• Na šta se treba obratiti pažnju kod prislanjanja rendeta?