Krevet u minimalističkom dizajnu

 
Bolji san

Sa svojim minimalističkim, ravnim oblikom i sa dva noćna ormarića ovaj krevet je san i uvek u trendu.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

„Jednostavno i ravno“ glasi trend u dizajniranju nameštaja koji još uvek važi. Mi smo razvili dublji krevet koji se oslanja na najnužnije sastavne delove. Dva takođe jednostavno konstruisana noćna stolića zaokružuju ponudu.

Krevet je jednostavna okvirna konstrukcija. Stranice kao što su deo za glavu i noge drže tzv. okovi za krevet; za ovu širinu kreveta u sredini je centralnim poveznicama u okvir usidren nužan oslonac sa potpornom nogom.

Noćni stolići su jednostavni uglovi čije su dve jednako velike ploče povezane pomoću letve sa šrafovima. Ploča stolića pri tome leži na bočnoj ploči. Stolići se na željenu poziciju na stranama kreveta montiraju istim letvama.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 27 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata. Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Upuštač
 • Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta bukovine, 27 mm.
 • Gredica, smrekovina
 • Ugaoni spoj kreveta, srednji spoj kreveta
 • Šrafovi sa okruglom glavom, šrafovi sa upuštenom glavom
 • Bajc, lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Stranice

2.010 mm

190 mm

27 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

1

2

Deo za glavu/noge

1.664 mm

380 mm

27 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

2

2

Letve za oslonac

1.930 mm

45 mm

45 mm

Gredica, smrekovina

3

1

Srednji oslonac

1.990 mm

45 mm

45 mm

Gredica, smrekovina

4

1

Potporna noga

190 mm

45 mm

45 mm

Gredica, smrekovina

5

4

Ugaoni spoj kreveta

127 mm

22 mm

28 mm

6

2

Srednji spoj kreveta

75 mm

75 mm

7

4

Stranice stolića / bočne stranice

380 mm

353 mm

27 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

8

4

Letve sa šrafovima

380 mm

27 mm

27 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

9

11

Šrafovi sa upuštenom glavom, 60 mm

10

36

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 20 mm

11

4

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 17 mm

12

24

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 45 mm

1

Sklapanje okvira kreveta

1 - Sklapanje okvira kreveta
Sklapanje okvira kreveta

Deo za glavu i noge kao i stranice se spajaju sa okvirom kreveta pomoću tzv. okova za krevet. Okovi za krevete su spojni ugaonici sa kratkim kracima (ovde 22 i 28 mm) i velikom ukupnom visinom (ovde 127 mm). Okovi se tako postavljaju da se uvek dugi krak spaja sa kratkom stranicom (ovde: deo za glavu ili za noge), a kratki krak sa dugom stranicom (ovde: stranica kreveta).

2

Krevet: montiranje oslonaca za rešetku

2 - Krevet: montiranje oslonaca za rešetku
Krevet: montiranje oslonaca za rešetku

Rešetka leži na bridnim letvama, tzv. osloncima, koje treba spojiti šrafovima sa donjim bridom stranica kreveta sa pet šrafova na unutrašnjim stranama. Obzirom da su oslonci kraći od stranica kreveta te se montiraju na njih centralno po dužini, oni ostavljaju mesta za okove kojima se na stranice montira deo za glavu i noge.

Izbušite rupe na osloncima; upustite rupe koje pokazuju prema sredini kreveta. Montirajte oslonce akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 60 mm.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

3

Priprema i montaža srednjih oslonaca u okviru kreveta

3 - Priprema i montaža srednjih oslonaca u okviru kreveta
Priprema i montaža srednjih oslonaca u okviru kreveta Priprema i montaža srednjih oslonaca u okviru kreveta

Prvo prišrafite potpornu nogu centralno pod oslonac. Izbušite rupe i upustite ih sa gornje strane. Montirajte potpornu nogu akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 60 mm. Pritom imajte na umu naše savete za spajanje dva drvena dela iz prvog radnog koraka.

Sada oslonac pomoću okova kreveta možete da zašrafite sa delom za glavu i noge okvira kreveta. Ovi spojevi se sastoje od dva dela: nosećeg ugla i noseće spojnice. Noseći ugao dolazi na čeonu stranu oslonca a noseća spojnica na deo za glavu odnosno noge.

Oba dela okova montirajte akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 17 mm. Pazite na navedene mere proizvođača okova pri pozicioniranju spojnica na okvirni deo za glavu i noge.

4

Noćni stolić: spajanje ploče stolića i bočne ploče šrafovima

4 - Noćni stolić: spajanje ploče stolića i bočne ploče šrafovima
Noćni stolić: spajanje ploče stolića i bočne ploče šrafovima

Ploča stolića i bočna ploča spajaju se letvom sa šrafovima pod uglom od unutra prema stoliću. Izbušite letvu sa šrafovima sa dve strane. Podrazumeva se da rupe bušite naizmenično unakrst, ali nikada na istoj visini, kako se šrafovi u letvama ne bi sudarali. Upustite rupe na vidljivim površinama. Najbolje odmah obavite te radnje i za letve sa šrafovima pomoću kojih ćete stoliće kasnije montirati na okvir kreveta.

Bočnu ploču postavite na radnu površinu vidljivom stranom prema dole. Pozicionirajte prethodno probušene letve sa šrafovima u ravni sa gornjim bridom i montirajte letvu sa akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm.

Ploču stolića postavite na radnu površinu vidljivom stranom prema dole. Na nju stavite bočnu ploču sa pričvršćenom letvom tako da je u ravni sa ivicom. Sada ploču stolića i bočnu ploču možete da montirate akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm.

5

Spajanje noćnog stolića uz okvir kreveta šrafovima

5 - Spajanje noćnog stolića uz okvir kreveta šrafovima
Spajanje noćnog stolića uz okvir kreveta šrafovima

Akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm montirajte prethodno probušene letve sa šrafovima u ravni sa bridom ploče stolića. Noćni stolić pozicionirajte na ono mesto stranice okvira kreveta, na kojem je optimalno dostupan za Vas iz kreveta. Montirajte ga akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm.

Pri izradi noćnih stolića vodite računa o našim savetima za spajanje dva drvena dela šrafovima koji su navedeni u radnom koraku broj jedan.

6

Brušenje drvenih površina

6 - Brušenje drvenih površina
Brušenje drvenih površina Brušenje drvenih površina

Kako bismo površinu mogli što celovitije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

7

Bajcanje površina

7 - Bajcanje površina
Bajcanje površina

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za bajcanje

Na strmim površinama uvek radite odozdo nagore. Budući da je bajc redak a drvena površina snažno upija, mogao bi se bajc slivati nadole i tako formirati zgrušane kapljice koje se više ne mogu prefarbati.

8

Lakiranje površina

8 - Lakiranje površina
Lakiranje površina

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice.

Tanko nanesite prvi sloj laka. Opet prvo lakirajte ivice a zatim površine; njih u ravnomernim, paralelnim pokretima.

I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

Za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz. Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Razređuju se vodom i mogu da se kupe u različitim bojama u svakom građevinskom centru. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo.

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke