Leksikon

 

Upisi 1 - 7 od 7

O
 • Obrtni moment
  • Pod obrtnim momentom podrazumeva se „sila obrtanja“ koju pri uvrtanju šrafa razvija električni odvrtač (npr. akumulatorski odvrtač). Jednostavno rečeno, obrtni moment iskazuje sa kolikom silom se šraf uvrće u obrađivani radni komad. Kod akumulatorskih odvrtača moguće je unapred odabrati obrtni moment: pomoću promenljivog obrtnog momenta moguće je garantovati uvrtanje šrafa u skladu sa materijalom u koji se uvrće, kako ne bi došlo do oštećenja površine. Niski obrtni moment preporučuje se kod šrafa sa manjim prečnikom, visoki obrtni moment kog većih prečnika šrafa.

 • Odstojni prsten (čaura, cev, cevčica)
  • Mali konstrukcioni element koji se koristi za držanje rastojanja između dva sastavna dela (na primer za očuvanje procepa za pozadinsku ventilaciju kod drvenih delova). Ili se koristi kao potporni element za povećanje okruglog dela kako bi odgovarao u obujmicu ili slični prihvat.

 • Odvajač tapeta
  • Odvajač tapeta
   Odvajač tapeta Odvajač tapeta

   Električni alat za skidanje tapeta. U ugrađenom rezervoaru zagreva se voda, čija topla para navlažuje i otpušta tapetu, tako da ju je potrebno samo lako sastrugati lopaticom.

 • Okvirni spojni delovi
  • Konstrukcioni element za potporu velikih pljosnatih delova da bi ti delovi mogli nositi veći teret. Okvirni spojni delovi nalaze se na primer pod stonim pločama ili radnim stolovima ili iza stajaćih zidova na sajmu.

 • Osiguranje kvaliteta
  • Kako bi se obezbedio kvalitet naših proizvoda – od razvoja do proizvodnje i završne kontrole – utvrđene su odgovarajuće mere u obliku norme (ISO 9001). Pomoću ispitivanja, ISO-sertifikata, potvrđuje se da su ispunjeni svi uslovi.

 • Oštra ivica
  • Oštra ivica
   Oštra ivica

   Pod skošenom ivicom podrazumijevamo nakošene bridove na radnim komadima. Skošene ivice mogu imati različite funkcije, npr. poboljšanje optičkog utiska ili povećanje bezbednosti korisnika.

 • Oštra ivica
  • Oštra ivica ili iskidani materijal koji je nastao pri proizvodnji ili obradi, najčešće na metalnim radnim predmetima. I plastika može da ima oštru ivicu. Metalne oštre ivice najčešće se uklanjaju četkanjem, turpijanjem ili brušenjem, a plastične oštre ivice posebnim noževima.


Upisi 1 - 7 od 7

 

Traženje trgovaca

 
 
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke