Dubljenje kanala za kablove

 
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
Dajte sopstvenu ocenu
0 Ocene
Zahvaljujemo na Vašoj oceni Ovu funkciju možete da koristite samo sa aktiviranim kolačićima (cookies).
0 Ocene

Tako provlačite kanale za kablove nevidljivo i bezbedno

Iz bezbednosnih i vizuelnih razloga električne instalacije trebale bi uvek da budu sprovedene u zid. Pročitajte na šta morate da pazite kako biste dobili bezbedan i uredan rezultat.

Dubljenje kanala za kablove
Dubljenje kanala za kablove
Dubljenje kanala za kablove

Postupak:

Iz bezbednosnih i vizuelnih razloga električne instalacije trebale bi uvek da budu sprovedene u zid. U betonskim ili ciglenim zidovima potrebno je napraviti procep za kablove. Ako procep odmah napravite većim, možete da bez problema provedete dodatni vod.

1

Pomoću detektora metala proverite da li se u zidu nalaze dodatni vodovi ili cevi. Nakon toga isključite osigurače za svaki slučaj.

2

Pomoću libele označite put kablovskog kanala pod pravim uglom.

3

Pomoću dleta napravite žleb duž određenih linija. Važno: Dleto mora da bude šire od kabla. I: pri užlebljivanju obavezno nosite zaštitne naočare!

4

Kad je procep za kabl gotov, kabl u žlebu učvrstite vezicom za kablove i procep ponovno zatvorite cementom.


Pravne napomene

Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.


 

Traženje trgovaca

 
 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke