Laser za ukrštene linije

Elektronski merni uređaj i alat koji pomoću laserskih zraka projektuje precizne vertikalne i horizontalne linije na zid. Tako kod označavanja imate obe ruke slobodne, budući da više ne morate da radite libelom. Uređaj meri preciznije od libele i funkcioniše nezavisno od mesta postavljanja, jer se samostalno niveliše.

Laser za ukrštene linije
Laser za ukrštene linije Laser za ukrštene linije
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke