• Šta je naročito važno pre prvog korišćenja akumulatora ili akumulatorskog alata?