Ambijentalna lampa

 
Lepo i opuštajuće
Ambijentalna lampa

Svetlost je važna za raspoloženje. Ova kutija vrhunskog dizajna je savršena lampa za ugodnu atmosferu lepog ambijenta.

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Ova kutija vrhunskog dizajna je savršena lampa za atmosferu lepog ambijenta. Deluje još lepše kada izradite više ovih lampi, te ih instalirate u nizu na zidu. Neonska cev troši malo struje i proizvodi malo toplote, te daje ugodno indirektno svetlo kroz mlečno staklo između plemenito obojenih drvenih zaslona.

Najbolje zamolite trgovca ili stolara da Vam skroji materijal po meri.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama od lepljene bukovine (prednja strana) i pločama vlaknaticama srednje gustoće (MDF; držač) debljine 19 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Lampa se sastoji od dva dela. Jedan deo je držač od MDF ploča u obliku širokog slova U sa dugom zadnjom pločom i dve kratke stranice. A drugi deo je prednja blenda koja se sastoji od dva ugaonika od lepljene bukovine koja su spojena mlečnim akrilnim staklom. Svaki ugaonik se sastoji od krovne/podne ploče koja poseduje rupe za ventilaciju, te od prednjeg panela.

Da se u prednjim panelima u boji orahovine ne bi videle rupe za šrafove, spojili smo svaki ugaonik koji se sastoji od panela i krovne/podne ploče lepkom i drvenim tiplima.

Neonska cev se nalazi na podnoj ploči, sakrivena iza donjeg prednjeg panela. Njeno svetlo se ravnomerno reflektira na zadnjoj ploči u mlečno akrilno staklo. Dovod struje realizuje se kroz zadnju ploču putem zidnog priključka koji se nalazi iza lampe.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • forstner burgija od 20 mm
 • Upuštač
 • testera za otvore od 68 mm
 • burgija za čelik od 4,5 mm
 • Brusni papir, granulacija 240, 180 i 150, sunđer
 • Lepak za drvo
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • 5 stezaljka
 • Pokrovna folija ili stare novine
 • Drvene letve za podmetanje 1200 x 30 x 40 mm ili postolja
 • Zaštita za disanje, zaštitne naočare i rukavice

Potrebni materijali:

 • Ploča lepljenog lameliranog drveta, bukovina
 • MDF-ploča
 • Akrilno staklo
 • Drveni tipli, šrafovi, podloške
 • Neonska cev sa držačima
 • Bajc i lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

1

Zadnja ploča

1.200 mm

262 mm

19 mm

MDF

1

2

Zadnje stranice

262 mm

38 mm

19 mm

MDF

2

2

Prednja strana

1.200 mm

100 mm

19 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

3

2

Krovne i podne ploče

1.200 mm

61 mm

19 mm

Ploče lepljene lamelirane bukovine

4

1

Akrilno staklo

1.200 mm

262 mm

44 mm

5

cca. 10

Drveni tipli, prečnik 8 mm

6

cca. 10

Šrafovi sa zaobljenom glavom, 4 x 17 mm, sa podloškama

7

cca. 50

Šrafovi sa upuštenom glavom, 4 x 35 mm

8

2

Šrafovi sa tiplima za pričvršćenje na zidu

9

1

Neonska cev sa držačima, oko 900–1.000 mm

1

Natpisi na delovima

1 - Natpisi na delovima
Natpisi na delovima

Budući da obrađujete ploče pojedinačno i redom, morate da ih označite jasnim natpisima. Tako možete da ih ispravno sastavite nakon lakiranja, bajcanja, bušenja i za montažu.

2

Bušenje zadnje ploče

2 - Bušenje zadnje ploče
Bušenje zadnje ploče

Prvo označite poziciju bušenja na prednjoj strani zadnje ploče.

U tu svrhu stavite stranice na zadnju ploču tako kako će se kasnije spojiti šrafovima. Označite ivice stranica na unutrašnjoj površini zadnje ploče.

Sada ucrtajte pozicije obe rupe tako da su udaljene pola debljine ploče (=9,5 mm) od spoljnih ivica i oko 30 do 40 mm od uzdužnih ivica ploče. Izbušite rupe burgijom za drvo od 4,5 mm i upustite rupe na zadnjoj strani do dubine potrebne da glave šrafova više ne strše.

3

Spajanje zadnje ploče i stranica šrafovima

3 - Spajanje zadnje ploče i stranica šrafovima
Spajanje zadnje ploče i stranica šrafovima

Učvrstite stranice u njihovoj tačnoj poziciji na zadnjoj ploči pomoću po dve stege. Da MDF ploče ne bi pukle kod uvrtanja šrafova, izbušite rupe za šrafove i u stranicama. Bušite kroz rupe zadnje ploče u ivice stranica sa burgijom za drvo od 3,5 mm. Sami možete uz pomoć akumulatorskog odvrtača spojiti zadnju ploču i stranice šrafovima za drvo 4 x 35 mm tako da nastane donja konstrukcija.

Savet za spajanje dva drvena dela šrafovima

U onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba biti upuštena za glavu šrafa do dubine dovoljne da glava sasvim nestane u njoj. U drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa. Tako navoj šrafa može da dobro zahvati materijal.

4

Bušenje rupa za tiplove

4 - Bušenje rupa za tiplove
Bušenje rupa za tiplove

Kod naše dužine lampe od 1200 mm potrebno je četiri do pet rupa za tiple. Za ugaoni spoj preporučujemo Vam korišćenje šablona za bušenje rupa za tiplove, obeležavače ili vrhove za markiranje. Samo pomoću merenja i zacrtavanja nije moguće rupe za tiplove tako tačno pozicionirati da se one kasnije savršeno poklapaju!

Izbušite bušilicom i burgijom za drvo od 8 mm u prednje ivice krovne i podne ploče po pet rupa za tiplove, te prenesite njihove položaje uz pomoć obeležavača na zadnju stranu svake ploče pročelja. Obeležavač je metalna čivija sa vrhom za obeležavanje. Njega utaknite u rupe na čeonoj strani čije položaje želite preneti. U tu svrhu pritisnite prethodno izbušeni radni komad na njegov položaj tačno u ravnini sa bridovima na površini komada koji mu se nalazi nasuprot.

5

Bušenje rupa za provetravanje

5 - Bušenje rupa za provetravanje
Bušenje rupa za provetravanje

Čak i neonske cevi razvijaju toplotu. Zbog toga treba u krovnu i u podnu ploču izbušiti po pet rupa prečnika 20 mm. Ucrtajte pozicije rupa po sredini ploča. U tu svrhu učvrstite ploče stegama za preostali komad drveta ili na letve, da se ne bi oštetila radna površina kod istupanja Forstner-burgije na donjoj strani ploče.

6

Spajanje ugaonika zaslona pročelja lepkom

6 - Spajanje ugaonika zaslona pročelja lepkom
Spajanje ugaonika zaslona pročelja lepkom Spajanje ugaonika zaslona pročelja lepkom

Nanesite lepak u rupe za tiplove i na naležuće površine krovne/podne ploče i utaknite drvene tiplove. Nakon što ste naneli nešto lepka i u rupe na prednjoj blendi, međusobno utaknite oba dela. Spojeve stegnite stezaljkama dok se lepak ne osuši. Pri tome poštujte navode proizvođača.

Pri stezanju koristite podloške od preostalog drveta kako biste raspodelili pritisak i sprečili nastajanje ružnih otisaka u radnom komadu. Višak lepka uvek odmah odstranite vlažnom krpom.

7

Bušenje otvora za kabl i rupa za pričvršćenje na zid

7 - Bušenje otvora za kabl i rupa za pričvršćenje na zid
Bušenje otvora za kabl i rupa za pričvršćenje na zid Bušenje otvora za kabl i rupa za pričvršćenje na zid
Standardni prečnik za otvor za utičnicu iznosi 68 mm. Budući da kod naše konstrukcije polazimo od pretpostavke da je lampa smeštena direktno na zidnom priključku struje, probušili smo bušilicom i testerom otvor odgovarajuće veličine u zadnju ploču.

Sada bi trebalo takođe izbušiti dve rupe za zidnu montažu u gornju trećinu zadnje ploče. Koristite burgiju za drvo od 6 mm i upustite rupe.

Za bušenje učvrstite zadnju ploču na dve letve ili preostali komad ploče, da se ne bi oštetila radna površina kod istupanja testere za otvore ili burgije na donjoj strani.

8

Brušenje drvenih površina

8 - Brušenje drvenih površina
Brušenje drvenih površina

Prvo skosite prednje bridove prednje blende, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 150 ili 180 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Vidljive površine uvek brusite brusilicom prateći strukturu drveta, isprva grubljim (granulacije 150 ili 180), tada finijim (do 240) brusnim papirom.

Zatim površine treba navlažiti mokrim sunđerom, znači vlažno prebrisati. Prilikom sušenja pojedinačna drvena vlakna će se uspraviti, tada ih možete polako ukloniti brusnim papirom granulacije 180. Nakon toga drvo je spremno za obradu površine. Savet: pazite da brusni papir nije izlizan, kako se vlakna ne bi samo utiskivala, već sasvim odsecala.

9

Bajcanje površine

9 - Bajcanje površine
Bajcanje površine

Pod bajcanjem podrazumevamo bojenje drveta. Bajc možete da nanosite sistemom za fino prskanje. Drvo nakon nanošenja bajca još uvek nema površinsku zaštitu; nju će dobiti tek nanošenjem voska ili laka.

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje.

Za bajcanje pištoljem za prskanje brižljivo prekrijte radnu površinu folijom ili starim novinama. Preporučujemo Vam i da koristite zaštitu za disanje, zaštitne naočare i rukavice, te da radite u dobro provetrenoj prostoriji. Položite ugaonik koji obrađujete na dve letvice ili stalak, tako da praktički „lebdi“. Na probnom komadu možete jednostavno da isprobate bajcanje.

Prskajte bajc u ravnomernim, paralelnim prugama koje se preklapaju oko četiri centimetara, tako da je vidna strana ugaonika ravnomerno obojena. U tu svrhu morate malo promeniti položaj ugaonika za vreme bajcanja, da bi i ivice dobile dovoljno boje. Oprezno odložite delove, sve dok se površine nisu potpuno osušile.

I pritom se mogu – kao već i prilikom namakanja – ponovo uzdignuti drvena vlakna, koja nakon sušenja laka možete lako odstraniti brušenjem brusnim papirom granulacije 220 ili 240 u smeru strukture drveta.

Saveti za bajcanje

Na okomitim površinama uvek radite četkicom uvek odozdo nagore. Budući da je bajc redak a drvena površina snažno upija, mogao bi se bajc slivati nadole i tako formirati zgrušane kapljice koje se više ne daju prefarbati i ostaju vidljive.

10

Lakiranje ugaonika pročelja

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. I kod lakiranja brižljivo prekrijte radnu površinu, te koristite zaštitu za disanje, zaštitne naočare i rukavice.

Ugaonici pročelja bajcani u boji orahovine obrađuju se poliuretanskim lakom visokog kvaliteta koji se sastoji od dve komponente i nanosi pomoću pištolja za prskanje. U tu svrhu pomešajte bezbojni lak i otvrđivač prema uputstvima proizvođača i napunite smesom pištolj za prskanje. Zatim, najbolje pomoću prskanja na probnu ploču, podesite mlaz na mlaznici i količinu laka na regulacionom točkiću. Zavisno od smera prskanja, kod površina podesite mlaz horizontalno odnosno vertikalno, a kod ivica konusno.

Tanko nanesite prvi sloj laka. Počnite na ivicama (u tu svrhu malo podignite ugaonik). Zatim lakirajte površine u ravnomernim, paralelnim prugama.

Nakon međubrušenja sa brusnim papirom granulacije 240, za drugi sloj laka upotrebljavajte isti bezbojni lak kao i za temeljni premaz. Ovaj put možete lak naneti nešto obilnije. Opet prvo lakirajte ivice a zatim se posvetite površinama u ravnomernim, paralelnim pokretima.

11

Spajanje akrilnog stakla sa ugaonicima pročelja u kompletni zaslon pročelja

11 - Spajanje akrilnog stakla sa ugaonicima pročelja u kompletni zaslon pročelja
Spajanje akrilnog stakla sa ugaonicima pročelja u kompletni zaslon pročelja

Burgijom za čelik od 4,5 mm probušite rupe na pet mesta za pričvršćivanje blizu gornje i donje ivice mlečnog akrilnog stakla koje je prethodno skrojeno po meri.

Zatim položite oba ugaonika pročelja na njihove prednje strane, poravnajte akrilno staklo na njima i pričvrstite ga šrafovima sa zaobljenom glavom 4 x 17 mm. Da bi postiglo veću raspodelu pritiska, koristite podloške.

12

Instaliranje neonske cevi

12 - Instaliranje neonske cevi
Instaliranje neonske cevi

Uz pomoć šrafova sa upuštenom glavom 4 x 35 mm montirajte neonsku cev za zadnju ploču.

13

Montiranje donje konstrukcije na zid i pričvršćivanje zaslona pročelja šrafovima

13 - Montiranje donje konstrukcije na zid i pričvršćivanje zaslona pročelja šrafovima
Montiranje donje konstrukcije na zid i pričvršćivanje zaslona pročelja šrafovima

Pričvrstite donju konstrukciju na odabrani zid šrafovima i tiplovima. U tu svrhu obeležite na zidu pozicije rupa za bušenje prema položaju rupa na zadnjoj ploči. Uz pomoć detektora vodova uverite se da na predviđenim mestima ne prolaze električne ni vodovodne instalacije.

Zavisno od sastava zida bušilicom ili hamer bušilicom i burgijom za kamen/beton od 6 mm u zidu izbušite rupe, usisajte eventualnu prašinu i utaknite tiplove. Šrafove koji odgovaraju ovesnicima uvrtite akumulatorskim odvrtačem.

Na kraju navucite zaslon pročelja na donju konstrukciju i pričvrstite ga sa gornje strane pomoću dva šrafa sa upuštenom glavom 4 x 35 mm. Pritom opet vodite računa o našem savetu za spajanje dva drvena dela šrafovima.

14

Gotovo!

14 - Gotovo!
Gotovo!


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke