Škrinja

 
Pomoć za motivaciju
Škrinja

Pospremiti igračke? Ne da im se. Ali spremiti blago u velikoj škrinji? To je nešto sasvim drugačije!

Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Zahtevnost

Troškovi

Potrebno vreme

Ovako pospremanje čini zadovoljstvo: umesto da skupo plaćene igračke skladištite u dosadnim ormarima, možete da ih puno prikladnije pospremite u ovakvu raskošnu škrinju. A povrh svega na njoj može udobno da se sedi.

Naša škrinja sastoji se od dva po načinu izrade jednaka otvorena sanduka, koji se međusobno spajaju klavir šarnirom. Svi delovi sanduka se spajaju upuštenim šrafovima i glave šrafova se poravnavaju nivelir masom.

Sledeće uputstvo za izradu prilagođeno je pločama vlaknaticama srednje gustoće (MDF-ploče) debljine 19 mm. Ako ćete upotrebljavati druge materijale ili dimenzije, morate odgovarajuće prilagoditi i spisak potrebnih elemenata.

Zamolite da Vam u građevinskom centru ili kod stolara odseku potrebne ploče po meri.

 • Easy
  Easy alati
  Kada želiš jednostavnost.
 • Universal
  Universal alati
  Raznovrsnost za više mogućnosti.
 • Advanced
  Advanced alati
  Kada tražiš najbolje.

Potrebni električni alati:

Pomagala:

 • Set burgija za drvo
 • Brusni papir, granulacije 120–240
 • Sistem za fino prskanje
 • Stolarski metar, meka olovka, gumica za brisanje, oštrilo
 • Lepljiva traka
 • Lepak za drvo, platnena krpa
 • Stezaljke
 • 2 odbojnika za vrata nameštaja (gumeni dosedi)

Potrebni materijali:

 • Ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF)
 • Klavir šarnir
 • Zatezni zatvarač
 • Šrafovi sa upuštenom glavom
 • Lak

Prikaži detaljni spisak materijala

poz.

kom.

Opis

Dužina

Širina

Debljina

Materijal

0

2

Uzdužne stranice (gore)

400 mm

97 mm

19 mm

MDF

1

2

Poprečne stranice (gore)

162 mm

97 mm

19 mm

MDF

2

2

Uzdužne stranice (dole)

400 mm

145 mm

19 m

MDF

3

2

Poprečne stranice (dole)

162 mm

145 mm

19 mm

MDF

4

2

Dno/poklopac

400 mm

200 mm

19 mm

MDF

5

1

Klavir šarnir

400 mm

0,7 mm

6

1

Zatezni zatvarač

7

cca. 36

Šrafovi sa upuštenom glavom, 3,5 x 40 mm

8

4

Šrafovi sa upuštenom glavom, 3 x 17 mm

1

Spajanje delova sanduka

1 - Spajanje delova sanduka
Spajanje delova sanduka Spajanje delova sanduka Spajanje delova sanduka

Postavite na Vašu radnu površinu četiri stranice - poprečne između uzdužnih stranica – donjeg sanduka na njegovo dno, kako ih želite montirati. Obeležite sada ucrtavanjem trougla međusobni položaj stranica, kako biste pri daljem radu uvek znali koji deo gde pripada.

Ucrtajte na uzdužnim stranicama sa spoljne strane na kraćem bridu olovkom liniju na 10 mm od ivice. Na njoj označite dve rupe za spajanje šrafovima sa poprečnim stranicama. Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite rupe na uzdužnim stranicama i upustite ih na spoljnoj strani. Sada montirajte uzdužne i poprečne stranice akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3,5 x 40 mm. Postupite jednako i kod drugih ugaonih spojeva.

Savet za spajanje dva MDF dela šrafovima

Onaj deo kroz koji će šraf prvo proći uvek izbušite na 0,5 do 1 mm veći prečnik od prečnika šrafa; rupa treba da bude upuštena za glavu šrafa. Drugi deo u koji šraf prodire nakon što prođe kroz prvi deo uvek bušite na 1 mm manji prečnik od prečnika šrafa.

2

Spajanje podnice/poklopca sa stranicama sanduka

2 - Spajanje podnice/poklopca sa stranicama sanduka
Spajanje podnice/poklopca sa stranicama sanduka

Ucrtajte sada na gornjoj strani podnice/poklopca olovkom liniju uokolo na rastojanju do 10 mm od ivice. Bušilicom i burgijom za drvo od 4 mm izbušite na toj liniji po dve rupe na kratkim i po tri rupe na dugim stranama. Upustite te rupe na donjoj strani podnice/poklopca.

Položite okvir koji ste spojili u prethodnom radnom koraku gornjom stranom nadole (podnica) ili donjom stranom nagore (poklopac) na radnu površinu. Izbušenu podnicu/poklopac postavite na okvir i poravnajte bridove. Sada ga možete kroz rupe montirati akumulatorskim odvrtačem i šrafovima 3,5 x 40 mm. Pri montaži vodite računa o našim savetima za spajanje šrafovima dvaju delova MDF ploče koji su navedeni u radnom koraku broj jedan.

Kako biste izradili drugi deo škrinje, ponovite sada sve radne korake.

3

Spajanje gornjeg i donjeg sanduka

3 - Spajanje gornjeg i donjeg sanduka
Spajanje gornjeg i donjeg sanduka

Fiksirajte gornji sanduk po dužini i ravno sa ivicama pomoću stezaljki na donji sanduk. Sada možete neometano postaviti otvoreni klavir šarnir na bridove položene jadan uz drugog, označiti položaje za rupe na bridovima i izbušiti rupe za šrafove. Sada akumulatorskim odvrtačem i priloženim šrafovima ili šrafovima 3 x 17 mm montirajte klavir šarnir.

Ako sada gornju stranu zatvorite kao poklopac, primetićete da je zbog klavir šarnira straga nastala fuga, dok prednje ivice čvrsto naliježu jedan na drugi. Za uravnoteženje nalepite odbojnike za vrata (to su mali gumeni nasedi, koji omogućavaju bešumno naleganje drveta pri zatvaranju vrata na nameštaju) na prednji brid poklopca.

4

Spajanje zateznih zatvarača

4 - Spajanje zateznih zatvarača
Spajanje zateznih zatvarača Spajanje zateznih zatvarača

Tačan položaj obaju delova zateznog zatvarača na donjem sanduku i poklopcu mora da se ustanovi pokušavanjem. Pritom se kuka montira na poklopac, a zatezač na donji sanduk. Olovkom zabeležite pozicije rupa. Sada akumulatorskim odvrtačem i priloženim šrafovima ili šrafovima 3 x 17 mm montirajte prvo kuku sa zatim zatezač.

5

Priprema MDF-površina

5 - Priprema MDF-površina
Priprema MDF-površina Priprema MDF-površina

Kako bismo površinu mogli što celovitije i kvalitetnije obraditi, trebamo to učiniti pre završnog sastavljanja delova sanduka.

Prvo na vidljivim površinama MDF ploče poravnajte sve rupe od šrafova korišćenjem nivelir mase za drvo ili gita za automobile. Nakon sušenja (poštovati uputstva proizvođača!) izbrusite mesta gde se nalaze šrafovi brusnim papirom granulacije 120.

Skosite tada sve ivice, tako da ih obradite brusnim papirom granulacije 120 pod uglom od 45°, tako da nastane mali skošeni brid. Površine MDF ploča obradite brusilicom i brusnim papirom granulacije 120–180.

6

Obrada površine

6 - Obrada površine
Obrada površine

Prvo pažljivo pročitajte uputstva za rukovanje i bezbednosne savete koje je naveo proizvođač. Radite u dobro provetrenoj prostoriji i pritom izbegavajte pušenje, jelo i piće.

Nanesite temeljni popunjivač valjkom ili po potrebi sistemom za fino prskanje. Ostavite ga da se dobro osuši.

Ako u sledećem radnom postupku sa vašim sistemom za fino prskanje želite da nanosite neki drugi materijal, treba da promenite rezervoar za boju.

Saveti za obradu MDF ploča

MDF površine imaju visoku moć upijanja. Stoga je naročito ivicama potrebno posvetiti više pažnje – što znači: naneti više slojeva. Moguće je da izbegnete zahtevan postupak popunjavanja (zatvaranja upijajućih površina) tako da upotrebite MDF ploče sa temeljnom folijom. Ona garantuje postizanje savršenog premaza i bez popunjivača – barem što se površine tiče. Temeljno premazane površine i ivice fino obrusite; povećavajte pritom granulaciju brusnog papira postepeno sa 180 preko 220 sve do 240.

7

Lakiranje vidljivih površina

7 - Lakiranje vidljivih površina
Lakiranje vidljivih površina

Najbrži i najbolji rezultat postićićete ćete sa akrilnim lakovima. Sistemom za fino prskanje nanose se vrlo jednostavno i brzo ovi lakovi koji se razređuju vodom. Kao alternativu možete škrinju obojati disperzionom bojom.

Sipajte lak u rezervoar za boju i razredite ga sa malo vode, ukoliko je potrebno. Uz pomoć probne ploče podesite mlaz na mlaznici i količinu boje na regulacionom točkiću. Mlaz može da se podesi horizontalno ili vertikalno za prskanje na površine i konusno za prskanje na ivice. Najbolje prvo lakirajte bridove a zatim površine; njih ravnomernim, paralelnim pokretima.

Savet za lakiranje

Lakove možete da kupite u različitim varijantama i rasponima cena. Odlučujući za izbor su primenljivost, tehnička opremljenost Vašeg doma i zahtevi za kvalitetom i postojanost površine. Potražite savet u specijalizovanoj prodavnici. A ukoliko nemate većeg iskustva sa lakiranjem, preporučuje se da za vežbu probate lakiranje na jednom probnom komadu.

8

Gotovo!

8 - Gotovo!
Gotovo!


Preporuke proizvoda

Multi-brusilica - PSM 80 A Multi-brusilica

PSM 80 A


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke