Akumulator za zamenu

Kod električnih alata sa izmenljivim akumulatorom moguće je izvaditi akumulator iz uređaja kako bi se napunio (a tokom punjenja dalje raditi sa drugim akumulatorom). Postoje i akumulatorski pogonjeni električni alati sa trajnim akumulatorom koji se ne može izvaditi iz uređaja. U tom slučaju akumulator se puni u električnom uređaju.

Akumulator za zamenu
Akumulator za zamenu
 
RS
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filter
Prikaži filter
Ukloni filter
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Zahvaljujemo na Vašoj oceni
Prikaži dalje proizvode
Ukloni dalje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savet za primenu
Otvori savet za primenu
Pročitajte izveštaj doživljaja
Zatvori izveštaj doživljaja
Ukloni detaljni spisak materijala
Prikaži detaljni spisak materijala
Uporedni spisak
Proizvodi
Proizvod
Prikaži dalje preporuke
Ukloni dalje preporuke