Primljena snaga

Snaga koju električni alat crpi iz izvora energije (utičnice ili akumulatora). Snaga koja se tada stavlja na raspolaganje (predana snaga) je uvek nešto manja, jer pri svako pretvaranju energije dolazi do gubitaka (vidi stepen iskorišćenja). Primljena snaga iskazuje se u vatima, tako da je moguće poređivati vrednosti različitih alata.

 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke