LED (svetlosna dioda)

Svetlosne diode sastoje se od poluprovodičnog materijala koji svetli kada je izložen električnom naponu. Zavisno od toga koji materijali se koriste kao poluprovodnici, moguće je proizvesti mnoge boje. LED lampice izuzetno su prikaldne za indikatorske elemente.

 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke