Skidanje oštre ivice

Uklanjanje oštrih ivica i iskidanog materijala, takozvanih srhova, uglavnom na metalnim radnim predmetima. I plastika može da ima oštru ivicu. Kod drveta skidanje oštre ivice odgovara skošavanju ivica. Metalne oštre ivice najčešće se uklanjaju četkanjem, turpijanjem ili brušenjem, a plastične oštre ivice posebnim noževima.

 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke