Hod sa njihanjem

Određena funkcija ubodne testere. Dok list ubodne testere bez hoda sa njihanjem izvodi u hodu samo pravocrtne kretnje, u hodu sa njihanjem list testere njiše se napred-nazad. Na ovaj način bolje se izbacuje strugotina koja nastaje pri sečenju, a efikasnost sečenja ubodne testere se pojačava.

Hod sa njihanjem
Hod sa njihanjem
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke