• Da li imam pravo na garancijsku uslugu nakon popravke?