• Da li se mogu bušiti svi materijali istim brojem obrtaja?