični prsten sa uvrtnim šrafom koji se na burgiju fiksira na željenu dubinu bušenja. Nikada nemojte bušiti u površinu dublje od dve trećine debljine materijala! Praktičnije od ovde opisanih drvenih tiplova su pljosnati tiplovi. Oni se u suštini sastoje od prešane piljevine, koja uz dodavanje lepka za drvo nabubri u u tu svrhu izglodanim prosecima i tako stvara izuzetno čvrste spojeve. Nedostatak za one koji samo povremeno izrađuju nameštaj: potrebna je glodalica za pljosnate tiplove, električni alat razvijen samo u tu svrhu.

2

Lepljenje međuzidova i pokrovnih ploča u ugao

2 - Lepljenje međuzidova i pokrovnih ploča u ugao
Lepljenje međuzidova i pokrovnih ploča u ugao

Nanesite lepak u rupe za tiplove i na naležuće površine međuzidova i utaknite drvene tiplove. Nakon što ste naneli nešto lepka i u rupe na pokrovnim pločama, sve međusobno pospajajte u uglove. Spojeve stegnite stezaljkama.

Važna napomena

Sve lepljene spojeve pažljivo stegnite stezaljkama dok se lepak ne osuši; u vezi toga pogledajte napomene proizvođača. Pri stezanju koristite podloške od preostalog drveta kako biste raspodelili pritisak i sprečili nastajanje ružnih otisaka u radnom komadu. Višak lepka odmah odstranite vlažnom krpom.

3

Montiranje oslonaca za poklopce

Poklopac kanala za kablove neučvršćeno leži na uskim letvicama koje se montiraju na unutrašnje strane međuzidova. Tako da on u zatvorenom položaju zajedno sa pokrovnim pločama formira praktičnu površinu za odlaganje.

Sada izbušite u te oslonce za poklopac po tri rupe koje upustite na strani koja gleda prema sredini kanala. Pozicionirajte oslonce kao što je prikazano na našem nacrtu na uglove i namontirajte ih akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3 x 16 mm.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

4

Bušenje rupa za tiplove u uglovima i stranicama

4 - Bušenje rupa za tiplove u uglovima i stranicama
Bušenje rupa za tiplove u uglovima i stranicama

Pozicionirajte uglove nastale lepljenjem međuzidova i pokrovnih ploča i obe stranice korpusa – pokrovne ploče idu dole - tako na Vašu radnu površinu kako će kasnije biti montirane. Obeležite sada ucrtavanjem trougla međusobni položaj delova, kako biste pri daljem radu uvek znali koji deo gde pripada.

Ponovo postupite kao što je opisano u radnom koraku jedan: izbušite rupe za tiplove u bočnim bridovima uglova, unutra umetnite obeležavač i prenesite položaj rupa na stranice. Rupe izbušite kao što je opisano uz upotrebu graničnika dubine bušenja.

5

Spajanje uglova i stranica lepljenjem u korpus

5 - Spajanje uglova i stranica lepljenjem u korpus
Spajanje uglova i stranica lepljenjem u korpus

Pri lepljenju korpusa postupajte kao što je opisano u radnom koraku dva. Pri lepljenim spojevima posebno je važno pažljivo stezanje stezaljkama, sve dok se lepak ne osuši. Pritom stolarskim ugaonikom ili geometrijskim trouglom kontrolišite da li je sve pod pravim uglom i po potrebi korigujte nased stezaljki.

6

Isecanje otvora za kabl u stonoj ploči

6 - Isecanje otvora za kabl u stonoj ploči
Isecanje otvora za kabl u stonoj ploči

Kako bi kablovi sa utikačima mogli da uđu u kanal za kablove između međuzidova, mora se u dnu kanala na stonoj ploči iseći otvor od najmanje 45 mm. Pozicionirajte ovaj otvor što dalje na stranu i što bliže zidu, ali naravno ispred stranice i zadnjeg međuzida.

7

Spajanje stone ploče i korpusa šrafovima

7 - Spajanje stone ploče i korpusa šrafovima
Spajanje stone ploče i korpusa šrafovima

Postavite stonu ploču vidljivom stranom nagore na potpornje i na nju ravno sa bridovima položite korpus. Olovkom na ploči označite obrise stranica i međuzidova. Označite u sredini ovih obrisa po tri pozicije za rupe za spajanje stone ploče sa stranicama i po dve za spajanje sa međuzidovima.

Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe u stonoj ploči i upustite ih na donjoj strani. Postavite korpus - pokrovne ploče nadole – na potpornje i na njega ravno sa bridovima položite stonu ploču – donjom stranom nagore. Sada komotno možete da montirate stonu ploču akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 50 mm. Pritom imajte na umu naše savete za spajanje dva drvena dela iz trećeg radnog koraka.

8

Isecanje otvora za kablove u poklopcu

8 - Isecanje otvora za kablove u poklopcu
Isecanje otvora za kablove u poklopcu

Kanal za kablove se odozgo zatvara poklopcem koji naleže između pokrovnih ploča i stranica. Kako biste ga mogli podići i na željenom mestu iz kanala izvući kablove, isecite tri zaobljena otvora na zadnjoj ivici poklopca.

Prvo olovkom na poklopcu iscrtajte otvore prema podacima sa našeg nacrta. Zatim izbušite njihove zaobljene krajeve Forstner burgijom od 25 mm. Ove rupe sada sa dva reza ubodnom testerom otvorite prema zadnjoj ivici – i gotov je otvor za prihvat i izvlačenje kablova.

9

Izrada letvi za vešanje

9 - Izrada letvi za vešanje
Izrada letvi za vešanje

Isecite obe letve za vešanje iz ploče dužine 750 mm i širine 70 mm. U tu svrhu postavite list na kružnoj testeri pod uglom 45° i uzduž presecite ploču za letve za vešanje. Jedna od pritom nastalih letvi se kasnije šiljatom stranom nagore tiplovima pričvršćuje na zid, a druga se šrafovima šiljatom stranom nadole spaja na zadnji međuzid korpusa.

Izbušite obe letve sa po tri rupe koje upustite na široj strani. Montirajte jednu letvu akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm na korpus.

10

Izrada nogu

10 - Izrada nogu
Izrada nogu

Nakosite noge koje su dugačke 955 mm za 20° odnosno za 70°. To ćete najbrže učiniti testerom za sečenje na kojoj se uglovi mogu jednostavno podesiti. Ali može poslužiti i ubodna testera: označite linije sečenja olovkom na drvetu, fiksirajte ploču za noge stezaljkama tako na radnu površinu da kraj koji treba obraditi stoji bočno okrenut prema gore i skosite gornji i donji kraj pod odgovarajućim uglom.

11

Spajanje nogu i korpusa šrafovima

11 - Spajanje nogu i korpusa šrafovima
Spajanje nogu i korpusa šrafovima Spajanje nogu i korpusa šrafovima

Postavite korpus sa odozdo spojenom stonom pločom na radnu površinu tako da jedan kraj malo prelazi preko ivice radnog stola. Fiksirajte jednu nogu stezaljkama na stranicu tako kao što je kasnije želite montirati i olovkom zabeležite njen položaj na stranici. Isto to učinite i sa druge strane korpusa.

Izbušite u svaku stranicu po četiri rupe za svaku nogu. Upustite rupe iznutra. Fiksirajte noge opet stezaljkama i montirajte ih iznutra akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm. Pritom opet imajte na umu naše savete za spajanje dva drvena dela iz trećeg radnog koraka.

12

Brušenje drvene površine

12 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Kako bismo površinu mogli što celovitije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

13

Bajcanje površine

13 - Bajcanje površine
Bajcanje površine

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za bajcanje

Na strmim površinama radite uvek odozdo nagore. Budući da je bajc redak a drvena površina snažno upija, mogao bi se bajc slivati nadole i tako formirati zgrušane kapljice koje ostaju vidljive.

14

Lakiranje površina

14 - Lakiranje površina
Lakiranje površina

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice.

Tanko nanesite prvi sloj laka. Opet prvo lakirajte ivice a zatim površine; njih u ravnomernim, paralelnim pokretima.

I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

Za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz. Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo ovi lakovi koji se razređuju vodom.

15

Gotovo!

15 - Gotovo!
Gotovo!


Preporuke proizvoda

Ubodna testera - PST 900 PEL Ubodna testera

PST 900 PEL


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke