• Koje vrste testera postoje i kako ću pronaći odgovarajući alat?