• Da li je besplatno zbrinjavanje starih uređaja, baterija i akumulatora?