Leksikon

 

Upisi 1 - 13 od 13

S
 • SDS
  • SDS
   SDS

   Oznaku SDS kod Bosch električnih alata nose svi stezni sistemi koji omogućuju bezalatnu izmenu namenskih alata. SDS je skraćenica od „Special Direct System“, na nemačkom „Spannen durch System“ (ranije „Steck-Dreh-Sitz“).

 • Sečenje pod zakošenjem
  • Sečenje pod zakošenjem
   Sečenje pod zakošenjem

   Kako bi se dva radna komada spojila pod uglom, spojne ploče se režu koso (većinom pod uglom od 45 stepeni). Ovi kosi rezovi izrađuju se pomoću kružnih testera sa vođicom ili stacionarnih testera (npr. kombinovanih kružnih testera). Pojedine trgovine građevinskim materijalom iznajmljuju stacionarne testere – ali izvežbani hobi majstor u stanju je izraditi kosi rez i pomoću ručne kružne testere sa vođicom.

 • Sistemi pero-žleb
  • Sistemi pero-žleb
   Sistemi pero-žleb

   Spojevi koji se upotrebljavaju u izvođenju radova drvetom. Sistemi pero-žleb omogućavaju jednostavno i brzo spajanje drvenih delova, na primer pri polaganju parketa. Spoj se ostvaruje na sledeći način: jedan od delova koji se spaja ima prorez (žleb), a deo nasuprot prorezu odgovara tačno u njega, i izgleda poput čepa (pero). Oba dela se međusobno uklapaju i većinom lepe – i gotov je spoj pero-žleb.

 • Skidanje oštre ivice
  • Uklanjanje oštrih ivica i iskidanog materijala, takozvanih srhova, uglavnom na metalnim radnim predmetima. I plastika može da ima oštru ivicu. Kod drveta skidanje oštre ivice odgovara skošavanju ivica. Metalne oštre ivice najčešće se uklanjaju četkanjem, turpijanjem ili brušenjem, a plastične oštre ivice posebnim noževima.

 • Skraćivanje
  • Pod srezivanjem podrazumevamo tačno skraćivanje (sečenje, kraćenje itd.) dasaka i letava.

 • Smer obrtanja desno / levo
  • Smer obrtanja desno / levo
   Smer obrtanja desno / levo

   Preklapanjem prekidača sa desnog na levi smer obrtanja, na primer na bušilicama i vibracionim bušilicama mogu se uvrtati i odvrtati šrafovi. Preklapanje se može vršiti mehaničkim ili električnim putem.

 • Snaga
  • U fizici se sila definira po sledećoj formuli: Sila F = masa m puta ubrzanje a.

 • Spoj pero-žleb
  • Utični spoj za sastavne delove, pogotovo u drvenoj građi. U element je uglodan žleb u koji dolazi pero koje se zaklinje oblikom. Pero može da bude poseban spojivi deo ili deo drugog konstrukcionog dela. Spoj pero-žleb nalazi se često kod dasaka, panela i parketa. Ali i pločice ili nadstrešnice mogu da se spajaju na takav način.

 • Stepen iskorišćenja
  • Stepen iskorišćenja je odnos između primljene snage (snaga koje se zaprima iz strujne mreže) i predane snage (snaga koju stroj predaje na alatu). Što je veći stepen iskorišćenja, to efikasnije radi uređaj.

 • Stezna brava
  • Dupla navrtka u obliku jarma koja spaja dva šrafa koji poseduju omču ili kuku. Stezanjem stezne brave moguće je žičane ili čelične sajle koje su povezane šrafovima nategnuti do zatezne sile od nekoliko tona.

 • Stezna glava
  • Naprava za stezanje koja je pričvršćena za vreteno vibracione bušilice, akumulatorske bušilice-odvrtača, akumulatorske vibracione bušilice-odvrtača, akumulatorske vibracione bušilice ili elektro-pneumatskog čekića za bušenje, i namenjena je prihvatu namenskih alata, poput burgija ili bitova.

 • Stezna čaura
  • Stezna čaura ima zadatak stezanja namenskog alata (glodala itd.) u električni alat. Sastoji se od rascepljene čaure u pogonskom vratilu koje prima steznu dršku namenskog alata i zatvaranjem takozvane stezne navrtke je čvrsto obuhvata.

 • Syneon Chip
  • Syneon Chip
   Syneon Chip

   Syneon Chip je inteligentna elektronika u Bosch akumulatorskim alatima. Obezbeđuje regulisanje akumulatorske energije u skladu sa trenutnom potrebom: Zavisno od radnog postupka, uvek se optimalno usklađuje odnos broja obrtaja i obrtnog momenta, i koristi se tačna količina energije koja je zaista potrebna. Zbog toga ostvaruju se sledeće prednosti u poređenju sa akumulatorskim alatima bez Syneon Chip-a:

   • Optimalna snaga i maksimalna izdržljivost za svaki projekat
   • Nema opadanja energije kod manjeg naboja akumulatora, nego puna snaga sve do kraja
   • Maksimalna energetska efikasnost
   • Više primena po napunjenom akumulatoru


Upisi 1 - 13 od 13

 

Traženje trgovaca

 
 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke