Laserski daljinomer

Laserski daljinomer koristi postupak merenja dužine koji se izvodi pomoću odašiljanja i prihvatanja svetlosnog signala (lasera). Na osnovu vremena koje protekne između odašiljanja i prihvatanja signala laserski daljinomer izračunava prevaljeni put (udaljenost). Ovakav postupak merenja naziva se „optički postupak merenja“. Prednosti laserskog daljinomera su njihova tačnost i ušteda vremena.

Laserski daljinomer
Laserski daljinomer
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke