Pravilno merenje

 
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Tačne mere - osnov za Vaš projekt

Za svako područje postoje posebni merni uređaji i alat. Mi ćemo Vam reći koji su to uređaji.

Pravilno merenje
Pravilno merenje
Pravilno merenje

Postupak:

Dužine sa kojima majstori imaju posla često se mere u centimetrima. Kod nameštaja se radi već o milimetrima, a kod radova sa metalom o desetinkama milimetra. Za svako područje postoje posebni merni uređaji i alat kojim se lako rukuje i koji dovodi do preciznih rezultata.

1

Osnovno pravilo kaže: samo čist i neizvitoperen alat pruža korektno merenje. Već nekoliko krivo izmerenih milimetara može da znači bitan otklon.

2

Najčešće se radi sa stolarskim metrom koji danas ne sadrži skalu sa colima, već samo centimetre i u biti se naziva "metarski štap.".

3

Za merenje uglova i zaobljenja pogodna je krojačka merna traka. Tačno se prilagođava obliku.

4

Moderna elektronika pojednostavljuje i precizira ručno merenje, npr. pomoću električnog merača nagiba koji daje tačnu ugaonu meru. Osim toga, pomoću detektora metala može se pre bušenja rupa utvrditi da li se ispod maltera nalazi kabl ili cev. Laserski daljinomer posebno je brz i tačan.

5

Kod elektronskih uređaja obratite pozornost: nakon jakih udaraca, izmene baterije i kod većih temperaturnih promena uređaje je potrebno iznova baždariti. To se obavlja pomoću dugmeta ili automatski. Daljinomeri su posebno zavisni od temperaturnih promena. Dobri uređaji stoga pri merenju u obzir uzimaju i temperaturu vazduha.


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 

Traženje trgovaca

 
 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke