Brusni papir

Brusni papir (takođe zvan peščani ili šmirgl papir) služi za obradu površina i koristi se zajedno sa brusilicom ili ručno. Postoje različite vrste brusnog papira, koje se odlikuju različitom strukturom površine namenjene obradi drveta, boje ili metala. Brusni papir deli se u različite takozvane granulacije, koje se iskazuju brojevima i očituju se na efektu skidanja materijala. Generalno važi: što je manji broj granulacije, to je grublji brusni papir i stoga veće skidanje.

Brusni papir
Brusni papir
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke