• Na šta se treba obratiti pažnju kod glodanja drvenih materijala?