Graničnik za dubinu

Ukoliko se prilikom bušenja mora pridržavati tačno određene dubine moguće je podesiti potrebnu meru pomoću graničnika dubine bušenja koji je ugrađen na mnogim vibracionim bušilicama ili na primer pomoću priključka za usisavanje prašine sa ugrađenim graničnikom dubine bušenja. Dubina izbušene rupe biće tada izbušena tačno na određenu meru.

Graničnik za dubinu
Graničnik za dubinu
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke