Elegantna konzola za TV, DVD & slično

 
Moderno pozorište
Elegantna konzola za TV, DVD & slično

Jednostavna, pljosnata, praktična: prave vrednosti ove konzole ne nalaze se u njenom sadržaju, nego u njoj samoj. Savršeno pozorište za tvoj televizor.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Jednostavna, pljosnata, praktična: prave vrednosti ove TV-konzole ne nalaze se u njenom sadržaju, nego u njoj samoj. Fioke i pretinci nude mesto za DVD-e i uređaje, a na njoj samoj nalazi se savršen podijum za televizor (sa tankim ekranom).

Uostalom: uz nju postoji i uputstvo za odgovarajuću TV zidnu ploču sa ovešenim regalima za DVD-e.

Konzola se sastoji od dva dela, koji se spajaju šrafovima, i nudi dve vrste pretinaca: otvorene sa jednom policom za uređaje kao i pretince bez polica, u koje se uvlači fioka. Koliko pretinaca koje vrste ćete ugraditi, ostaje prepušteno isključivo Vama. Naša lista materijala navodi delove za jedan otvoreni pretinac za uređaje i jednu fioku.

Za spojeve preporučamo drvene tiple. Ako se pri izradi odlučite za ploču vlaknaticu srednje gustoće (MDF) i konzolu lakirate u boji, delove možete da spojite i šrafovima.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine debljine 20 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Šablon za tiple i označivači
 • drveni tipli 8 mm
 • Upuštač
 • Lepak za drvo, krpa, najmanje 2 stezaljke
 • Brusni papir, granulacije 120–240
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Krpa, četka
 • Lepljiva traka

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • Ugaonici za stolicu, čvrsti točkovi, ručka za nameštaj
 • Šrafovi sa upuštenom glavom, šrafovi sa ručkom, šrafovi sa okruglom glavom
 • ulje ili vosak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Korpus – gornje ploče

1.200 mm

400 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

1

6

Korpus – stranice

220 mm

380 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

2

1

Korpus – polica

572 mm

380 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

4

Korpus – ugaonici

40 mm

40 mm

4

2

Fioka – stranice

370 mm

188 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

5

2

Fioka – prednji/zadnji deo

526 mm

150 mm

20 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

6

1

Fioka – podnica

370 mm

526 mm

25 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

7

1

Fioka – prednji deo

584 mm

205 mm

15 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

8

4

Fioka – čvrsti točkići, ukupne visine 28 mm

9

1

Fioka – ručka za nameštaj

10

6

Šrafovi sa upuštenom glavom 4 x 40 mm

11

cca. 42

Šrafovi sa upuštenom glavom 4 x 35 mm

12

cca. 16

Šrafovi sa upuštenom glavom 3 x 17 mm

13

3

Šrafovi sa upuštenom glavom 4 x 25 mm

14

8

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 15 mm

1

Bušenje rupa za tiple na korpusu

1 - Bušenje rupa za tiple na korpusu
Bušenje rupa za tiple na korpusu Bušenje rupa za tiple na korpusu

Pozicionirajte prvo stranice i gornju ploču na način kako ih kasnije želite montirati. Obeležite sada olovkom na zadnjim bridovima položaj delova, kako biste pri daljoj obradi uvek znali koji deo gde pripada.

Kod izrade ugaonih i T-spojeva preporučujemo Vam da obavezno koristite šablon za bušenje i obeležavač. Samo pomoću merenja i zacrtavanja nije moguće rupe za tiplove tako tačno pozicionirati da se one kasnije savršeno poklapaju!

Bušilicom i burgijom za drvo od 8 mm u odgovarajućim čeonim bridovima stranica izbušite po tri rupe za tiple i njihov položaj obeležavačima prenesite na donju stranu gornje ploče.

Šablon za bušenje je pomoćni alat koji se stezaljkama fiksira na radni komad. Kroz njega burgija prolazi kroz metalnu manšetu okomito u drvo. Ukoliko ne radite sa šablonom za bušenje, uvek prvo izbušite rupe u čeonim stranicama. Tu postoji veća verovatnoća da će se burgija omaknuti odnosno neće pod pravim uglom ući u drvo. Ako bušite u površinu ta je verovatnoća manja, budući da tu bušite okomito na strukturu drveta.

Obeležavač je metalna čivija sa vrhom za obeležavanje. Njega utaknite u rupe na čeonoj strani čije položaje želite preneti. U tu svrhu pritisnite prethodno izbušeni radni komad na njegov položaj tačno u ravnini sa bridovima na površini komada koji mu se nalazi nasuprot.

Saveti za spoj tiplovima

Izbušite oba komada koja treba spojiti burgijom za drvo prečnika tipla. Obe rupe zajedno moraju da imaju dužinu tipla plus 2 mm. Zbog toga je najbolje upotrebiti burgiju sa vrhom za centriranje i graničnikom dubine; to je mala čelična manšeta koja se na burgiju fiksira na željenu dubinu bušenja. Nikada nemojte bušiti u površinu dublje od dve trećine debljine materijala!

2

Lepljenje korpusa

2 - Lepljenje korpusa
Lepljenje korpusa

Nanesite lepak u rupe za tiple i na naležuće površine stranica i utaknite drvene tiple. Nakon što ste naneli nešto lepka i u rupe na gornjoj ploči, sve međusobno utaknite. Spojeve stegnite stezaljkama.

3

Montiranje međupolica

3 - Montiranje međupolica
Montiranje međupolica

Nakon lepljenja ugurajte međupolice između odgovarajuće izbušenih stranica. (Na našem nacrtu to je desni pretinac levog dela konzole.) Tu je montirajte akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 40 mm.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

4

Bušenje rupa za tiple na fioki

Pozicionirajte prvo stranice kao i prednji i zadnji deo na način kako ih kasnije želite montirati. Obeležite sada olovkom na donjim bridovima položaj delova, kako biste pri daljoj obradi uvek znali koji deo gde pripada.

Bušilicom, burgijom za drvo od 8 mm i šablonom za bušenje u doodgovarajućim čeonim stranicama prednjeg i zadnjeg dela izbušite po dve rupe za tiple i njihov položaj obeležavačima prenesite na unutrašnju površinu stranica. Vodite računa da pritom delovi svojim gornjim bridovima leže na radnoj površini, budući da su stranice šire od prednjeg i zadnjeg dela. Tako će kasnije stranice prekrivati njihove čeone stranice kao i čelo poda i jedan deo točkića.

5

Lepljenje fioka

5 - Lepljenje fioka
Lepljenje fioka

Nanesite lepak u rupe za tiple i na naležuće površine prednjeg i zadnjeg dela i utaknite drvene tiple. Nakon što ste naneli nešto lepka i u rupe na stranicama, spojite prednji i zadnji kraj i stranice. Delove stegnite stezaljkama. Pritom opet vodite računa o našem savetu za lepljenje iz drugog radnog koraka.

6

Montiranje podnica fioka, točkića i prednjeg dela

6 - Montiranje podnica fioka, točkića i prednjeg dela
Montiranje podnica fioka, točkića i prednjeg dela Montiranje podnica fioka, točkića i prednjeg dela

U tu svrhu prethodno izbušite podnicu bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm. Spojite je šrafovima 4 x 35 mm sa prednjim i zadnjim delom. Molimo Vas pritom vodite računa o savetu za spajanje dva drvena dela šrafovima koji je naveden u trećem radnom koraku.

Pozicionirajte točkiće na podnicu što je moguće dalje prema van i paralelno sa stranicama. Montirajte ih akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa okruglom glavom 4 x 15 mm.

Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe za šrafove za spajanje prednje ploče na prednjem kraju i upustite ih na unutrašnjem delu tako da odgovaraju glavama šrafova. Namestite prednju ploču na prednji deo, fiksirajte je u tom položaju stezaljkama i šrafovima je pričvrstite iznutra akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm.

Ručka za nameštaj se jednostavno namešta na prednju ploču, budući da je učvršćena samo u jednoj tački. Pomoću dijagonala provučenih kroz uglove ploče označite centar prednje ploče. Pri odabiru ručke vodite računa da prema našem načinu izrade prednja ploča i prednji deo zajedno imaju debljinu od 40 mm.

7

Montiranje delova konzole i spajanje sa TV zidnom pločom

Budući da se naša konzola sastoji od dve polovine, potrebno ih je sada spojiti jednu sa drugom. U tu svrhu prethodno izbušite odgovarajuće stranice sa dve rupe u sredini sa unutrašnje strane koristeći bušilicu i burgiju za drvo od 4 mm. Upustite rupe. Montirajte zatim oba dela konzole akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 4 x 35 mm. Molimo Vas pritom vodite računa o našem savetu za spajanje dva drvena dela šrafovima koji je naveden u trećem radnom koraku.

Ako želite da kombinujete TV konzolu sa odgovarajućom TV zidnom pločom, morate da ih čvrsto spojite jednu za drugu, nakon što se u TV zidu iza pretinca za uređaj prosekli potrebne otvore za prolaz kablova. Spajanje se vrši ugaonicima, često zvanim i ugaona gvožđa. Montirajte ugaonike akumulatorskim odvrtačem i šrafovima sa upuštenom glavom 3 x 17 mm u ravni sa ivicama uvek što više prema gore ispod gornje ploče na četiri unutrašnje površine stranica.

Zatim pozicionirajte konzolu ispred obešene TV-zidne ploče i montirajte je šrafovima sa upuštenom glavom 3 x 17 mm. Na kraju samo još ugurajte gotove fioke.

8

Brušenje drvene površine

8 - Brušenje drvene površine
Brušenje drvene površine

Prvo skosite sve bridove, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 120 ili 180), onda finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Mali savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

9

Obrada površina uljem

9 - Obrada površina uljem
Obrada površina uljem

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Ulje ili vosak obilno nanosite sistemom za fino prskanje, a višak odstranjujte krpom. Poštujte vreme sušenja koje je naveo proizvođač

Ako želite da nanesete drugi sloj voska, potrebno je uraditi međubrušenje brusnim papirom granulacije 240. (Drugi sloj ulja često se nanosi i bez ponovnog brušenja.) I ovaj put pri brušenju pratite strukturu drveta. Ponovite nanošenje sloja kao što je opisano u prethodnom odlomku. Nakon sušenja voska obradite površinu mekom četkom, sve dok površina ne počne da sjaji.

Bezbednosna napomena

Nakon nanošenja voska ostavite krpu da se suši raširena i dobro provetrena. Smotana u klupko mogla bi se prilikom sušenja zagrejati do samozapaljenja!

10

Gotovo!

10 - Gotovo!
Gotovo!


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke