Fudbalski zid

 
Pun pogodak!
Fudbalski zid

Pogađanje fudbalskog zida sada nema samo na televizijskim reportažama nego i kod tebe u tvojoj bašti.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Fudbalski zid je klasik za poklonike fudbala. Pokazaćemo Vam model od stabilne brezove multipleks-ploče, koja se nakon upotrebe može rastaviti i spremiti u garažu ili podrum.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je multipleks-pločama od brezovine debljine 21 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Kako bi poprilično velik fudbalski zid ostao prikladan za rukovanje, konstruisali smo ga iz dve polovice. One se povezuju pomoću šrafova i spojne letve na poleđini.

I oba postolja su odvojiva. Svako postolje je napravljeno od dve poprečne podnožne ploče, povezne podnožne letve i dve podnožne grede položene na letvu. Između greda nalazi se fudbalska ploča. Ona svojom sopstvenom težinom opterećuje podnožne spojnice i time se ploča učvršćuje između greda. To se dodatno pojačava napetošću konstrukcije zateznog užeta.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo (6 ili 8 mm za dubinu bušenja 100 mm)
 • Brusni papir, granulacija 120–180
 • Lepljiva traka
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Dve stezaljke
 • Testera za metal
 • Rezni alat
 • Viljuškasti ključ
 • Pokrovna folija
 • Gredice za podmetanje ca. 2.000 x 50 x 60 mm
 • Karton ca. 1.000 x 1.000 mm kao šablon
 • Letvica od preostalih komada drveta ca. 550 x 40 x 21 mm kao šestar

Potrebni materijali:

 • Multiplex-ploča, brezovina
 • Gredica, smrekovina
 • Navrtka sa omčom, šipka sa navojem, navrtka, pločica
 • Čelično uže, stezaljka za čelično uže, stezač
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Lak za spoljno područje

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Ploča fudbalskog zida

1.530

1.125 mm

21 mm

Multiplex brezovina

1

2

Okvir bočno

1.530 mm

60 mm

21 mm

Multiplex brezovina

2

2

Okvir gore

1.150 mm

60 mm

21 mm

Multiplex brezovina

3

1

Povezna letva

1.500 mm

300 mm

21 mm

Multiplex brezovina

4

2

Podnožne spojnice

920 mm

60 mm

21 mm

Multiplex brezovina

5

4

Ploče za noge

300 mm

60 mm

21 mm

Multiplex brezovina

6

4

Pojačanja nogu

450 mm

80 mm

80 mm

80 mm

7

8

Navrtke sa omčom

9 mm

8

1

Šipka sa navojem

6 mm

9

4

Navrtke

6 mm

10

4

Ploče

6 mm

11

8

Čelične žice

800 mm

5 mm

12

8

Stezaljke za sajlu

1.200 mm

13

4

Stezači

14

cca. 42

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4,5 x 60 mm

15

cca. 18

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 40 mm

16

cca. 1,5 l

Lak za spoljno područje

1

Testerisanje otvora za gol i sečenje šablona za lakiranje

1 - Testerisanje otvora za gol i sečenje šablona za lakiranje
Testerisanje otvora za gol i sečenje šablona za lakiranje

Položaj središnjih tačaka otvora za gol naći ćete na crtežu konstrukcije. Markirajte središnje tačke na već izrezane ploče fudbalskog zida.

Šestar za crtanje otvora napravite od preostalih komada drveta (za mere vidi spisak materijala): u sredinu kraja letvice uvrnite šraf sa upuštenom glavom koji će poslužiti kao ubodni vrh šestara. U rastojanju od 225 mm (to je radijus rupe) probušite provrt u letvicu sa prečnikom Vaše olovke – gotov je šestar! Zabodite vrh šestara u centar rupe i crtajte krug olovkom koju ste uvukli u probušeni provrt. Isto to učinite i sa drugom pločom.

Da biste mogli iseći otvor za gol, potreban vam je mali prorez kako biste mogli umetnuti ubodnu testeru. Za to probušite bušilicom i burgijom od 10 mm za drvo rupu unutar kruga odmah uz liniju olovke. Sada možete pomoću ubodne testere precizno testerisati duž unutrašnje strane linije sve dok ne ispadne okrugla ploča. Ponovite postupak sa drugom pločom.

Pomoću šestara možete napraviti i šablon za lakiranje od kartona za belu ivicu otvora. Ovaj krug je nešto veći, sa prečnikom od 650 mm. Na vašoj šestarskoj letvici napravite drugi radijus od 325 mm i onde probušite drugu rupu za olovku. Nacrtajte krug kako je gore navedeno i oprezno isecite krug nožem za tapeciranje.

2

Montaža okova zateznog užeta

2 - Montaža okova zateznog užeta
Montaža okova zateznog užeta

Testerom za metal odsecite sa navojne šipke dva komada po 40 mm i četiri komada po 120 mm. Komadi od 40 mm povezuju okrugle navrtke u pločama fudbalskog zida, komadi od 120 mm drže okrugle navrtke na postoljima.

Za učvršćivanje okruglih navrtka, burgijom za drvo od 6 mm izbušite u svakoj od zidnih ploča rupu prema merama na crtežu. U njih idu okrugle navrtke za napinjanje sa žičanim užetom.

Umetnite kratke navojne šipke kroz prethodno probušene rupe u fudbalskom zidu i uvrnite okrugle navrtke sa obe strane.

Savet za uklanjanje rezne ivice

Pri sečenju pomoću testere za metal nastaje mali rezni rub na koji se može ne samo lako povrediti, nego koji i otežava kasnije navrtanje navrtke. Stoga pre sečenja navrnite navrtku dalje od označenog mesta za sečenje. Nakon sečenja opet odvrnite navrtku. Pri tome se rub uredno uklanja.

3

Učvršćivanje povezne letve

3 - Učvršćivanje povezne letve
Učvršćivanje povezne letve

Povezna letva je ploča koja sa stražnje strane drži skupa obe polovice fudbalskog zida. Ona se šrafovima čvrsto povezuje sa jednom polovicom fudbalskog zida. Drugu ćete polovicu spojiti tek nakon nanošenja boje odnosno pri postavljanju fudbalskog zida.

Probušite poveznu letvu pomoću burgije od 4,5 mm za drvo i montirajte je pomoću devet šrafova sa upuštenom glavom 4 x 40 mm na polovicu fudbalskog zida.

4

Izrada postolja

4 - Izrada postolja
Izrada postolja

Prvo na radnu ploču položite podnožne grede sa gornjom stranom prema dole. Savjet: između podnožnih greda uložite komad drveta debljine ploče fudbalskog zida. Tako ste obezbedili da fudbalski zid nesmetano stane između. Sad na njih stavite podnožne spojnice i fiksirajte ih sa po 2 šrafa za drvo (4,5 x 60 mm). Na kraju fiksirajte podnožne ploče na krajevima sa po 4 šrafa za drvo. Ne zaboravite na prethodno bušenje pri uvrtanju šrafova.

Sad sledi učvršćivanje okruglih navrtka za podnožje. Za to probušite celu gredu i podnožne spojnice pomoću burgije od 8 ili 10 mm. Pazite da imate dovoljno dugačku burgiju.

Umetnite po jednu navrtku na dugačke navojne šipke, postavite podlošku i provedite navojnu šipku sa donje strane kroz upravo probušenu rupu. Pridržavajte navrtku viljuškastim ključem i na gornjem kraju pritegnite okruglu navrtku.

5

Priprema letvica za okvir

5 - Priprema letvica za okvir
Priprema letvica za okvir

Za uzdužne letvice okvira potrebno je pet rupa, a za poprečne letvice okvira potrebno je četiri rupe za spajanje šrafovima. Tada bušilicom i burgijom za drvo od 4,5 mm izbušite rupe na okvirnim letvama i upustite ih na spoljnim stranama okvirnih letvica. Spajanje šrafovima sa pločama fudbalskog zida izvešćemo tek nakon obrade površina.

6

Brušenje drvene površine

6 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Obzirom da polovice fudbalskog zida i postolja imaju različite boje, trebali biste im se posvetiti pre sklapanja fudbalskog zida, odnosno iznova ih rastaviti pre bojanja.

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite pomoću vaše brusilice prateći strukturu drveta brusnim papirom granulacije 120 ili 180.

7

Lakiranje

7 - Lakiranje
Lakiranje

Lakiranje nema samo dekorativnu svrhu, ono štiti fudbalski zid od uticaja vremena. Iako smo koristili poseban lak za spoljna područja i za posebno robusnu multipleks ploču, fudbalski zid ne biste trebali ostaviti nezaštićenog spram vetra i vremena.

Počnite sa polovicama fudbalskog zida. Radi velike površine trebali biste raditi na prethodno pažljivo prekrivenom podu. Ne polažite ploče direktno na tlo, nego na gredice. Iz bezbednosnih razloga molimo vas da uvek radite sa zaštitom za usta, zaštitnim naočarima i u rukavicama.

Lakovi za spoljne prostore najjednostavnije i najbrže se nanose sistemom za fino prskanje.

Pomešajte lak prema uputstvu proizvođača i napunite smesu u rezervoar za boju sistema za fino prskanje. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Zavisno od smera prskanja, kod površina podesite mlaz horizontalno, odnosno vertikalno, a kod ivica konusno.

Nanesite tanak sloj boje. Prskajte paralelno, u prugama koje se preklapaju oko četiri centimetra, sve dok površina ne bude ravnomerno obojana. Za ravnomerno nanošenje preporučamo križno nanošenje pruga. Ponovite postupak nanošenja laka na drugoj polovici fudbalskog zida, i kasnije, nakon sušenja, još jednom za zadnje strane. Kod delova okvira i podnožja radite na isti način.

Sad nam nedostaju samo još bele ivice oko otvora za loptu. Da biste ih obojili u belo, prethodno napravljene kartonske šablone lepljivom trakom nalepite na (potpuno suhe!) polovice fudbalskog zida. Pri prskanju obavezno pazite da boja ne dospe ispod kartona, kako biste zadržali čisti prsten oko otvora. Kad je sve suvo, možete opet montirati okvirne letvice i spojiti letvice okvira šrafovima.

8

Postavljanje fudbalskog zida

8 - Postavljanje fudbalskog zida
Postavljanje fudbalskog zida Postavljanje fudbalskog zida Postavljanje fudbalskog zida

Provucite žičano uže kroz jednu navrtku u podnožju i pričvrstite je stezaljkom žičanog užeta. Drugi kraj spojite pomoću stezne brave. Ponovite postupak dok sve četiri navrtke na dva podnožja ne budu spojene žičanim užetom sa steznom bravom.

Postavite polovice fudbalskog zida u procep između podnožnih greda. Lagano stegnite stezne brave. Kad obe polovice stoje, spojite ih šrafovima pomoću spojne letve na poleđini. Za to iskoristite preostalih devet šrafova sa upuštenom glavom 4 x 40 mm (za to prethodno morate imati probušenu i drugu polovicu spojne letve!). Za kraj možete dodatno stegnuti stezne brave.

Naša konstrukcija je vrlo stabilna sama po sebi. Da biste je u potpunosti osigurali od prevrtanja, trebate je usidriti u tlo.

9

Gotovo!

9 - Gotovo!
Gotovo!Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke