Najbitnije grupe materijala na jednom mestu

 
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Sve šta treba da se zna o betonu, građevinskim materijalima za zidove i pločastim materijalima

Pod pojmom građa podrazumevaju se brojni materijali koji se prema svojoj hemijskoj strukturi mogu podeliti u različite grupe.

Najbitnije grupe materijala na jednom mestu
Najbitnije grupe materijala na jednom mestu
Najbitnije grupe materijala na jednom mestu

Postupak:

Pojmovi materijal ili građa se u građevinarstvu koriste za materijal sa kojim se podižu građevinski delovi i građevine. Pod pojmom građa obuhvataju se brojni materijali koji se prema svojoj hemijskoj strukturi mogu podeliti u različite grupe. Najčešći materijali koji se koriste u Nemačkoj dele se podeliti u sledeće kategorije:

1

Beton delimo na normalni i laki beton. Normalni beton je mešavina od cementa i dodatnih materijala - peska i šljunka. Nema šupljine i najčešće ima veliku čvrstinu na pritisak. Kad se u normalni beton ulože čelični umetci govorimo o armiranom betonu.

Laki beton se od normalnog betona razlikuje po sadržajnim materijalima. U pravilu se meša sa plovučcem i ekspandiranim betonom i ima znatno manju čvrstoću na pritisak. Posebna verzija je porozni beton. On nastaje dodavanjem elemenata koji stvaraju gas i koji betonu pri stvrdnjavanju daju porozni sastav.

Beton se najlakše daje obrađivati pomoću elektro-pneumatskog čekića za bušenje jer se pri obradi betona ne mora vršiti pritisak na alat.

2

Zidne materijale delimo na puno kamenje, šupljikasto kamenje i pločaste materijale. Puno kamenje ima jedinstven sastav (zavisno od materijala gusti ili porozni). Za bušenje su pogodni elektro-pneumatski čekići za bušenje kao i vibracione bušilice.

Šuplje kamenje se sastoji od istog materijala, ali za razliku od punog kamena ima brojne šupljine. Stoga se pri bušenju šupljeg kamena koristi vibraciona bušilica jer elektro-pneumatski čekić za bušenje ima preveliku udarnu silu.

3

Pločasti materijali su tanki zidni materijali kao što su gipskarton ploče, ploče sa gipsanim vlaknima i ploče od drveta. Oni se koriste prvenstveno za unutrašnju gradnju. Za bušenje su pogodne vibracione bušilice sa isključenom funkcijom udarnog mehanizma, kao i akumulatorske bušilice-odvrtači.


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 

Traženje trgovaca

 
 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke