Kućica za ptice za balkon i baštu

 
Izlet u svet životinja.
Kućica za ptice

Mali i veliki istražitelji mogu da uskoro posmatraju lepote životinjskog carstva pred sopstvenim balkonskim vratima.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Sa ovom kućicom za ptice dolazi nov život u Vašu baštu ili na Vaš balkon. Čak i početnici lako mogu da naprave ovu kućicu za ptice za pola dana.

U sledećem uputstvu za izgradnju koriste se multiplex-ploče od brezovine u debljini od 12 mm. Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara jednostavno odseku potrebne ploče po meri. Ako koristite neke druge materijale ili debljine, prilagodite spisak komada novim okolnostima.

Kućicu za ptice možete da postavite na podlogu ili da obesite. Za viseću varijantu potreban vam je konop. Konop služi i za pričvršćenje krova. A u stajaćoj varijanti kao stalak jednostavno montirajte štap metle za temeljnu ploču kućice za ptice.

Detaljni spisak materijala i konstrukcioni nacrt naći ćete pod linkom „Fajlovi projekta za preuzimanje sa interneta“.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Trougao za crtanje ili geometrijski trougao
 • Šestar
 • Univerzalna burgija, Ø 4–10 mm
 • Olovka, metar
 • Brusni papir, granulacija oko 150
 • Kičica (ili sprej)
 • Upuštač
 • Ostatak ploče kao podloga
 • Za sopstvenu zaštitu: štitnik za disanje, zaštitne naočare, rukavice

Potrebni materijali:

 • Multipleks ploča, brezovina, 12 mm
 • Šrafovi sa upuštenom glavom za drvo
 • 1 komad drveta
 • Štap metle ili konop
 • Lepak za drvo za pričvršćivanje štapa metle ili tipl za pričvršćivanje konopa
 • Bela fasadna boja ili akrilni lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Temeljna ploča

350 mm

200 mm

12 mm

Multiplex brezovina

1

2

Okvir bočni

350 mm

40 mm

12 mm

Multiplex brezovina

2

1

Okvir prednji

224 mm

40 mm

12 mm

Multiplex brezovina

3

2

Zidovi bočni

175 mm

190 mm

12 mm

Multiplex brezovina

4

2

Zidovi zabat

275 mm

200 mm

12 mm

Multiplex brezovina

5

1

Krov

245 mm

212 mm

12 mm

Multiplex brezovina

6

1

Krov

245 mm

224 mm

12 mm

Multiplex brezovina

7

1

Učvrsna šipka

300 mm

10 mm

20 mm

8

1

Štap metle kao stalak

1.000 mm

20 mm

20 mm

9

4

Kanap

1.000 mm

20 mm

10

27

Šrafovi sa upuštenom glavom, 3,5 x 35 mm

11

1

Šraf sa upuštenom glavom, 4,50 x 50 mm (samo kod stajaće varijante)

12

oko 0,5 l akrilnog laka, beli

1

Sečenje prednjeg i zadnjeg zida po meri

1 - Sečenje prednjeg i zadnjeg zida po meri
Sečenje prednjeg i zadnjeg zida po meri

Prvo prenesite konstrukciju pročelja sa konstrukcionog nacrta na ploču pročelja. Zacrtajte kosine krova lenjirom i otvor za ptice šestarom. Osim toga olovkom označite dve rupe ispod vrha za vešanje kućice i rupu za šipku za sletanje ptica.

Sada ubodnom testerom isecite zabat krova po ucrtanim linijama. U tu svrhu pričvrstite ploču pročelja stegama za ivicu Vašeg radnog stola, tako da kod testerisanja ne zasečete sto. Kad ste isekli prvu kosinu krova morate da učvrstite ploču u drugom položaju.

Ploču pročelja koja je isečena po meri možete da koriste kao šablon za zadnji zid. Zacrtajte kosine krova i rupe za vešanje te isecite zadnji zid u skladu sa tim. Da bi ivice bile lepe i uredne, zaoblite ih zatim multi-brusilicom.

Sada izbušite odgovarajuće rupe u pročelje i zadnji zid kućice za ptice. Postavite ploču pročelja na drvene letvice, tako da ne bušite u radnu ploču, i pričvrstite je stegama. Tri male rupe za vešanje i za šipku za sletanje izbušite burgijom za drvo od 10 mm.

Da bi brzo i jednostavno isekli otvor za ptice, koristite testeru za otvore kao nastavak na vašoj bušilici. Ako nemate na raspolaganju testeru za otvore, izbušite nekoliko malih rupa burgijom od 10 mm, jednu kroz centar otvora za ptice i četiri na ivici otvora (na 12, 3, 6 i 9 časova). Sada secite ubodnom testerom od centra do jedne rupe na ivici i zatim po ucrtanom krugu od rupe do rupe. Po potrebi ćete pri tome više puta trebati da pričvrstite ploču u različitim pozicijama.

U zadnji zid jedino izbušite dve male rupe za vešanje.

2

Spajanje prednjeg i zadnjeg zida sa bočnim delovima

2 - Spajanje prednjeg i zadnjeg zida sa bočnim delovima
Spajanje prednjeg i zadnjeg zida sa bočnim delovima

Pročelje i zadnji zid pričvršćuju se za bočne delove sa po četiri šrafa. Prislonite zidove jedan na drugi na način kako će se kasnije spojiti šrafovima, te ucrtajte unutrašnje ivice bočnih delova olovkom na pročelju i na zadnjem zidu. Razdvojite delove i ucrtajte pozicije šrafova tačno u sredinu između ucrtane linije i ivice. Rupe za šrafove trebaju da budu odmaknute 4 cm od gornje i od donje ivice.

Izbušite rupe za šrafove burgijom od 4 mm u pročelju i u zadnjem zidu. Sada sastavite pročelje ili zadnji zid sa bočnim delom tako kako se treba spojiti šrafovima i bušite burgijom od 3 mm kroz ranije izbušene rupe u bočni deo. Na isti način pripremite i ostale rupe u bočnim delovima.

Zatim uzmite akumulatorski odvrtač, i montirajte zid pročelja i zadnji zid za bočne delove šrafovima (3,5 x 35 mm). Pripazite da su glave šrafova sasvim upuštene pod površinu ploče.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Probušite rupu u ploči kroz koju šraf prvo prolazi 0,5 do 1 mm veću od prečnika šrafa. Potrebno je izbušiti rupu do dovoljne dubine da glava šrafa potpuno nestane u rupi. Rupa u drvenoj ploči u koju šraf kasnije prolazi treba da se izbuši tako da je 1 mm manja od prečnika šrafa. Tako navoj šrafa može da dobro zahvati u drvo.

Tako ćete lako ispiliti okuku

Gradite trkaći autić i morate da istesterišete oblik volana. Ili želite da isečete otvore u drveni sanduk da se lakše može nositi. Za takve i slične zadatke kod kojih morate testerisati okuke, najbolje je da koristite ubodnu testeru.

Otvori savet za primenu

3

Pripremanje i montiranje podne ploče

3 - Pripremanje i montiranje podne ploče
Pripremanje i montiranje podne ploče

Prvo ucrtajte položaje rupa za pričvršćivanje kesica sa hranom na podnoj ploči, te probušite rupe burgijom od 8 ili 10 mm.

Podna ploča se pričvršćuje sa donje strane za kućicu za ptice sa 8 šrafova, po dva šrafa za svaki zid kućice. Položite podnu ploču na Vašu radnu ploču tako da je donja strana ploče okrenuta prema gore. Postavite četiri zida kućice na podnu ploču. Olovkom precrtajte obrise kućice sa unutrašnje i sa spoljne strane. Skinite kućicu i zatim označite pozicije rupa za šrafove u sredini ucrtanog obrisa zidova sa rastojanjem od uglova 4 cm.

Probušite rupe kroz podnu ploču i u donje strane zidova na ranije opisani način. Pričvrstite podnu ploču sa donje strane šrafovima (3,5 x 35 mm). Ponovo pripazite da su glave šrafova uredno upuštene pod površinu ploče.

Ovako ćete brzo ostvariti pravi obrtaj

Spojevi šrafovima pri izgradnji nameštaja predstavljaju brzu i jednostavnu alternativu lepljenju. Bušenje u drvetu je međutim zahtevnije nego šta izgleda na prvi pogled. Ovde ćete saznati šta je bitno kod uvrtanja šrafova i bušenja u drvetu.

Otvori savet za primenu

4

Postavljanje ograde

4 - Postavljanje ograde
Postavljanje ograde

Sada još pričvrstite ogradu na Vašoj kućici za ptice. Ograda se sastoji od kraće letve sa prednje strane i dve duže letve na bočnim stranama. Spojite bočne letve sa po četiri šrafa i prednju letvu sa tri šrafa u skladu sa konstrukcionim nacrtom podne ploče. Ne zaboravite prvo izbušiti rupe!

Mali detalj, veliki efekat

Nameštaj često deluje lepše kada su uglovi i ivice skošene, dakle izbrušeni pod uglom od 45 stepeni. Taj zadatak je kao stvoren za praktičnu i svestranu multi-brusilicu ili specijaliste za teško pristupačna mesta: delta-brusilicu i vario-brusilicu.

Otvori savet za primenu

5

Proizvodnja krova na dve vode

Krov na dve vode ne pričvršćuje se šrafovima sa zidovima, već se spaja sa ostatkom kuće pomoću konopca. Za provođenje konopca izbušite na način opisan u konstrukcionom nacrtu, još pre sastavljanja delova krova, po dve rupe prečnika 10 mm kroz obe polovice krova.

Sada se oba dela krova spajaju u krov na dve vode. Ucrtajte rupe za šrafove na način koji je opisan ranije, izbušite potrebne rupe i pripazite da su glave šrafova potpuno upuštene pod površinu ploče.

Tako će kod brušenja sve ići ravno

Za hobi majstore brušenje drvenih površina je među najčešćim radovima. Na primer za uklanjanje neravnina i ostataka boje ili za pripremu drveta za dalju obradu površine.

Otvori savet za primenu

6

Pričvršćivanje štapa za stajaću varijantu

6 - Pričvršćivanje štapa za stajaću varijantu
Pričvršćivanje štapa za stajaću varijantu

Ako ne želite da obesite kućicu za ptice, sada Vam je potreban još i stalak. U tu svrhu koristite obični štap metle. Za pričvršćivanje štapa za kućicu, još jednom skinite krov i probušite rupu u sredinu poda burgijom od 5 mm. U kraj štapa takođe izbušite rupu burgijom od 4 mm. Zatim premažite kraj štapa malom količinom lepka i pričvrstite ga za podnu ploču šrafom (4,5 x 50 mm) koji ćete provrtiti sa gornje strane kroz pod kućice u kraj štapa.

7

Pričvršćivanje kanapa za viseću varijantu

7 - Pričvršćivanje kanapa za viseću varijantu
Pričvršćivanje kanapa za viseću varijantu

Za vešanje trebaju Vam po dva konopca za svaku stranu zabata. Izmerite potrebnu dužinu i dodajte još 10 cm. Uzmite po dva konopca i na kraju zavežite po drveni tipl koji služi za usidrenje. Sada provucite konopce kroz donju rupu na zabatu sa unutrašnje strane prema spoljnoj strani i kroz gornju rupu nazad u unutrašnju stranu kućice. Zatim provucite konopce kroz rupe na krovu, na način da jedan konopac provučete kroz rupu na levoj strani a jedan kroz rupu na desnoj strani krova. Na suprotnoj strani zabata postupite na isti način. Sada možete da zavežete krajeve konopaca po želji i obesite kućicu za ptice.

8

Lakiranje vidne površine

Pre lakiranja trebate još jednom skinuti krov, da bi ga mogli odvojeno obrađivati.

Ako radite sa sistemom za fino prskanje, usipajte lak u rezervoar za boju sistema za fino prskanje i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Merodavni za izbor su mogućnost primene, Vaša tehnička opremljenost u Vašem domu i zahtevnost u pogledu kvaliteta i dugotrajnosti površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. Ako nemate veće iskustvo sa lakiranjem, preporučuje se da prvo isprobajte na probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postići ćete obično sa akrilnim lakovima. Mogu da se razrede vodom i nanose se jednostavno i brzo sistemom za fino prskanje.

9

Gotovo

9 - Gotovo
Gotovo

Gotova je kućica za ptice. I da bi je ptice brzo prihvatile, jednostavno sipajte malo hrane u unutrašnjost kućice.Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke