Odstojni prsten (čaura, cev, cevčica)

Mali konstrukcioni element koji se koristi za držanje rastojanja između dva sastavna dela (na primer za očuvanje procepa za pozadinsku ventilaciju kod drvenih delova). Ili se koristi kao potporni element za povećanje okruglog dela kako bi odgovarao u obujmicu ili slični prihvat.

 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke