Krevet na sprat za dečiju sobu

 
Klasnični dečiji san
Krevet na sprat za dečiju sobu

Viteški zamak ili dvorac iz bajke - sa maštovito oblikovanim krevetom na sprat dečiji snovi postaju stvarnost.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene
 • Fajlovi projekta za preuzimanje sa interneta
 • Zahtevnost

  Troškovi

  Potrebno vreme

  Krevet na sprat je stalni klasik za dečiju sobu. Ispod nudi prostor za igru - a ako se gore napravi maštovito kao što je naš model, onda se u njemu sanja dvostruko lepše.

  Pet stubova nosi krevet koji se sastoji od jednostavnog okvira pričvršćenog okovima sa bočnim osloncima za rešetku. Trebaćete ubodnu testeru samo ako sastavne delove kreveta želite sami izrezati. Pritom se preporuča stezaljkama na obrađeni radni komad pričvrstiti odgovarajuće letve kao paralelni graničnik.

  Uputstvo za izradu koje sledi je prilagođeno za ploču od lepljenje smrekovine debljine 27 mm na stubovima preseka 80 x 80 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

  Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne delove po meri.

  • Easy
   Easy alati
   Kada želiš jednostavnost.
  • Universal
   Universal alati
   Raznovrsnost za više mogućnosti.
  • Advanced
   Advanced alati
   Kada tražiš najbolje.

  Potrebni električni alati:

  Pomagala:

  • Set burgija za drvo
  • Upuštač
  • Brusni papir, granulacija 120–240, sunđer
  • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
  • Sistem za fino prskanje
  • Stezaljke

  Potrebni materijali:

  • Ploča lepljenog lameliranog drveta, smrekovina
  • Gredica, smrekovina
  • MDF-ploče
  • Šrafovi sa okruglom glavom, šrafovi sa upuštenom glavom
  • Bajc i lak

  Prikaži detaljni spisak materijala

  poz.

  kom.

  Opis

  Dužina

  Širina

  Debljina

  Materijal

  0

  2

  Stranice

  2.010 mm

  140 mm

  27 mm

  Ploče od lepljene smrekovine

  1

  2

  Deo za glavu/noge

  964 mm

  450 mm

  27 mm

  Ploče od lepljene smrekovine

  2

  2

  Prečke merdevina

  480 mm

  140 mm

  27 mm

  Ploče od lepljene smrekovine

  3

  1

  Stranica gore

  1.664 mm

  140 mm

  27 mm

  Ploče od lepljene smrekovine

  4

  2

  Pokrovne daščice

  1.950 mm

  45 mm

  45 mm

  Gredica, smrekovina

  5

  5

  Noseći stubovi

  1.420 mm

  80 mm

  80 mm

  Gredica, smrekovina

  6

  4

  Spojnice za krevete

  7

  1

  Šina za zavesu

  2.010 mm

  386 mm

  19 mm

  MDF

  8

  1

  Toranj

  9

  cca. 32

  Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 15 mm

  10

  cca. 18

  Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 60 mm

  11

  cca. 14

  Šrafovi sa upuštenom glavom, 6 x 80 mm

  12

  5

  Šrafovi sa upuštenom glavom, 3 x 20 mm

  13

  4

  Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 45 mm

  1

  Pripajanje stranica okvira kreveta, kao i dela za glavu i noge

  1 - Pripajanje stranica okvira kreveta, kao i dela za glavu i noge
  Pripajanje stranica okvira kreveta, kao i dela za glavu i noge

  Deo za glavu i noge kao i stranice se spajaju sa okvirom kreveta pomoću tzv. okova za krevet. Okovi za krevete su spojni ugaonici sa kratkim kracima (ovde 22 i 28 mm) i velikom ukupnom visinom (ovde 127 mm). Okovi se tako postavljaju da se uvek dugi krak spaja sa kratkom stranicom (ovde: deo za glavu ili za noge), a kratki krak sa dugom stranicom (ovde: stranica kreveta).

  Naravno da možete da koristite i druge okove za spajanje kreveta; pazite na uputstvo proizvođača za montažu odnosno pre montaže napravite pokušaj spajanja kako biste izbegli neželjena iznenađenja.

  Stranice, kao i deo za glavu i noge pozicionirajte na njihove donje ivice onako kako bi trebali da budu spojeni šrafovima; stranice pri tome leže između dela za glavu i dela za noge. Montirajte okvir pomoću akumulatorskog odvrtača i osam šrafova sa okruglim glavama od 4 x 15 mm po spojnici.

  2

  Montiranje oslonaca za rešetku

  2 - Montiranje oslonaca za rešetku
  Montiranje oslonaca za rešetku

  Rešetka leži na bridnim letvama, tzv. osloncima, koje treba spojiti šrafovima sa donjim bridom stranica kreveta sa pet šrafova na unutrašnjim stranama. Obzirom da su oslonci kraći od stranica kreveta te se montiraju na njih centralno po dužini, oni ostavljaju mesta za okove kojima se na stranice montira deo za glavu i noge.

  Izbušite rupe na osloncima; upustite rupe koje pokazuju prema sredini kreveta. Montirajte oslonce akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 4 x 60 mm.

  Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

  Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa. Sad možete odmah namontirati šinu za zavesu: montirajte je akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3 x 20 mm sa donje strane na oslonce.

  3

  Ukošenje gornjih stubova u piramidalni oblik

  3 - Ukošenje gornjih stubova u piramidalni oblik
  Ukošenje gornjih stubova u piramidalni oblik

  Postavite uzdužni graničnik Vaše stone kružne testere na ugao od 45°. Ukosite stubove na gornjem delu na sve četiri strane.

  4

  Montiranje stubova i prečki na merdevine

  4 - Montiranje stubova i prečki na merdevine
  Montiranje stubova i prečki na merdevine

  Vreme je za dodelu kasnijih pozicija za pet stubova koji to sve nose. Odgovarajuće ih označite olovkom. Dva stuba na koje se montiraju prečke merdevina stavite na Vašu radnu površinu.

  Probušite prečke merdevina za po dva šrafa sa strane i upustite rupe straga. Prema merama navedenim na nacrtu pozicionirajte prečke na stubove i montirajte ih pomoću akumulatorskog odvrtača i šrafova sa upuštenom glavom 4 x 60 mm. Pritom imajte na umu naše savete za spajanje dva drvena dela iz drugog radnog koraka.

  5

  Spajanje daske ograde i stubova

  5 - Spajanje daske ograde i stubova
  Spajanje daske ograde i stubova

  Namontirane merdevine i treći prednji stub postavite sa prednjim stranama prema dole onako kako bi kasnije trebalo zajedno da stoje. Dasku ograde probušite radi spajanja šrafovima sa stubovima i montirajte ih pomoću akumulatorskog odvrtača i šrafova 6 x 80 mm. Pritom imajte na umu naše savete za spajanje dva drvena dela iz drugog radnog koraka.

  6

  Spajanje okvira kreveta i stubova

  6 - Spajanje okvira kreveta i stubova
  Spajanje okvira kreveta i stubova

  Deo za glavu i noge kao i stranice se spajaju sa okvirom kreveta pomoću tzv. okova za krevet. Okovi za krevete su spojni ugaonici sa kratkim kracima (ovde 22 i 28 mm) i velikom ukupnom visinom (ovde 127 mm). Okovi se tako postavljaju da se uvek dugi krak spaja sa kratkom stranicom (ovde: deo za glavu ili za noge), a kratki krak sa dugom stranicom (ovde: stranica kreveta).

  Naravno da možete da koristite i druge okove za spajanje kreveta; pazite na uputstvo proizvođača za montažu odnosno pre montaže napravite pokušaj spajanja kako biste izbegli neželjena iznenađenja.

  Stranice, kao i deo za glavu i noge pozicionirajte na njihove donje ivice onako kako bi trebali da budu spojeni šrafovima; stranice pri tome leže između dela za glavu i dela za noge. Montirajte okvir pomoću akumulatorskog odvrtača i osam šrafova sa okruglim glavama od 4 x 15 mm po spojnici.

  7

  Stavljanje dekoracionog elementa na ogradu i stranu okvira

  7 - Stavljanje dekoracionog elementa na ogradu i stranu okvira
  Stavljanje dekoracionog elementa na ogradu i stranu okvira

  Prenesite konture naših šablona za drvo na jednu ploču – vidi prilog u PDF-dokumentu – i isecite je ubodnom testerom sa listom za krivolinijsko sečenje. (Za toranjski prozor izbušite pomoću burgije za drvo od 10 mm rupu u blizini linije olovke u označenu površinu, list isključene ubodne testere uvedite u rupu i isecite površinu za prozor. Zatim ubodnu testeru vodite po krivinama pored dva donja ugla. Njih ćete još jednom obraditi nakon uklanjanja površine prozora i sa zadnje strane heftalicom prispojiti komarnik.)

  Stranu okvira i ogradu probušite sa po dve rupe i sa zadnje strane ih upustite. Fiksirajte dekoracioni element stezaljkama i montirajte ga sa zadnje strane akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 45 mm.

  8

  Brušenje drvenih površina

  8 - Brušenje drvenih površina
  Brušenje drvenih površina

  Kako bismo površinu mogli što celovitije i kvalitetnije obraditi, treba to učiniti pre završnog sastavljanja.

  Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

  Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine.

  9

  Bajcanje površine

  9 - Bajcanje površine
  Bajcanje površine

  Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

  Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

  Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

  Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

  Savet za bajcanje

  Na strmim površinama radite uvek odozdo nagore. Budući da je bajc redak a drvena površina snažno upija, mogao bi se bajc slivati nadole i tako formirati zgrušane kapljice koje ostaju vidljive.

  10

  Lakiranje površina

  10 - Lakiranje površina
  Lakiranje površina

  Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice.

  Tanko nanesite prvi sloj laka. Opet prvo lakirajte ivice a zatim površine; njih u ravnomernim, paralelnim pokretima.

  I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

  Za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz. Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

  Savet za lakiranje

  Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu. Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo ovi lakovi koji se razređuju vodom.

  11

  Gotovo!

  11 - Gotovo!
  Gotovo!  Pravne napomene

  Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


   
   
  RS
  Zapamti
  Zapamćeno
  Kupite sada
  Vrati filter
  Prikaži filter
  Ukloni filter
  Zahvaljujemo na Vašoj oceni
  Zahvaljujemo na Vašoj oceni
  Prikaži dalje proizvode
  Ukloni dalje proizvode
  Ukloni varijante artikla
  Prikaži varijante artikla
  Zatvori savet za primenu
  Otvori savet za primenu
  Pročitajte izveštaj doživljaja
  Zatvori izveštaj doživljaja
  Ukloni detaljni spisak materijala
  Prikaži detaljni spisak materijala
  Uporedni spisak
  Proizvodi
  Proizvod
  Prikaži dalje preporuke
  Ukloni dalje preporuke