Kompozitni materijal

Kompozitni materijali sastoje se od dva ili više različitih materijala, koji su čvrsto međusobno povezani. Tako kompozitni materijali poprimaju svojstva materijala drugačija od njihovih pojedinih komponenti. Razlikuju se tri osnovne grupe: višeslojni kompozitni materijali (npr. višeslojne drvene ploče ili iverica, šperploče), vlaknasti kompozitni materijali (npr. staklo pojačano staklenim vlaknima, plastika pojačana staklenim vlaknima) i disperzioni kompozitni materijali (npr. beton, brusne ploče).

 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke