• Na šta se treba obratiti pažnju kod laserskog merenja udaljenosti u unutrašnjim prostorima?