Često postavljena pitanja

 
Filtriraj često postavljena pitanja
Traženje natuknica
Stručna oblast

Uputstva projekta 1 - 15 od 81

  • Koji električni alati postoje?
   • Električni alati mogu da se podele u sledeće osnovne tipove u skladu sa njihovim područjem primene:

    • alati za bušenje
    • alati za uvrtanje šrafova
    • alati za testerisanje
    • alati za glodanje
    • alati za rendisanje
    • alati za brušenje
    • alati za sečenje makazama i štancanje
    • alati za udaranje
    • alati za sastavljanje

    Pored toga još postoje električni alati za posebne primene i mešoviti tipovi.

  • Po kojim principima rade električni alati?
   • Električni alati rade po sledećim osnovnim principima:

    • rotacija
    • oscilacija
    • podizni hod
    • udaranje
    • toplota

    Pri tome se osnovni principi primenjuju pojedinačno ili u međusobnoj kombinaciji.

  • Šta je volt?
   • Volt je merna jedinica za električni napon.

  • Šta je vat?
   • Vat je merna jedinica za (električnu) snagu.

  • Šta je najvažnija osnovna pretpostavka za uspešni postupak bušenja?
   • Potrebno je poznavati svojstva obrađenog materijala.

  • Da li se mogu bušiti svi materijali istim brojem obrtaja?
   •  
    Bosch | Bosch električni alati za hobi majstore

    Ne. Potrebno je orijentisati se po svojstvima materijala.

    Šta je materijal mekši to je veći broj obrtaja. Što je materijal tvrđi to je manji broj obrtaja.

    Budući da različiti materijali poseduju veoma različite stepene tvrdoće, potrebno je da uvek bušite sa ispravnim brojem obrtaja prilagođenim materijalu i prečniku burgije.

    U stručnoj literaturi postoje tabele primene koje su određene tačno u detalje. Brojeve obrtaja navedene u našoj tabeli smatrajte pojednostavljenim orijentacionim vrednostima pomoću kojih se postižu dobri rezultati kod ručno vođene primene alata.

    Kod posebnih burgija i kruna za bušenje ponekad važe drugi brojevi obrtaja. Ovde se najbolje orijentišite po vrednostima navedenim na pakovanju ili na uputstvu za upotrebu.Ako se broj obrtaja korišćene bušilice ne može tačno definisati, uzmite najbližu moguću vrednost.

  • Koje opasnosti postoje kod bušenja?
   • Korisnik bušilica u prvom redu je ugrožen zbog mogućih povratnih obrtnih momenata. Povratni obrtni momenti nastaju kod povišene predaje obrtnog momenta bušilice usled većeg trenja pri bušenju u rupi kod

    • dubokog bušenja
    • rupa velikog prečnika
    • blokiranja burgije u rupi ili istupanja iz radnog predmeta

    Kod blokiranja burgije i time električnog alata mogu da nastanu naročito veliki, opasni povratni obrtni momenti.

  • Kako se izbegavaju povrtani obrtni momenti kod bušenja?
   • Povratni obrtni momenti mogući kod bušenja mogu da se izbegavaju na sledeće načine: Koristite principijelno besprekorne i oštre burgije. Oštećene ili tupe burgije imaju znatno veće trenje i vrlo lako naginju zapinjanju ili blokiranju.

    Kod dubokog bušenja povećajte odvod izbušene prašine redovnim vraćanjem burgije. Time se smanjuje trenje pri bušenju i time opasnost od zapinjanja.

    Kod rupe velikog prečnika odaberite prikladan broj obrtaja i učvrstite radni predmet.

    Generalno kod rupa sa prečnikom većim od 6 mm u metalu izbušite pripremnu rupu. Tom merom trebate manje sile pritiskanja. To je naročito pogodno kod bušenja tankih limova, jer je kod istupanja burgije iz radnog predmeta moguće finije odmeravanje sile pomaka, čime se sprečava zaglavljivanje oštrice burgije u materijal. Po pravilu se za pripremno bušenje koristi burgija sa prečnikom koji odgovara širini poprečnih rezača velike burgije.

    Povratni obrtni momenti kompenzuju se sigurnim vođenjem alata. U tu svrhu je potrebno da držite bušilicu obema rukama i da je vodite. Kod bušilica za koje je predviđena dodatna drška potrebno ju je i koristiti.

  • Koje su bitne razlike između vibracione bušilice i bušilice?
   • Kod bušilice je vreteno čvrsto fiksirano u ležajevima. To garantuje veliku preciznost rotacije. Brojevi obrtaja optimizovani su za bušenje u metalu. Kod vibracione bušilice vreteno je pokretno smešteno u ležajevima. Usled takvog sistema preciznost rotacije nije tako dobra kao kod čistih bušilica. Broj obrtaja je obično veći nego kod bušilica, jer je potrebno bušiti i kamen za koji je potreban veliki broj udaraca.

  • Na šta treba posebno obratiti pažnju kod korišćenja odvrtača?
   • Kod stezanje i otpuštanje šrafova može da dođe do reakcija alata koje mogu da ugroze bezbednost korisnika. Uzroci su

    • povratni obrtni momenti
    • bit koji je kliznuo iz utora
    • buka

  • Kako se korisnik zaštićuje od povrtanih obrtnih momenta kod odvrtača?
   • Nedozvoljene i time opasne povratne obrtne momente može da se sprečava sledećim merama:

    • ispravan izbor alata odvrtača
    • ispravna postavka alata odvrtača, npr. obrtnog momenta ili graničnika dubine u skladu sa preporukama proizvođača

  • Kako se korisnik zaštićuje kada bit klizne iz proreza?
   • Najčešći uzroci što je bit kliznuo iz proreza su:

    • veličina bita ne odgovara šrafu
    • bit je prislonjen na šraf pod uglom
    • bit se zakosio tokom postupka uvrtanja ili odvrtanja
    • premali pritisak

    Lako se prepoznaje da je u svakom od navedenih slučajeva greška kod korisnika.

    Posledice bita koji je kliznuo iz proreza su:

    • opasnost od povrede korisnika
    • oštećivanje radnog predmeta
    • oštećivanje šrafa
    • oštećivanje bita

    Vidite: isplati se izbegavati ove česte greške korisnika.

  • Koje su osnovne vrste spajanja šrafovima?
   • Gotovo sve vrste uvrtanja mogu se podeliti na dva osnovna oblika koji su tvrdo uvrtanje i meko uvrtanje.

    • Pod tvrdim uvrtanjem šrafa podrazumevamo sve slučajeve kod kojih se direktno ispod šrafa nalazi tvrdi materijal (u tipičnom slučaju metal).
    • Pod mekanim uvrtanjem šrafa podrazumevamo sve primene kod kojih se direktno ispod šrafa nalazi popustljivi (meki) materijal (u tipičnom slučaju drvo) ili se šraf uvrti u popustljivi materijal.

  • Koje su vrste šrafova?
   • Postoje takozvani mašinski šrafovi i takozvani šrafovi za drvo. Od ova dva osnovna tipa postoje varijante za različite materijale i posebne vrste uvrtanja. Razlikuju se po različitom obliku i vrsti navoja.

  • Koje vrste odvrtača postoje?
   • Po principu se razlikuju:

    • odvrtači sa graničnikom dubine
    • odvrtači sa spojnicom obrtnog momenta
    • odvrtači sa vibracionim stezanjem

  • Koje vrste brušenja postoje?
   • Razlikuje se brušenje površina i sečenje materijala običnim brušenjem ili dubinskim brušenjem.

  • Koji se materijal može brusiti?
   • Skoro svi čvrsti materijali mogu da se bruse. Jedino određeni materijali kao šta su elastomeri ne mogu da se bruse ili pri tome treba posebna tehnička oprema.

  • Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne vibracione brusilice?
   • Mogućnost primene orijentiše se po korišćenom brusnom sredstvu i univerzalna je. Vibracione brusilice se u prvom redu koriste za obradu drveta, drvenih materijala i lakiranih površina. Manje prikladne su za metale ili kamene materijale jer je pri takvom radu efikasnost skidanja materijala jako slaba.

    Za ravne površine odlično su prikladne vibracione brusilice. Kod oštrih uglova i ivica kao i kod konveksno i konkavno zaobljenih površina postoji opasnost mestimičnog odbrušenja materijala zbog ravne i tvrde brusne ploče. Pri tome je moguće i da se ošteti brusna ploča.

  • Koje brusilice postoje i kako ću pronaći odgovarajući alat?
   •  
    Bosch | Bosch električni alati za hobi majstore

    Tipični brusni uređaji za obradu velikih površina su vibracione brusilice, ekscentar brusilice, ugaone brusilice i tračne brusilice.

  • Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne ugaone brusilice?
   • Mogućnost primene orijentiše se po korišćenom brusnom sredstvu i univerzalna je. Ugaone brusilice se u prvom redu koriste za brušenje metala i kamena. Usled velikih perifernih brzina na mestu brušenja nastaje velika vrućina. Zbog toga su ugaone brusilice manje prikladne za drvene materijale i plastiku.

    Moguće je obrađivati gotovo sve oblike radnih predmeta. Međutim, ugaone brusilice su manje prikladne za radne predmete koji trebaju da dobiju apsolutno ravnu površinu, jer zbog velike efikasnosti skidanja materijala kod pogrešnog rukovanja nastaju nepoželjni duboki useci.

  • Koja su najvažnija pravila za zaštitu korisnika pri brušenju?
    • Pridržavajte se područja primene koja predviđa proizvođač
    • Koristite samo brusna sredstva koja predviđa proizvođač
    • Primenite najbolji mogući način usisavanja prašine
    • Nosite zaštitne naočare
    • Koristite zaštitu disanja
    • Koristite štitnike za uši

  • Na šta treba obratiti pažnju kod testerisanja i kako se izbegavaju opasnosti?
   • Kod električnih alata za testerisanje postoji opasnost od povrede prvenstveno na listu testere, i to kako kod uređaja u mirovanju tako i kod uređaja u fazi rada. Pored toga postoji opasnost od povratnih udaraca alata kod neispravne primene. Smeju da se koriste samo oštri listovi testere koji su u besprekornom stanju. Listovi testere mora da budu prikladni i dozvoljeni za korišćenu testeru. Tupi ili oštećeni listovi testere mogu da proizvedu zapinjanje i blokadu alata. Povrede prouzrokovane listom testere može da se sprečava sledećim merama:

    • Nikad nemojte ukloniti štitnike, učvrstiti štitnike u otvorenom položaju ili na neki drugi način manipulisati štitnicima.
    • Alatom rukujte obema rukama i držite ga za predviđene drške.
    • Kod kružnih testera nakon korišćenja prevucite zaštitnu navlaku.
    • Kod svih drugih testera (osim kružnih testera) kada ste završili rad izvadite list testere.

    Podesive zaštitne naprave kao je klin za razdvajanje namestite i učvrstite u skladu sa propisom.

    Testeru treba kod radova voditi sigurno i čvrsto. Pri tome podesite silu pomaka tako da ne može da dođe do zapinjanja ili blokiranja testere. U takvom slučaju mogu da nastanu povratni momenti.

  • Koji materijali mogu da se obrađuju ručno vođenim električnim testerama?
   • Osim određenih mineralnih materijala i stakla, gotovo sve materijale možete da obrađujete ručno vođenim električnim testerama.

  • Za šta su korisne ručne kružne testere?
   • Ručne kružne testere sa odgovarajućim listom testere principijelno su prikladne za sve materijale koji mogu da se testerišu.

    Glavno područje primene kružne testere je brzo i precizno krajčenje i sečenje pločastih delova ravnim rezovima. Dubine sečenja čak i veće od 100 mm koriste se u tesarskoj delatnosti, međutim rukovanje tako velikim ručnim kružnim testerama nije bezopasno zbog snažnih povratnih obrtnih momenta u slučaju zapinjanja lista testere.

  • Za šta su korisne tandem testere (testere „lisičji rep“)?
   • Zbog principa rada, tandem testerom ne može da se testeriše metale:

    Metalne strugotine koje dospeju između listova testere i u vođicu sablje zaglavile bi listove testere zbog zavarivanja trenjem. Plastika može da se testeriše sa ograničenjem: strugotine i prašine penastih termoplasta, posebno onih na bazi stirena (npr. stiropor), zagrevaju se trenjem između listova testere i vođice. Kada su se rashladile blokiraju listove testere efektom topivog lepka. Listovi testere opremljeni tvrdim metalom prikladni su međutim i za testerisanje mekanih i poroznih kamenih materijala kao šta je gasbeton i meka laka opeka. Listovi testere moguće je izmeniti bez upotrebe alata.

    Tandem testera je u prvom redu predviđena za obrađivanje drveta u tesarskoj delatnosti. U tipičnoj primeni skraćuju se grede i proizvode spojevi perom. Isto tako često se tandem testera primenjuje u sirovoj gradnji za obrađivanje gasbetonskih elemenata.

  • Koje vrste testera postoje i kako ću pronaći odgovarajući alat?
   •  
    Bosch | Bosch električni alati za hobi majstore

    Osnovni tipovi su:

    • testere sa ravnim hodom (npr. ubodna testera)
    • rotacione testere (npr. kružna testera)
    • testere sa neprekidnim listom (npr. lančana testera)

  • Za šta su korisne lančane testere?
   • Ručno vođene lančane testere koriste se isključivo za obradu drveta. Služe za brzo skraćivanje i sečenje greda i drvenih profila kao i za sveže („zeleno“) drvo u baštovanstvu i šumarstvu.

  • Za šta su korisne univerzalne testere?
   • Univerzalne testere sa odgovarajućim listom testere principijalno su prikladne za sve materijale koji mogu da se testerišu.

    Tipična primena univerzalne testere je u delatnosti instalacija i sanitarija, u izgradnji vozila, u metalogradnji i u reciklaži paleta.

  • Šta je naročito važno pre prvog korišćenja akumulatora ili akumulatorskog alata?
   • Neophodno je pročitati uputstvo za upotrebu, jer akumulatorska tehnologija podleže brzom tehnološkom razvoju usled kojeg je moguća potrebna nova vrsta primene i rukovanja.

  • Šta je samostalno pražnjenje?
   • Samostalno pražnjenje znači da akumulator pasivno gubi svoju energiju i tokom svog skladištenja. Nakon isteka određenog vremena, potrebno je napuniti akumulator kako bi se mogao koristiti u baštenskom uređaju. Samostalno pražnjenje akumulatora sa dosadašnjom nikl tehnologijom iznosi oko 25 % mesečno, a kod litijum-jonskih akumulatora manje od 2 %. Dakle, litijum-jonski akumulatori su spremni za upotrebu i nakon dužeg vremena skladištenja.

  • Šta je efekat memorije?
   • Efekat memorije nastupa kod NiCd akumulatora, ako se ne isprazne do kraja. Ako se jedan deo akumulatora ne iskoristi, akumulator si to „zapamti“. Neiskorišćeni deo time više ne stoji na raspolaganju za dobijanje energije. Kod litijum-jonskih akumulatora takav efekat ne može da nastupi.

  • Kako se ispravno skladište litijum-jonski akumulatori?
   • Litijum-jonske akumulatore treba po mogućnosti čuvati na sobnoj temperaturi. Čuvanje na višoj temperaturi, međutim, smanjuje životni vek akumulatora. Kod temperatura iznad 55 °C litijum-jonski akumulatori se mogu uništiti, a kod temperatura ispod –15 °C mogu se dubinski isprazniti. Pre skladištenja, nemojte napuniti litijum-jonske akumulatore do kraja. Aktivnost potpuno napunjene ćelije je veća nego one koja je samo djelomično napunjena, zbog čega puna ćelija brže stari.

  • Da li mogu litijum-jonski akumulatori da eksplodiraju?
   • Akumulatori uglednih marki – naročito u Bosch baštenskim uređajima – zaštićeni su različitim zaštitnim mehanizmima. Eksplozija je gotovo isključena. Unatoč tome treba izbegavati kratki spoj ili mehanička oštećenja akumulatora.

  • Kako se potrošeni akumulatori odlažu na otpad?
   • Vraćaju se u trgovinu električnih alata. U trgovini se skupljaju i prosleđuju proizvođaču električnih alata. Proizvođač se brine za prikladnu stručnu reciklažu.

  • Na šta treba obratiti pažnju kod glodanja i kako se izbegavaju opasnosti?
   • Kod površinskih glodalica postoji opasnost od povrede prvenstveno na oštrom glodalu, i to kako kod uređaja u mirovanju tako i pri uređaju u fazi rada. Glodalice po svom principu rade sa veoma velikim brojevima obrtaja. Kod nestručnog rukovanja može da dođe do povrtanih udaraca uređaja. Smeju da se koriste samo oštra glodala koja su u besprekornom stanju. Glodala mora da budu prikladna i dozvoljena za korišćenu površinsku glodalicu. Tupa ili oštećena glodala mogu da proizvedu snažne vibracije, povratne udarce uređaja i lomljenje glodala. Povrede prouzrokovane glodalom može da se sprečava sledećim merama:

    • Alatom rukujte obema rukama i držite ga za predviđene drške.
    • Nakon završenog rada izvadite glodalo iz površinske glodalice.

    Kod krajčenja ivica smer pomaka mora uvek da bude suprotno smeru obrtanja glodala (protusmerno glodanje). Kod glodanja u smeru obrtanja glodala (istosmerno glodanje) alat više nije moguće bezbedno voditi, naročito kod nešto većih debljina iverica. Zbog snažnih pokreta izjednačenja alata moguće je izgubiti kontrolu nad površinskom glodalicom, usled čega postoji najveća opasnost od povreda. Površinsku glodalicu treba voditi uvek sigurno i čvrsto.

    Pri tome podesite silu pomaka tako da ne može da dođe do velikog opadanja broja obrtaja alata i time do vibracija.

  • Koji se električni alati koriste za glodanje?
   • Ručno vođeni električni alati za glodanje zovu se zajedničkim nazivom površinske glodalice. Pojam „površinska glodalica“ opisuje da se glodalica za vreme rada nalazi na površini radnog predmeta.

    Površinske glodalice međusobno se razlikuju po svrsi korišćenja i primljenoj snazi. Uobičajeni su:

    • višenamenski uređaji
    • glodalice ivica
    • Površinske glodalice

  • Koji se materijali obrađuju površinskom glodalicom?
   • Generalno možete da obrađujete sve materijale koje je moguće strugati, a naročito drvene materijale. Metali se međutim mogu samo obrađivati teškim, stacionarnim glodalicama. Jedino tanki aluminijumski limovi mogu da se obrađuju i ručno vođenom površinskom glodalicom.

  • Na šta se treba obratiti pažnju kod glodanja drvenih materijala?
   • Drvo poseduje relativno malu tvrdoću i može se dobro obrađivati struganjem. Kod prevelikih lokalnih temperatura, to znači kada se glodalom predugo ostane na jednom mestu, drvo naginje paljenju.

    Elastičnost, naročito kod mekih vrsta drveta sa dugim vlaknima, deluje na određeni način zapinjući na glodalo šta proizvodi dodatnu toplotu trenja. Naročito važno je da kod masivnog drveta poštujete smer vlakana, ako želite postići dobre rezultate rada.

  • Na šta treba obratiti pažnju kod rendisanja i kako se izbegavaju opasnosti?
   • Izvor opasnosti električnog rendeta je vreteno sa nožem koje se obrće velikom brzinom („vreteno rendeta“). Usled svoje inercione mase vreteno rendeta nastavlja sa obrtanjem i određeno vreme nakon isključivanja rendeta. Zbog toga, sve do potpunog zaustavljanja vretenog rendeta ne sme da dođe u dodir sa korisnikom ili drugim predmetima npr. radnim stolom.

    Kako bi izbegli moguće opasnosti, nemojte odložiti rende pre nego što se potpuno zaustavilo vreteno rendeta. Najpraktičnije je korišćenje tipa rendeta koji raspolaže mogućnošću odlaganja („papuča za odlaganje“). Zahvaljujući takvoj napravi vreteno rendeta ne može da dođe u dodir sa podlogom. Uprkos tome, treba pripaziti da je odlagalište slobodno od bilo kakvih predmeta.

  • Koji se materijali mogu rendisati?
   • Moguće je rendisati sve materijale koji mogu da se obrađivaju struganjem. Ručno vođena električna renda koriste se isključivo za obradu drveta i drvenih materijala. Obrada plastike je moguća ako je širina rendisanja mala (oko 20-50 mm, zavisno od tipa plastike).

  • Na šta se treba obratiti pažnju kod rendisanja drvenih materijala?
   • U poređenju sa drugim materijalima, drvo je relativno meko i zbog toga se može odlično obrađivati struganjem. Kao „izrasli“ materijal u prirodnom je stanju vlaknaste strukture te pokazuje nepravilnosti prouzrokovane rastom, na primer grane. To treba da se poštuje tokom primene uređaja, jer ima uticaj na kvalitet površine.

  • Na šta se treba obratiti pažnju kod prislanjanja rendeta?
   • Kod prislanjanja rendeta sila pritiskanja mora da bude na prednjem osloncu rendeta, inače nastaje udubina u području prislanjanja.

  • Na šta se treba obratiti pažnju kod podizanja rendeta?
   • Kod podizanja rendeta sila pritiskanja mora da bude na stražnjem osloncu rendeta, inače nastaje udubina u području podizanja.

  • U kojem se smeru treba rendisati?
   • Smer rendisanja valja po mogućnosti odabrati tako da se ne rediše suprotno smeru istupanja vlakana, jer to može da utiče na kvalitet površine. Lagano nakošenim prislanjanjem rendeta moguće je postići „potezni“ rez, što ima pozitivno delovanje na kvalitet površine (nož rendeta ne prodire poprečno u predmet obrade nego koso prema smeru pomaka).

  • Koji se materijali mogu spajati heftalicom?
   • Po pravilu se može heftalicom spajati samo drvo i drveni materijali, ukoliko drvo nije pretvrdo. Prirodno drvo i šperploče se lakše spajaju heftalicom, jer vlakna proizvode dodatnu silu stezanja. Drugi drveni materijali kao šta je iverica mogu se donekle dobro spajati samo sa spajalicama obloženima smolom.

    Sve tvrde materijale, kao na primer metali, kameni materijali, staklo i tvrda plastika, nije moguće spajati heftalicom.

  • Koliko su heftalice bezbedne za korisnika?
   • Heftalice su izuzetno bezbedne ako se koriste u skladu sa njihovom namenom. Uvek se trebaju primeniti na radnom predmetu, sa njima se nikad ne sme slobodno „pucati“. Mnoge heftalice iz tog razloga raspolažu bezbednosnom mehanikom koja omogućava okidanje samo ako je heftalica naslonjena na predmet.

  • Koliko su pištolji za vrelo lepljenje bezbedni za korisnika?
   • Pištolji za vrelo lepljenje poseduju veoma veliku električnu bezbednost, međutim ne smeju da se ostavljaju bez nadzora u uključenom stanju. Zbog visoke temperature topljenja lepka od 150…180 °C potreban je oprez tokom primene, kako bi se izbegle opekotine.

  • Koji materijali mogu da se lepe pištoljem za vrelo lepljenje?
   • Svi materijali sa upijajućom ili poroznom površinom koji su dovoljno otporni na vrućinu mogu da se lepe pištoljem za vrelo lepljenje. Tipični materijali su drvo, drveni materijali, kameni materijali i vlaknasti materijali kao šta su tkanine, koža i papir.

    Ne može da se lepe materijali sa ravnom, neupijajućom površinom kao šta je staklo, metal i ravna plastika te plastika koja je osetljiva na vrućinu npr. polistirenska pena. U slučaju nedoumice treba napraviti probno lepljenje.

  • Koji je način postupanja pri bojenju?
   • Pre bojenja

    • Prvo folijom pokrijte pod i sav nameštaj i radijatore, te fiksirajte foliju na ivici krep-trakom
    • Dodatno oblepite sve okvire vrata i prozora, utičnice, prekidače, podne letve itd. krep-trakom
    • Ako se zid treba obojati različitim bojama, možete da koristite krep-traku kao liniju razdvajanja između boja

    Za vreme bojenja

    • Počnite sa uglovima prostorije
    • Zatim obojajte plafon i na kraju preostale zidove

    Ako bojate po takvom postupku i od prozora prema unutrašnjosti prostorije, tj. u smeru ulaza svetlosti, optički nestaju svi prelazi boje i izbegavate ružne senke.

  • Kada koristim koju vrstu boje?
   • Izbor vrste boje zavisi od područja primene: Da li želite lakirati Vaš komad nameštaja? Da li bojite zidove? Da li želite glazurom zaštititi Vašu terasu od atmosferskih uticaja?

    Disperzione boje:

    Prikladne za premazivanje plafona i zidova (u unutrašnjem prostoru). Ove boje dobro prianjaju, izjednačuju se na pločama, gipskartonu ili cementnim podlogama, zatvaraju pore na malterisanim zidovima i betonu i preferiraju se za premaz tapeta od grubih vlakana i reljefnih podloga.

    Lateks boje:

    Posebne disperzione boje koje su obično propusne na vodenu paru, međutim veoma otporne na trošenje, postojane na pranje i neosetljive prema uobičajenim sredstvima za čišćenje. Primenjuju se u prvom redu u vlažnim prostorijama, kao šta su kupatilo ili perionica, te intenzivno korišćenim prostorijama, kao šta su garaža ili kuhinja.

    Lazure:

    Šareni lakovi ili druge boje sa naročito sitno raspoređenom, malom pigmentacijom. Primenjuju se u slučaju da treba ostati vidljiva struktura podloge. Lazurama se zaštićuje drvo od klimatskih uticaja, UV radijacije, te delimično od gljivica i insekta. Uz pomoć lazura moguće je obezbediti izjednačenu boju površine drveta. Pri upotrebi na betonu, nude mogućnost izjednačenja varijacija boje betonske površine.

    Lakovi:

    Lakovi su obično pokrivajuća premazna sredstva. Nakon sušenja, obloga stvara mat ili sjajni površinski film visokog kvaliteta i optike. Lakovi su postojani prema hemijskim sredstvima i uglavnom se koriste za oblaganje drveta, metala, plastike ili mineralnog materijala.

  • Da li se mogu drveni delovi za spoljnu upotrebu lakirati bezbojnim lakom?
   • U principu, prozori, drvene daske ili drugi drveni elementi na spoljnom prostoru ne bi trebalo obrađivati bezbojnim lakom.

    Bezbojni lakovi i svetle lazure ne nude dovoljnu zaštitu od UV radijacije. Zbog UV radijacije drvena površina gubi mogućnost nošenja premaza, drvo menja svoju boju od smeđe na sivu, premaz dobija pukotine i odvaja se od drveta.

    Bele, pokrivajuće obloge obično nude najveću postojanost. Na drvenim daskama ili ogradama dokazale se dovoljno pigmentirane lazure.

  • Šta je uređaj za nivelisanje i čemu služi?
   • Kod uređaja za nivelisanja radi se o mernom instrumentu za određivanje relativne visine predmeta.

    Projekcijom laserskih linija na zid, laserski uređaj za nivelisanje olakšava na primer precizno vešanje slika, polica ili visećih ormara te tačno međusobno usmeravanje laserskim linijama na zidu.

  • Na šta se treba obratiti pažnju kod laserskog merenja udaljenosti u unutrašnjim prostorima?
   • Prostor između mernog uređaja i izmerenog predmeta mora da bude slobodan od zapreka. Potrebno je pri merenju zaobilaziti zapreke.

    Pored toga može da dođe do neispravnog merenja, ako dim ili prašina apsorbuju merni zrak ili ga delomično reflektuju.

  • Da li je laserska radijacija opasna?
   • Laseri koji se koriste u uređajima Bosch merne tehnike odgovaraju klasi lasera 2 koja se ocenjuje bezopasnom. Zbog toga nisu potrebne posebne zaštitne mere. Međutim, generalno važi pravilo da se laserski zrak, bez obzira na zaštitnu klasu, nikad ne sme da usmeri u oči.

  • Koji su transportni troškovi za rezervne delove?
   • Kod narudžbi putem internet trgovine paušalni iznos po nalogu iznosi 4,76 evra (sa PDV-om).

    Za svaku narudžbu putem servisnog kontaktnog centra, tj. telefonski, putem elektronske pošte, dopisa ili telefaksa, zaračunava se paušalni iznos po nalogu od 7,14 evra (sa PDV-om).

    U slučaju pošiljke pouzećem dodatno se zaračunava taksa u visini od 2,50 evra.

  • Da li imam pravo na garancijsku uslugu nakon popravke?
   • Nakon popravke koja se naplaćuje postoji pravo na garanciju od godinu dana.

  • Zašto ne mogu da pronađem ili odaberem neki deo u katalogu rezervnih delova?
   • Za to može da postoji tri razloga:

    1) Radi se o priboru, a ne o rezervnom delu. Pregled našeg pribora dobićete na stranici Priborili direktno kod vašeg stručnog trgovca.

    2) Željeni deo pripada konstrukcionom sklopu. U tom slučaju jedino je moguće da naručite čitavi konstrukcioni sklop.

    3) Željeni deo više ne stoji na raspolaganju ili više ne može da se dobije. Da bi dobili tačnije informacije o rokovima isporuke obratite se našem servisnom telefonu.

  • Koja je razlika između rezervnog dela i pribornog dela?
   • Rezervni delovi su čvrsti sastavni delovi električnog alata. Pripadaju u osnovnu opremu alata – bez njih rad nije moguć. Rezervni delovi su na primer: zupčasti kaiš, šrafovi, ručke i umeci grafitnih četkica.

    Priborni delovi su dogradnje ili dodaci koji proširuju funkcionalnost, a bez kojih se električni alat ipak može sasvim normalno koristiti. Priborni delovi su na primer list testere, kofer, dodatne ručke, brusni papir i burgije.

  • Koliko košta preuzimanje uređaja?
   • Preuzimanje uređaja je besplatno za veme garancijskog roka. Kod popravki nakon isteka garancijskog roka obračunaju se jedinstveni transportni troškovi u iznosu od 7,14 evra (sa PDV-om).

  • Koliko košta kalibrisanje mojih uređaja?
   • Trenutne cene možete da pročitate u našoj brošuri o usluzi kalibrisanja.

  • Kako trebam da postupim kada nameravam da vratim naručeni rezervni deo?
   • Ukoliko prilikom dostave pošiljke sa rezervnim delom ustanovite spoljna oštećenja na paketu, odbijte prijem ili prijavite oštećenje kod dostavljača.

    Ukoliko prilikom raspakivanja robe ustanovite vidljive materijalne nedostatke ili ako ste naručili krivi rezervni deo, informišite nas što pre moguće (najkasnije u roku od 15 dana). U vezi toga poštujte i naše uslove isporuke.

    Molimo vas da pre nego što vratite pošiljku svakako zatražite da vam pošaljemo povratnu dokumentaciju sa navodom broja dostavnice.

  • Da li je besplatno zbrinjavanje starih uređaja, baterija i akumulatora?
   • Da, zbrinjavanje je besplatno. Baterije i akumulatori mogu da se zbrinjavaju u svim posudama GRS (Gemeinsames Rücknahme System - Zajednički sistem povrata). Stare uređaje možete da predate kod vašeg stručnog trgovca.

  • Gde mogu da zatražim popravku svojih uređaja?
   • Vaš neispravni uređaj možete da pošaljete direktno u naš servisni centar. Alternativno postoji mogućnost da ga predate kod lokalnog trgovca ili građevinskog centra.

    Kod direktnog slanja važno je da se popunjeni formular naloga za popravku priloži neispravnom uređaju, kako bi se omogućila što brža obrada vašeg naloga.

  • Koji su rokovi od naloga do preuzimanja robe?
   • Ako ste poslali formular do 17 časova radnog dana, uređaj može da se preuzme od narednog dana. Naravno, možete da odaberete i neki drugi rok preuzimanja.

  • Da li su registrovani Bosch uređaji, baterije i akumulatori?
   • Registrovani su i Bosch uređaji i baterije. WEEE broj (Waste Electrical and Electronic Equipment) glasi: DE-86520394.

    Registracioni broj za baterije i akumulatore je 21001568.

  • Koliko dugo traje kalibrisanje?
   • U Bosch odelenju električnih alata koristimo široku logističku mrežu i optimalno organizovane servisne sisteme.

    Isto kao i kod popravke, i kod usluge kalibrisanja važi pravilo da će se korisniku vratiti uređaj nakon najviše pet dana.

  • Kako trebam da zapakujem uređaj?
   • U principu, treba zapakovati uređaj tako da se za vreme transporta ne može da ošteti. Ako za velike uređaje nemate odgovarajuću ambalažu, možete da nam se slobodno obratite putem telefona. Mi ćemo vam tada poslati odgovarajuću kartonsku ambalažu.

    Za dalje informacije o pakovanju molimo vas da pročitate opšte uslove poslovanja našeg transportnog preduzeća GLS.

  • Da li postoji paušalna cena za popravke?
   • Ne, ali postupamo na sledeći način:

    U slučaju garancije popravak je naravno besplatan.

    Nakon isteka garancije važi sledeće pravilo:

    Ako troškovi popravke iznose manje od 50 % cene novog uređaja, popravljamo odmah. Troškovi popravke biće transparentno prikazani u računu.

    U slučaju troškova popravke iznad 50 % cene novog uređaja dobićete predračun.

    Pored toga, imate mogućnost „ranijeg odobrenja“:

    Odlučujete unapred da li ćete odobriti reciklažu uređaja u slučaju da bi cena popravke bila veća od 50 % ili želite predračun.

    U slučaju da odobrite reciklažu opraštamo vam transportne troškove.

  • Da li se može usluga kalibrisanja koristiti za sve marke Bosch električnih alata?
   • Bosch usluga kalibrisanja ne zavisi od marke; po dogovoru se mogu kalibrisati i svi drugi uređaji, ne samo uređaji naših marki „Bosch“ i „CST/berger“.

  • Što će se dogoditi ako ne prihvatim predračun?
   • Možete da odlučite da li uređaj treba da ostane u servisnom centru i da se tamo reciklira, ili želite da vam se vrati. U tom slučaju naplaćuje se taksa za obradu od 17,85 evra uz dodatak transportnih troškova od 7,14 evra (sa PDV-om).

  • Koji su transportni troškovi za popravke?
   • U slučaju garancije naravno ne nastaju transportni troškovi.

    Za popravke nakon isteka garancije obračunava se jedinstveni paušal po nalogu od 7,14 evra (sa PDV-om).

  • Kako glase moji uslovi garancije za privatno korišćene uređaje?
   • Garancija na novu robu iznosi kod privatnog korišćenja 24 meseca. Molimo vas da pročitate detaljne informacije u aktuelnim uslovima garancije.

  • Koliko dugo traje popravka?
   • U pravilu popravljeni uređaj vam se vraća za tri do najviše pet radnih dana.

  • Šta je amper?
   • Amper je merna jedinica za električnu struju.

  • Koji alat je korisniji, bušilica ili vibraciona bušilica?
   • Zavisi od svrhe primene. Hobi majstori preferiraju vibracionu bušilicu zbog njene svestranosti, a zanatlije bušilicu zbog njene preciznosti.

  • Šta je bit?
   • Pojam je poreklom iz engleskog jezika i u tehnici šrafova označava potrebni nastavak za uvrtanje odgovarajućeg tipa šrafa (ravni prorez, ukršteni prorez, šestostrani prihvat, Torx itd.). Bit se pričvršćuje u uređaj direktno putem svog šestostranog prihvata u steznu glavu ili u držač alata koji je sastavni deo uređaja ili je umetnuti priborni deo.

  • Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne ekscentar brusilice?
   • Mogućnost primene orijentiše se po korišćenom brusnom sredstvu i univerzalna je. Ekscentar brusilice se u prvom redu koriste za obradu drveta, drvenih materijala i lakiranih površina. Sa odgovarajućim priborskim alatom ekscentar brusilice se mogu odlično primenjivati za radove poliranja. Kod brušenja metala ili kamenih materijala radni napredak je manji.

    Zahvaljujući okrugloj brusnoj ploči koja se isporučuje u različitim stepenima tvrdoće moguće je obrađivati gotovo sve oblike radnih predmeta. Obrađivanje oštrih uglova i ivica može da prouzrokuje odbrušenje i oštećivanje brusnog tanjira.

  • Koji je osnovni način postupanja pri brušenju?
   • Principijelno se počinje grubom granulacijom, te se zatim kod svakog prelaza odabire finija granulacija. Po pravilu se za svaki sledeći radni korak odabire duplo finija granulacija.

    Primer: sled granulacije 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Za šta su korisne ubodne testere?
   • Ubodne testere sa odgovarajućim listom testere principijelno su prikladne za sve materijale koji mogu da se testerišu.

    Ubodne testere su naročito prikladne za složene radove sa krivolinijskim sečenjem u svim materijalima. Među svim testerama raspolažu najvećim izborom univerzalnih i specijalizovanih listova testere.

  • Šta se podrazumeva pod litijum-jonskim akumulatorima?
   • Litijum-jonski akumulatori se zasnivaju na novoj tehnologiji pri kojoj se primenjuje litijum kao sastavni deo elektroda. Principijelno se razlikuju od akumulatora na bazi nikla i sa naponom ćelija od 3,6 V imaju trostruki napon ćelija od nikl-kadmijumskih akumulatora. Potrebno je manje akumulatorskih ćelija, čime električni alat može da bude manji i lakši ili pri istoj veličini snažniji. Pored znatno manjeg samostalnog pražnjenja, litijum-jonski akumulatori za razliku od nikl-kadmijumskih akumulatora ne poseduju efekat memorije.

  • Gde ću pronaći odgovarajući rezervni deo za moj električni alat?
   • U katalogu rezervnih delova naći ćete eksplozijske crteže naših uređaja iz poslednjih 25 godina. Tu možete da sasvim jednostavno identifikujete Vaš potrebni rezervni deo. Pripremite proizvodni broj uređaja ili njegov trgovački naziv. Da bi brzo pronašli rezervni deo, potrebno je uneti navedene podatke.

  Uputstva projekta 1 - 15 od 81

   Niste našli pitanje?

   Pitajte nas lično i rado ćemo Vam pomoći.

   Lično savetovanje

   Kod pitanja u vezi naših proizvoda i primena
   : 0711/400 40 480
   : 0711/400 40 482
   Ponedeljak - petak: 08–20 časova
   Subota: 08–16 časova
   Nedelja: 10–16 časova

   Formular za kontaktiranje


   Pravne napomene

   Bosch ne preuzima garanciju za potpunost i ispravnost uputstva koje daje na raspolaganje. Osim toga Bosch upozorava da se ova uputstva primenjuju na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da preduzmete sve mere kako bi obezbedili Vašu sigurnost.

    

   Traženje trgovaca

    
    
    
   RS
   Zapamti
   Zapamćeno
   Kupite sada
   Vrati filter
   Prikaži filter
   Ukloni filter
   Zahvaljujemo na Vašoj oceni
   Zahvaljujemo na Vašoj oceni
   Prikaži dalje proizvode
   Ukloni dalje proizvode
   Ukloni varijante artikla
   Prikaži varijante artikla
   Zatvori savet za primenu
   Otvori savet za primenu
   Pročitajte izveštaj doživljaja
   Zatvori izveštaj doživljaja
   Ukloni detaljni spisak materijala
   Prikaži detaljni spisak materijala
   Uporedni spisak
   Proizvodi
   Proizvod
   Prikaži dalje preporuke
   Ukloni dalje preporuke