Elektro-pneumatski čekić za bušenje

Elektro-pneumatski čekić za bušenje je električni alat namenjen bušenju i štemovanju u zidovima, betonu i kamenu i opremljen je rotirajućim namenskim alatom. Za razliku od vibracionih bušilica čekići za bušenje su opremljeni ugrađenim elektro-pneumatskim čekićem, koji nije poput vibracione bušilice zavisan od pritiska koji svojom snagom vrši korisnik. Time je udarna energija elektro-pneumatskog čekića za bušenje u poređenju znatno veća, tako da je njome znatno lakše obrađivati posebno beton. Uobičajeni elektro-pneumatski čekići za bušenje teže oko dva kilograma, no mogu – zavisno od težine posla – težiti i do 27 kilograma.

Elektro-pneumatski čekić za bušenje
Elektro-pneumatski čekić za bušenje Elektro-pneumatski čekić za bušenje
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke